คลังชี้เงินเดือนข้าราชการไม่ได้ปรับขึ้นนาน 9 ปี

07 พฤศจิกายน 2566

รมช.คลัง ชี้เงินเดือนข้าราชการไม่ได้ปรับขึ้นนาน 9 ปีแล้ว ระบุหากมีการดำเนินการ กรมบัญชีกลางพร้อมขานรับนโยบายรัฐ

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ขณะนี้ทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องกับการปรับขึ้นเงินเดือนข้าราชการ ได้แก่  สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (กพ.), สำนักงบประมาณ, และกระทรวงการคลัง จะได้หารือเกี่ยวกับแนวทางการปรับขึ้นเงินเดือนข้าราชการตามนโยบายของรัฐบาล

โดยมีนายปานปรีย์ พหิทธานุกร รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ เป็นประธาน ซึ่งหากมีการปรับเพิ่มขึ้นเงินเดือนข้าราชการ กรมบัญชีกลางก็พร้อมดำเนินตามนโยบายของรัฐ

สำหรับเรื่องของการปรับขึ้นเงินเดือนข้าราชการนั้น ก่อนหน้านี้เคยมีแนวคิดมาโดยตลอด แต่ไม่ได้รับการพิจารณา ทำให้ตลอดระยะเวลา 9 ปีที่ผ่านมา ข้าราชการทุกระดับชั้น ไม่มีการปรับขึ้นเงินเดือนเลย

“ที่ผ่านมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการศึกษาการปรับขึ้นเงินเดือนข้าราชการไว้หลายแนวทาง แต่ไม่เคยได้ทำ ซึ่งอาจจะมีการเอาแนวทางดังกล่าวกลับมาพิจารณา ว่าควรจะเป็นรูปแบบใด เช่น ควรปรับขึ้นเป็นขั้นบันได หรือสามารถทำอย่างไรได้บ้าง เป็นต้น”

ส่วนผลกระทบในด้านเศรษฐกิจและการคลังนั้น มองว่า แนวคิดการขึ้นเงินเดือนข้าราชการ ไม่ได้มุ่งเน้นไปที่การกระตุ้นเศรษฐกิจ ส่วนภาระทางการคลังที่จะเกิดขึ้นนั้น ตอนนี้ยังประเมินไม่ได้ ต้องรอให้คณะกรรมการชุดดังกล่าวพิจารณาหรือสรุปแนวทางการขึ้นเงินเดือนก่อน