ธ.ก.ส.เปิดรับสมัครงานกี่ตำแหน่งถึงวันไหน คุณสมบัติอย่างไร เช็คที่นี่

25 พ.ค. 2566 | 04:39 น.

ธ.ก.ส.เปิดรับสมัครงานกี่ตำแหน่งถึงวันไหน คุณสมบัติอย่างไร เช็คที่นี่ หลังมีการออกประกาศหาบุคคลเข้าร่วมงาน เพื่อไปประจำสาขาทั่วประเทศ ฐานเศรษฐกิจรวบรวมข้อมูลทั้งหมดไว้ให้แล้ว

ธ.ก.ส.เปิดรับสมัครงานกี่ตำแหน่งถึงวันไหน กำลังเป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก หลังจากที่ ธ.ก.ส. ออกประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกเข้าร่วมงาน

ทั้งนี้ จากการตรวจสอบของ "ฐานเศรษฐกิจ" เพื่อตอบคำถามประเด็นดังกล่าว พบว่า

ธ.ก.ส.เปิดรับสมัครงานบุคคลภายนอก ระดับ 4 ตำแหน่งฝ่ายพัฒนาธุรกิจ และ ฝ่ายการเงิน เกือบ 800 อัตรา เพื่อไปประจำสาขาทั่วประเทศ 

"ธ.ก.ส." หรือ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร มีการออกประกาศ เรื่อง การรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อเป็นพนักงานการเงิน ระดับ 4 ปฏิบัติงานประจำสาขาและสำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัด ปีบัญชี 2566 ตำแหน่งฝ่ายพัฒนาธุรกิจ และ ฝ่ายการเงิน กือบ 800 อัตรา

รายละเอียดรับสมัครงาน ธ.ก.ส. 

พนักงานพัฒนาธุรกิจ

  • จำนวน 620 อัตรา

พนักงานการเงิน

  • จำนวน 250 อัตรา

วันรับสมัคร

  • วันที่ 24 พฤษภาคม - 31 พฤษภาคม 2566

คุณสมบัติ

  • เปิดรับสมัครทั้ง บุคคลภายใน บุคคลภายนอก
  • เพศชาย/หญิง ที่มีอายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์
  • สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบัน การศึกษาที่ ก.พ.รับรอง ตามด้านที่ธนาคารกำหนด

อ่านประกาศการรับสมัครอย่างละเอียด คลิก 
 

สิ่งที่ต้องมีในวันสัมภาษณ์

(เฉพาะตำแหน่งพัฒนาธุรกิจ)

  • ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ (ยังไม่หมดอายุ)
  • ใบอนุญาตขับรถยนต์ (ยังไม่หมดอายุ)