เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ดอกเบี้ยสูง 2566 ธอส. เปิดตัว GHB Welfare Savings

05 พ.ย. 2566 | 00:10 น.

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ดอกเบี้ยสูง 2566 ธอส. เปิดตัว เงินฝากออมทรัพย์ GHB Welfare Savings ดอกเบี้ยสูงถึง 1.85% ต่อปี เช็ครายละเอียดเงื่อนไขเงินฝากตรวจสอบรายละเอียดทั้งหมดคลิกอ่านด่วน

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ดอกเบี้ยสูง 2566  ธอส. หรือ ธนาคารอาคารเพื่อการสงเคราะห์ เปิดตัวเงินฝากออมทรัพย์ GHB Welfare Savings  ดอกเบี้ยสูงถึง 1.85%

เงื่อนไขพิเศษเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ดอกเบี้ยสูง 2566  ธอส.

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ดอกเบี้ยสูง 256 6ธอส. หลักเกณฑ์การฝาก

  • เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ GHB Welfare Savings ขั้นต่ำ 10,000 บาทขึ้นไป
  • บุคคลธรรมดาไม่เสียภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก
  • รับเปิดบัญชีทุกสาขาทั่วประเทศ
  • วงเงินเกิน 10 ล้านบาท ได้รับดอกเบี้ย 1.00% ต่อปี (ทั้งจำนวน) 

 

เงินฝากดอกเบี้ยสูง ธอส.2566

ระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ

  • ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2566 หรือจนกว่าจะเต็มกรอบวงเงิน
  •  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ G H Bank Call Center โทร 0-2645-9000,

ที่มา: ธอส.