จับตา สศช. หั่น GDP ไทย ปี 2566 ติดตามการถ่ายทอดสด ที่นี่

20 ส.ค. 2566 | 21:09 น.

สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) แถลงวันนี้ รายงานภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาส 2 ของปี 2566 และแนวโน้มปี 2566 จับตา สศช. หั่น GDP ไทยทั้งปี ติดตามช่องทางการถ่ายทอดสด ที่นี่

วันนี้ (21 สิงหาคม 2566) จับตา สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เตรียมแถลงข่าว เรื่อง “รายงานภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาส 2 ของปี 2566 และแนวโน้มปี 2566” โดยมี นายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการ สศช. เป็นผู้เปิดเผยรายละเอียดตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ หรือ GDP ประเทศไทย ซึ่งเป็นตัวเลขจริงของเศรษฐกิจอย่างเป็นทางการ 

ทั้งนี้ ต้องติดตามว่า ในการแถลงตัวเลข GDP รอบนี้ สศช. จะมีการปรับตัวเลขเศรษฐกิจไทย ในปี 2566 หรือไม่ หลังจากการแถลงตัวเลขในรอบที่ผ่านมา สศช. ประเมินว่า เศรษฐกิจไทยทั้งปี 2566 จะขยายตัวอยู่ในกรอบ 2.7 – 3.7% โดยมีปัจจัยสนับสนุนสำคัญ 3 ด้าน คือ

  1. การฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยว
  2. การขยายตัวอย่างต่อเนื่องของการอุปโภคบริโภคภายในประเทศ
  3. การขยายตัวของการลงทุนทั้งภาคเอกชนและภาครัฐ

ก่อนหน้านี้ สศช. ยังประเมินด้วยว่า ในปี 2566 การอุปโภคบริโภคภาคเอกชนจะขยายตัว 3.7% การลงทุนภาคเอกชนและการลงทุนภาครัฐขยายตัว 1.9% และ 2.7% ตามลำดับ  

ขณะที่มูลค่าการส่งออกสินค้าในรูปเงินดอลลาร์สหรัฐ ลดลง 1.6% ส่วนอัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยอยู่ในช่วง 2.5 - 3.5% และดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุล 1.4% ของ GDP

 

ภาพประกอบข่าว ตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ หรือ GDP ประเทศไทย

อย่างไรก็ดี ในการแถลงข่าวรอบนี้ ต้องติดตามด้วยว่า นอกจากภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาส 2 ของปี 2566 ซึ่งที่ผ่านมาเจอผลกระทบจากเศรษฐกิจโลกชะลอตัวจะส่งผลต่อเศรษฐกิจไทยในครึ่งปีแรกอย่างไร เช่นเดียวกับผลกระทบตลอดทั้งปี โดยเฉพาะปัจจัยทางด้านการเมืองภายในประเทศ หลังจากผ่านการเลือกตั้ง และมีการจัดตั้งรัฐบาลล่าช้า จนกระทบต่อการจัดทำงบประมาณปี 2567 และการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีนี้

โดยที่ผ่านมา สศช. ประเมินความเสี่ยงต่อเศรษฐกิจไทยในปี 2566 โดยมีข้อจำกัดและปัจจัยเสี่ยงจากบรรยากาศทางการเมืองและเศรษฐกิจหลังการเลือกตั้ง และความล่าช้าของงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 แม้ว่าในกรณีฐานจะคาดว่าการเลือกตั้งและการจัดตั้งรัฐบาลจะเป็นไปอย่างราบรื่น 

แต่เงื่อนไขบรรยากาศทางการเมืองและทิศทางนโยบายภายหลังการเลือกตั้งยังมีความไม่แน่นอน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อบรรยากาศทางเศรษฐกิจ และความเชื่อมั่นของนักลงทุน รวมถึงกระบวนการจัดทำพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 และการอนุมัติโครงการลงทุนใหม่ที่อาจล่าช้ามากกว่าที่คาดการณ์ไว้ โดยกรณีฐานคาดว่า จะมีความล่าช้าประมาณ 2 - 4 เดือนเป็นอย่างน้อย

 

สรุปแนวโน้มเศรษฐกิจไทย ปี 2566 ข้อมูลจากการแถลงข่าวของ สศช. ครั้งก่อน

สำหรับผู้ที่สนใจติดตามข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจไทย ในไตรมาส 2 ของปี 2566 และแนวโน้มปี 2566 เป็นอย่างไรนั้น สามารถร่วมรับฟังการแถลงข่าว ตั้งแต่เวลา 9.30 น. ได้ผ่านช่องทาง ดังนี้