svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

“นายกฯ” กำชับหน่วยงานรัฐ-เอกชน ดันซอฟต์พาวเวอร์ท่องเที่ยวช่วงไฮซีซัน

03 ตุลาคม 2566

นายกรัฐมนตรี เป็นประธานประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ กำชับหน่วยงานรัฐและเอกชน เตรียมกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวช่วงไฮซีซัน ช่วง ต.ค. - ธ.ค. 66

(3 ต.ค. 66) ที่ทำเนียบรัฐบาล นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ ครั้งที่ 1/2566 โดยมีคณะกรรมการฯ ผู้แทนภาครัฐ ผู้แทนภาคเอกชนเข้าร่วมประชุม

ภายหลังการประชุม นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายกรัฐมนตรีกล่าวแสดงความดีใจที่เห็นรอยยิ้มของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ถือเป็นนิมิตหมายที่ดีในการทำงาน 

 

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และ นางสาวแพทองธาร ชินวัตร รองประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ เดินทางเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ที่ทำเนียบรัฐบาล

 

พร้อมกล่าวขอบคุณสำหรับรอยยิ้มและการต้อนรับอย่างอบอุ่น นายกรัฐมนตรีกล่าวต่อไปว่า การประชุมครั้งนี้เป็นการหารือระหว่างส่วนราชการ ภาคเอกชน และผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาแนวทางการขับเคลื่อน Soft power ประเทศไทยอย่างบูรณาการ 

ซึ่งรัฐบาลมีนโยบายให้ความสำคัญกับการส่งเสริม Soft power ของประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง เพราะเห็นว่าเป็นเครื่องมือช่วยเพิ่มมูลค่าให้แก่สินค้าและบริการ 

รวมถึงเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ อีกทั้ง เป็นการส่งเสริมและสร้างความเชื่อมั่นของประเทศไทยในเวทีโลก 

 

นายกรัฐมนตรี และ นางสาวแพทองธาร ชินวัตร ทักทายสื่อมวลชนก่อนเข้าประชุม คณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ

รัฐบาลจึงได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ ประกอบด้วยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมซอฟต์พาวเวอร์ประเทศไทย 

โดยมีเป้าหมายขับเคลื่อนโครงการ แผนงาน และมาตรการต่าง ๆ ที่มีผลกระทบสูง ผ่านคอนเทนต์ 11 อุตสาหกรรม Soft power เป้าหมายของประเทศไทย โดยจะต้องเพิ่มความเข้มข้นในการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ของไทยให้เกิดผลสำเร็จเป็นรูปธรรมในทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง

 

นายกรัฐมนตรี และ นางสาวแพทองธาร ชินวัตร ทักทายสื่อมวลชนก่อนเข้าประชุม คณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ โดยนายกฯ สวมชุดผ้าไทยลายผ้าขาวม้า เช่นเดียวกับ นางสาวแพทองธาร  ที่ผูกผ้าข้าวมาที่เอว

 

ทั้งนี้นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวเน้นย้ำว่า ในช่วงเดือน ต.ค.-ธ.ค. 66 ซึ่งเป็นช่วงไฮซีซัน คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยมากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยวจากตลาดระยะใกล้ อาทิ จีน มาเลเซีย และอินเดียและตลาดระยะไกล อาทิ รัสเซีย คาซัคสถาน และกลุ่มประเทศในทวีปยุโรป 

ซึ่งรัฐบาลได้มีการกระตุ้นการท่องเที่ยวสำหรับกลุ่มประเทศเป้าหมายเฉพาะไว้แล้ว ขอให้หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เร่งเตรียมจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวควบคู่ไปกับการผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ของไทย

 

นายกรัฐมนตรี และ นางสาวแพทองธาร ชินวัตร ทักทายสื่อมวลชนก่อนเข้าประชุม คณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ โดยนายกฯ สวมชุดผ้าไทยลายผ้าขาวม้า เช่นเดียวกับ นางสาวแพทองธาร  ที่ผูกผ้าข้าวมาที่เอว

ด้านนางสาวแพทองธาร ชินวัตร รองประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ กล่าวว่า ได้จัดทำแผนผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ของไทย โดยจะเร่งขับเคลื่อน 1 ครอบครัว 1 ซอฟต์พาวเวอร์ หรือ One Family One Soft Power (OFOS) และ Thailand Creative Content Agency (THACCA) มีเป้าหมายยกระดับทักษะคนไทยจำนวน20 ล้านคน สู่การเป็นแรงงานทักษะขั้นสูง 

และแรงงานสร้างสรรค์ และจะสามารถสร้างรายได้อย่างน้อย 4 ล้านล้านบาทต่อปี สร้างงาน 20 ล้านตำแหน่ง โดยจะสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน และประเทศไทยจะเป็นหนึ่งในประเทศผู้นำด้านชอฟต์พาวเวอร์ของโลก

 

“นายกฯ” กำชับหน่วยงานรัฐ-เอกชน ดันซอฟต์พาวเวอร์ท่องเที่ยวช่วงไฮซีซัน “นายกฯ” กำชับหน่วยงานรัฐ-เอกชน ดันซอฟต์พาวเวอร์ท่องเที่ยวช่วงไฮซีซัน

“นายกฯ” กำชับหน่วยงานรัฐ-เอกชน ดันซอฟต์พาวเวอร์ท่องเที่ยวช่วงไฮซีซัน “นายกฯ” กำชับหน่วยงานรัฐ-เอกชน ดันซอฟต์พาวเวอร์ท่องเที่ยวช่วงไฮซีซัน

“นายกฯ” กำชับหน่วยงานรัฐ-เอกชน ดันซอฟต์พาวเวอร์ท่องเที่ยวช่วงไฮซีซัน “นายกฯ” กำชับหน่วยงานรัฐ-เอกชน ดันซอฟต์พาวเวอร์ท่องเที่ยวช่วงไฮซีซัน

“นายกฯ” กำชับหน่วยงานรัฐ-เอกชน ดันซอฟต์พาวเวอร์ท่องเที่ยวช่วงไฮซีซัน “นายกฯ” กำชับหน่วยงานรัฐ-เอกชน ดันซอฟต์พาวเวอร์ท่องเที่ยวช่วงไฮซีซัน “นายกฯ” กำชับหน่วยงานรัฐ-เอกชน ดันซอฟต์พาวเวอร์ท่องเที่ยวช่วงไฮซีซัน “นายกฯ” กำชับหน่วยงานรัฐ-เอกชน ดันซอฟต์พาวเวอร์ท่องเที่ยวช่วงไฮซีซัน “นายกฯ” กำชับหน่วยงานรัฐ-เอกชน ดันซอฟต์พาวเวอร์ท่องเที่ยวช่วงไฮซีซัน