ครม.อนุมัติงบค่าเสี่ยงภัยโควิดแก่บุคลากรทางการแพทย์เกือบ 3 พันล้าน

08 สิงหาคม 2566

รองโฆษกฯ เผย ครม.อนุมัติงบกลาง 2,995.95 ล้านบาท เป็นค่าตอบแทนเสี่ยงภัยแก่บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขรวม 8 หน่วยงานที่ปฏิบัติภารกิจเกี่ยวข้องกับโควิด-19 ระหว่างเดือน ก.ค. 64 - มิ.ย. 65

8 สิงหาคม 2566 นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า วันนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการบรรเทา แก้ไขปัญหา และเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 วงเงิน 2,995.95 ล้านบาท เพื่อเป็นค่าตอบแทนเสี่ยงภัยแก่บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานระหว่างเดือน ก.ค. 64- มิ.ย. 65 ของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุขและนอกสาธารณสุข รวม 8 หน่วยงาน ดังนี้

  1. กระทรวงสาธารณสุข 1,362.77 ล้านบาท 
  2. กระทรวงการอุดมศึกษาฯ 561.46 ล้านบาท
  3. กระทรวงกลาโหม 385.10 ล้านบาท
  4. กระทรวงมหาดไทย 420.39 ล้านบาท
  5. กระทรวงยุติธรรม 92.16 ล้านบาท 
  6. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 52.16 ล้านบาท 
  7. สภากาชาดไทย 111.78 ล้านบาท
  8. โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ 10.13 ล้านบาท

นางสาวไตรศุลี รองโฆษกรัฐบาล กล่าวเพิ่มเติมว่า ความจำเป็นของเรื่องที่นี้เนื่องจากกระทรวงสาธารณสุขได้รวบรวมค่าใช้จ่ายในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อโควิด19 พบว่ายังมีค่าใช้จ่ายในส่วนที่เป็นค่าตอบแทนเสี่ยงภัยสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขค้างจ่ายในปีงบประมาณ 2564-64 ของหน่วยงานทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ค่าตอบแทนบุคลากรนอกเหนือภารกิจปกติ สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานนอกสถานพยาบาล

ดังนั้น เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขได้รับค่าตอบแทนเสี่ยงภัยจากการปฏิบัติงานในสถานการณ์โควิด-19 ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องจึงต้องเสนอเรื่องให้มีการอนุมัติในครั้งนี้ซึ่งจะเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานแก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานต่อไป

อย่างไรก็ตาม การจัดสรรงบกลางให้ในวงเงิน 2,995.95 ล้านบาทในครั้งนี้เป็นกรณีค่าเสี่ยงภัยในการปฏิบัติงานช่วง ก.ค. 64-มิ.ย. 65 จะมีส่วนของค่าเสี่ยงภัยในการปฏิบัติงานช่วง มิ.ย.-ก.ย. 65 อีก 3,745.64 ล้านบาท โดยกระทรวงสาธารณสุขจะขอจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีในลำดับต่อไป