เงินเฟ้อไทยเดือนก.ค.ยังสูงขึ้น0.38%

07 ส.ค. 2566 | 02:56 น.

 เงินเฟ้อไทยเดือนก.ค. ยังคงสูงขึ้น 0.38% สาเหตุที่เงินเฟ้อไทยยังสูง มาจากฐานของช่วงเดียวกันของปีก่อน ราคาน้ำมันไฟฟ้า และอาหารสดยังราคาสูง ส่งผล 7เดือนเงินเฟ้อไทยสูง2.19% คงเงินเฟ้อใหม่ที่1-2%ทั้งปีค่ากลาง1.5

นายพูนพงษ์ นัยนาภรณ์ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การค้า(สนค.) เปิดเผยว่า ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป (เงินเฟ้อ) เดือนกรกฎาคม ยังสูงแต่สูงแบบมีนัยยะสำคัญ  อยู่ที่  0.38% ทั้งนี้สาเหตุที่เงินเฟ้อเพิ่มขึ้นมาจากราคาพลังงานที่ยังอยู่ในระดับที่สูงและสูงอย่างต่อเนื่องและฐานคำนวณยังเป็นฐานที่ต่ำ ราคาอาหารสุดที่ยังสูง ราคาไฟฟ้าที่ปรับตัวสูงขึ้น ส่งผลให้7เดือน (มกราคม-กรกฎาคม) เงินเฟ้ออยู่ที่2.19%  ถือว่าอยู่ในกรอบเป้าของกระทรวงการคลังที่คาดการณ์เงินเฟ้อไทยอยู่ที่1-3%

นายพูนพงษ์ นัยนาภรณ์ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การค้า(สนค.)

 

 

สำหรับแนวโน้มทั้งปีของเงินเฟ้อคาดการณ์ว่ายังคงขยายตัวเล็กน้อยจากราคาน้ำมันที่มีแนวโน้มขยายตัวสูงขึ้น ประกอบกับฐานการคำนวนเงินเฟ้ออยู่ในระดับสูงจากปีกอนดังนั้นกระทรวงพาณิชย์คาดการณ์ว่าทั้งปีเงินเฟ้อจะอยู่ในระดับ1ถึง2% โดยมีค่ากลางอยู่ที่1.5%  จากสมมุติฐานGDP อยู่ที่2.7-3.7% ราคาน้ำมันดิบดูไบอยู่ที่71-81ดอลลาร์สหรัฐต่อบาเรล และค่าเงินบาทอยู่ในระดับ33.5-35.5ต่อดอลลาร์สหรัฐ