svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

พาณิชย์ชู21โชห่วยต้นแบบพี่เลี้ยงมั่นใจสิ้นปีสร้างยอดขายไม่ต่ำร้อยล้าน

19 กันยายน 2566

กรมพัฒน์มอบโล่21ร้านค้าต้นแบบ“พี่เลี้ยงโชห่วย”หลังเป็นกำลังสำคัญสร้างความแข็งแกร่งก้าวเป็นสมาร์ทโชห่วย คาดเกิดยอดการเจรจาซื้อขายสินค้าระหว่างกันไม่ต่ำกว่า 100 ล้านบาท  

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า ที่ผ่านการพัฒนาร้านค้าปลีกในชุมชนให้เป็นสมาร์ทโชห่วยเพื่อให้สามารถแข่งขันได้  โดยกรมได้มีร้านค้าต้นแบบหรือพี่เลี้ยงโชห่วย ซึ่งเป็นร้านค้าต้นแบบ จำนวน 21 ราย ในฐานะที่ได้เข้ามาช่วยพัฒนาผู้ประกอบการค้าปลีกรายย่อย หรือโชห่วย ในพื้นที่จังหวัดต่าง ๆ ของประเทศ ให้เป็นสมาร์ทโชห่วย

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ทั้งการเข้าไปอบรมให้ความรู้ในการทำธุรกิจ เช่น บัญชี ภาษี การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและช่องทางออนไลน์เพื่อการบริหารจัดการร้านค้าและสร้างโอกาสทางการตลาด และการเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ประกอบการระหว่างร้านค้าต้นแบบกับโชห่วย

เพื่อให้เกิดการเกื้อกูลกันในการทำธุรกิจ เพื่อช่วยดึงดูดลูกค้าและเพิ่มโอกาสในการขายสินค้า รวมทั้งผลักดันให้มีการนำระบบ POS มาใช้ในการบริหารจัดการร้านค้า และมีช่องทางออนไลน์เพื่อเพิ่มโอกาสทางการตลาด เพื่อให้ก้าวไปเป็นสมาร์ทโชห่วย    

พาณิชย์ชู21โชห่วยต้นแบบพี่เลี้ยงมั่นใจสิ้นปีสร้างยอดขายไม่ต่ำร้อยล้าน

นอกจากนี้ ในระหว่างการลงพื้นที่ช่วยเหลือร้านโชห่วย ได้มีการจัดกิจกรรมเชื่อมโยงการทำธุรกิจ ผ่านการสร้างเครือข่ายระหว่างร้านค้าต้นแบบ กับร้านโชห่วยควบคู่กันไปด้วย โดยมีการซื้อขายสินค้าระหว่างกันในแต่ละครั้งเป็นจำนวนมาก และคาดว่าทั้งปีจะมีการซื้อขายไม่ต่ำกว่า 100 ล้านบาท

พาณิชย์ชู21โชห่วยต้นแบบพี่เลี้ยงมั่นใจสิ้นปีสร้างยอดขายไม่ต่ำร้อยล้าน

โดยล่าสุดได้มอบโล่รางวัล พี่เลี้ยงโชห่วยให้กับผู้ประกอบการร้านค้าส่งค้าปลีกจำนวน 21 รายจากทั่วประเทศ เช่น บริษัท เอส.อาร์.ซุปเปอร์มาร์ท จำกัด จ.เพชรบูรณ์ บริษัท อุตรดิตถ์ เอส.ที.เทรดดิ้ง จำกัด จ.อุตรดิตถ์ บริษัท แจ่มฟ้าเซฟมาร์ท จำกัด จ.ลำพูน บริษัท ลำปางเสรีกรุ๊ป จำกัด จ.ลำปาง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซิมแพ็กฮั้ว จ.แพร่ บริษัท บิ๊กแคท มาร์ท จำกัด จ.ยโสธร เป็นต้น

พาณิชย์ชู21โชห่วยต้นแบบพี่เลี้ยงมั่นใจสิ้นปีสร้างยอดขายไม่ต่ำร้อยล้าน

“กรมฯได้ MOU ขับเคลื่อนโครงการ สมาร์ทโชห่วย พลัส”กับพันธมิตร 27 หน่วยงาน 6 กลุ่ม เพื่อบูรณาการความร่วมมือในการมอบสิทธิประโยชน์ด้านต่าง ๆ ให้แก่ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการสมาร์ทโชห่วย พลัส และวางกลไกการทำงานในพื้นที่ภายใต้แนวคิด พี่เลี้ยงโชห่วยโดยมีร้านค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นที่ผ่านการพัฒนาจากกรมเป็นร้านค้าต้นแบบ ช่วยพัฒนาผู้ประกอบการโชห่วยในพื้นที่ให้เป็น สมาร์ทโชห่วยเพื่อให้สามารถแข่งขันได้ และเป็นจุดศูนย์กลางของท้องถิ่นที่ช่วยกระจายสินค้าชุมชนให้กับคนในพื้นที่ สร้างรายได้ และพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เติบโต