หอการค้าฯ เตรียมถก “พิธา” พุธนี้ เน้นหนักด้านเศรษฐกิจ

29 พ.ค. 2566 | 09:47 น.

จับตาหอการค้าฯ เตรียมถก “พิธา” พุธนี้(31พ.ค.) หารือประเด็นเศรษฐกิจเร่งด่วนหวังจัดตั้งรัฐบาลใหม่รวดเร็ว   เอกชน กังวลเรื่องกรอบระยะเวลาการจัดทำงบประมาณว่าจะล่าช้าและจัดทำได้ทันในปีนี้หรือไม่

นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เปิดเผยภายหลังได้รับการประสานจากพรรคก้าวไกล เข้าพบเพื่อหารือกับผู้บริหารหอการค้าฯ ในวันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.00 น. ว่า หอการค้าฯ ได้รับการประสานจากทีมงานพรรคก้าวไกลว่านายพิธา    ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรค และผู้บริหารพรรคก้าวไกล เข้าพบหารือแลกเปลี่ยนความเห็นและรับฟังข้อเสนอของหอการค้าฯ โดยหอการค้าฯ ได้เตรียมหยิบยกประเด็นเศรษฐกิจในระยะเร่งด่วน

นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

ทั้งแนวทางการจัดทำงบประมาณฐานศูนย์ที่ภาคเอกชนเห็นด้วย แต่ยังกังวลเรื่องกรอบระยะเวลาการจัดทำงบประมาณว่าจะล่าช้าและจัดทำได้ทันในปีนี้หรือไม่ เพราะจะกระทบต่อเม็ดเงินที่ควรจะกระจายลงสู่แผนงานโครงการต่าง ๆ ในทั่วประเทศอย่างรวดเร็ว รวมถึง นโยบายค่าแรงขั้นต่ำที่พรรคก้าวไกลได้เสนอเป็นนโยบายหลักไว้ 450 บาท/วัน

ในมุมมองของหอการค้าฯ มีความคิดเห็นและมีแนวทางต่อประเด็นดังกล่าวอย่างไร เพราะในช่วงที่ผ่านมามีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในหลากหลายมุมมอง ตลอดจนประเด็นการปรับโครงสร้างต้นทุนค่าพลังงาน โดยเฉพาะค่าไฟฟ้า ที่หอการค้าฯ เตรียมหารือและเสนอแนวทางเร่งด่วนเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาและลดผลกระทบด้านต้นทุนของผู้ประกอบการ และค่าใช้จ่ายของประชาชน ซึ่งถือเป็นเรื่องเร่งด่วนที่สุดในขณะนี้

 

นอกจากนั้น ยังจะมีการพูดคุยเกี่ยวข้องกับแนวทางการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME การส่งเสริมความสามารถในการแข่งขัน การส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยว การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ การขับเคลื่อน EEC เพื่อดึงดูดการลงทุน การส่งเสริมและอำนวยความสะดวกนักลงทุนจากต่างประเทศ การค้าชายแดนและค้าผ่านแดน การส่งเสริมภาคธุรกิจเกษตร อาหาร และ BCG & ESG การสนับสนุนผู้ประกอบการ และ Startup ไทยด้านนวัตกรรม ข้อเสนอของสมาคมการค้า และการสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการรุ่นใหม่

“วันนี้ความท้าทายของเศรษฐกิจและปัญหาต่าง ๆ จำเป็นต้องเร่งแก้ไข แม้ผลการเลือกตั้งออกมาแล้ว แต่หลายฝ่ายยังมีข้อกังวลถึงความชัดเจนว่ารัฐบาลใหม่จะสามารถจัดตั้งรัฐบาลได้รวดเร็วหรือไม่ หอการค้าฯ จึงอยากฝากให้ทุกฝ่ายสนับสนุนการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ให้เกิดความราบรื่น เพื่อนำพาประเทศก้าวข้ามวิกฤตเศรษฐกิจและกลับมาเติบโตได้อย่างรวดเร็ว”