อาเซียน-อินเดีย เร่งสรุป3แผนความตกลงสินค้ามุ่งเปิดตลาดเสรีเพิ่ม

31 ก.ค. 2566 | 06:04 น.

อาเซียน-อินเดีย เร่งหาข้อสรุปเอกสาร 3 ฉบับ ทบทวนความตกลงการค้าสินค้าอาเซียน – อินเดีย (AITIGA) ทั้งแผนการเจรจาและกรอบระยะเวลา  เตรียมเสนอรัฐมนตรีเศรษฐกิจเคาะ ส.ค.นี้

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า ได้ร่วมการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน – อินเดีย ครั้งที่ 38 เมื่อกลางเดือนที่ผ่านมา ณ เมืองสุราบายา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย โดยที่ประชุมได้หารือความคืบหน้าการทบทวนความตกลงการค้าสินค้าอาเซียน – อินเดีย (AITIGA) เพื่อเร่งรัดหาข้อสรุปเอกสารที่เกี่ยวข้องโดยเร็ว

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

อาทิ กรอบระยะเวลาและแผนการเจรจาทบทวนความตกลง AITIGA และขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการร่วมความตกลงการค้าสินค้าอาเซียน – อินเดีย (ASEAN – India Trade in Goods Agreement Joint Committee: AITIGA - JC) ตลอดจนการเตรียมการสำหรับการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน-อินเดีย ในเดือนสิงหาคมนี้ 

อินเดียสั่งห้ามส่งออกข้าว อานิสงส์ส่งออกข้าวไทย

อาเซียน-อินเดีย เร่งทบทวนAITIGA หวังช่วยการค้าสินค้าคล่องตัวมากขึ้น

โดยนายดวงอาทิตย์ นิธิอุทัย รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กล่าวเพิ่มเติมว่า ที่ประชุมได้เร่งรัดให้ได้ข้อสรุปต่อเอกสารสำคัญ 3 ฉบับ ที่เกี่ยวข้องกับการทบทวนความตกลง AITIGA ได้แก่ แผนการเจรจาและกรอบระยะเวลาการทบทวนความตกลง AITIGA ,ขอบเขตหน้าที่ของ AITIGA – JC และ โครงสร้างการเจรจาความตกลง AITIGA ซึ่งจะจัดตั้งคณะทำงานในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น

อาเซียน-อินเดีย เร่งสรุป3แผนความตกลงสินค้ามุ่งเปิดตลาดเสรีเพิ่ม

ด้านการค้าสินค้า กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า พิธีการทางศุลกากรและการอำนวยความสะดวกทางการค้า และความร่วมมือทางเศรษฐกิจ โดยที่ประชุมตกลงที่จะให้ที่ประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน – อินเดีย (AEM – India Consultations) ครั้งที่ 20 ให้ความเห็นชอบต่อเอกสารดังกล่าว เดือนสิงหาคมนี้ ก่อนที่จะเริ่มการเจรจาทบทวนอย่างเป็นทางการต่อไป โดยไทยได้เน้นย้ำถึงเป้าหมายการเปิดตลาดสินค้าเพิ่มเติม และปรับปรุงข้อบทให้ทันสมัย ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกแก่ภาคธุรกิจยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ ในปี 2565 การค้าระหว่างอาเซียนและอินเดีย มีมูลค่า 112,820.39 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวเพิ่มขึ้น ร้อยละ 23.14 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า โดยอาเซียนส่งออกไปอินเดีย มูลค่า 70,457.85 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และนำเข้าจากอินเดีย มูลค่า 42,362.54 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งอาเซียนได้เปรียบดุลการค้ามูลค่าถึง 28,095.31 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สำหรับในช่วง 5 เดือนแรก (ม.ค. – พ.ค. 2566) มูลค่าการค้าระหว่างไทยกับอินเดีย มีมูลค่า 6,865.44 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (233,602.85 ล้านบาท) โดยไทยส่งออกไปอินเดีย มูลค่า 4,272.11 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (144,655.55 ล้านบาท) และนำเข้าจากอินเดีย มูลค่า 2,593.33 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (88,947.30 ล้านบาท)

อาเซียน-อินเดีย เร่งสรุป3แผนความตกลงสินค้ามุ่งเปิดตลาดเสรีเพิ่ม

สินค้าส่งออกสำคัญของไทย ได้แก่ เม็ดพลาสติก เคมีภัณฑ์ ไขมันและน้ำมันจากพืชและสัตว์ อัญมณีและเครื่องประดับ และเหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ และสินค้านำเข้าสำคัญ ได้แก่ เครื่องเพชรพลอย อัญมณี เงินแท่งและทองคำ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ เคมีภัณฑ์ สินแร่โลหะอื่น ๆ เศษโลหะ และเหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์