svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

“เศรษฐา” สั่งการบ้าน สภาพัฒน์ ดันนโยบายเงินดิจิทัล กระตุ้นเศรษฐกิจ

28 สิงหาคม 2566

นายกรัฐมนตรี “เศรษฐา ทวีสิน” หารือ เลขาธิการสภาพัฒน์ เข้ารายงานสถานะประเทศ ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม มอบการบ้าน ขับเคลื่อนนโยบาย เงินดิจิทัล 10,000 บาท กระตุ้นเศรษฐกิจ

แหล่งข่าวจากพรรคเพื่อไทย เปิดเผยกับฐานเศรษฐกิจว่า วันนี้ (28 สิงหาคม 2566) นายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการ สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้เดินทางเข้ามาพบกับ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เพื่อรายงานสถานะประเทศไทยในปัจจุบันให้กับนายกรัฐมนตรี รับทราบ ก่อนเข้ามาบริหารราชการแผ่นดินอย่างเป็นทางการ

สำหรับการรายงานครั้งนี้ เลขาธิการ สศช. ได้แจ้งถึงสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย ทั้งปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต ซึ่งในช่วงไตรมาส 2 ของปี 2566 เศรษฐกิจไทย ขยายตัวแค่ 1.8% ชะลอลงจาก 2.6% ในไตรมาสแรก และช่วงครึ่งแรกของปี 2566 เศรษฐกิจไทยขยายตัว 2.2%

ส่วนแนวโน้มเศรษฐกิจไทย ในปี 2566 สศช. รายงานต่อนายกรัฐมนตรี โดยประเมินว่า เศรษฐกิจไทยจะขยายตัวได้ 2.5-3% โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการขยายตัวในเกณฑ์ดีของการอุปโภคบริโภคภาคเอกชน การฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องของภาคการท่องเที่ยว รวมทั้งการขยายตัวต่อเนื่องของการลงทุนทั้งภาคเอกชนและภาครัฐ

 

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี

ขณะที่ด้านสังคมเองนั้น สศช. ยังได้รายงานสถานการณ์ด้านการจ้างงาน การว่างงาน รวมไปถึงเรื่องของสถานการณ์หนี้ครัวเรือนไทยในปัจจุบันด้วยว่า ยังคงอยู่ในอัตราสูงด้วย 

“นายกฯ เศรษฐา ได้รับทราบสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และขอให้ สศช. เตรียมความพร้อมในการเดินหน้านโยบายที่รัฐบาลจะขับเคลื่อน โดยเฉพาะการขับเคลื่อนนโยบาย เงินดิจิทัล 10,000 บาทเพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจต่อไป” แหล่งข่าวระบุกับฐานเศรษฐกิจ

ขณะเดียวกัน นายกฯ ยังขอให้ดูเรื่องการกระตุ้นการท่องเที่ยว เพื่อช่วยสร้างรายได้เข้าประเทศ รวมถึงการเจรจาการค้า ภายใต้กรอบการเจรจาข้อตกลงการค้าเสรี (FTA) กับประเทศต่าง ๆ

เช่นเดียวกับการดูแลภาคเกษตรผ่านมาตรการพักหนี้เกษตรกร 3 ปี ทั้งต้น ทั้งดอกเบี้ย เพิ่มรายได้ของเกษตรกรเป็น 3 เท่าภายในปี 2570 จากรายได้เฉลี่ย 10,000 บาทต่อไร่ต่อปี เพิ่มเป็น 30,000 บาทต่อไร่ต่อปี รวมทั้งการช่วยเหลือกลุ่มผู้ประกอบการ SME อีกด้วย

นายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการ สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)

ด้าน นายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการ สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) กล่าวก่อนหน้านี้ถึงการเข้าไปรายงานสถานะประเทศต่อนายกรัฐมนตรีใหม่ ว่า การเข้ารายงานสถานะประเทศถือเป็นเรื่องปกติ หลังจากนายกฯ ได้รับรับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แล้ว ก็มีกระบวนการที่ต้องดำเนินการหลายเรื่อง และต้องให้หน่วยงานต่าง ๆ มาให้ข้อมูลว่า เรื่องที่ผ่านมาต่าง ๆ เป็นอย่างไร

ทั้งนี้ในส่วนของนโยบายด้านต่าง ๆ ก็คงต้องมีการหารือและมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบเช่นกันว่า รัฐบาลจะขับเคลื่อนนโยบายต่าง ๆ อย่างไร ซึ่งถือเป็นเรื่องปกติที่ต้องดำเนินการอยู่แล้ว