เปิดหลักฐาน "ไอทีวี" ยังทำธุรกิจสื่อ 5 ปีกำไรต่อเนื่อง

13 พ.ค. 2566 | 08:20 น.

เปิด รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ยืนยัน บริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน) ยังทำธุรกิจสื่อ 5 ปีที่ผ่านมามีกำไรต่อเนื่อง ล่าสุดปี 2565 กวาดรายได้เกือบ 20 ล้านบาท

การประกอบธุรกิจของ บริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน) ว่ายังมีฐานะเป็นธุรกิจสื่ออยู่หรือไม่ ถูกพูดถึง และวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา 

จากการตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ บริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน) ล่าสุดพบว่า ในรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 มีการสอบถามว่า บริษัท ไอทีวี มีการดำเนินงานเกี่ยวกับสื่อหรือไม่ โดยทางบริษัทได้ตอบในที่ประชุมว่า ปัจจุบันบริษัทยังดำเนินกิจการอยู่ ตามวัตถุประสงค์ของบริษัท และมีการส่งงบการเงินและยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลตามปกติ

เปิดหลักฐาน \"ไอทีวี\" ยังทำธุรกิจสื่อ 5 ปีกำไรต่อเนื่อง

ก่อนหน้านี้ ฐานเศรษฐกิจได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทไอทีวี พบข้อมูลของบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โทมัสสุ บริษัทผู้ตรวจสอบบัญชี รายงานไว้ในงบการเงินเกี่ยวกับรายได้ของไอทีวีในปี 2564 จำนวน 23,683,771 บาท เป็นรายได้จากการดำเนินธุรกิจมาจากผลตอบแทนมาจากเงินลงทุนและดอกเบี้ย ไม่มีรายรายได้จากการดำเนินธุรกิจสื่อ หรือกิจการอื่นใดปรากฎอยู่ในงบการเงินของบริษัท

 

อย่างไรก็ตามจากการตรวจสอบงบการเงินนำส่งของบริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน) ย้อนหลังช่วง 5 ปี จากฐานข้อมูลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์พบข้อมูลทางด้านการเงินที่น่าสนใจดังนี้

งบการเงิน ปี 2561 พบว่า บริษัทมีสินทรัพย์รวม 1,229,972,674 บาท และหนี้สินรวม 2,893,648,122บาท ส่วนรายได้รวมมีด้วยกันทั้งสิ้น 31,079,875 บาท ขณะที่ รายจ่ายรวม 8,881,477 บาท โดยมีการจ่ายภาษีเงินได้ 4,448,229 บาท และผลประกอบการมีกำไรสุทธิ 17,747,269 บาท

งบการเงิน ปี 2562 พบว่า บริษัทมีสินทรัพย์รวม 1,256,488,582 บาท ส่วนหนี้สินรวม 2,895,067,295 บาท โดยมีรายได้รวม 28,034,734 บาท และรายจ่ายรวม 8,726,135 บาท โดยมีการจ่ายภาษีเงินได้ 3,920,011 บาท และผลประกอบการมีกำไรสุทธิ 15,385,413 บาท

งบการเงิน ปี 2563 พบว่า บริษัทมีสินทรัพย์รวม 1,266,498,457 บาท มีหนี้สินรวม 2,894,724,231 บาท โดยมีรายได้รวม 27,752,826 บาท และรายจ่ายรวม 18,106,309 บาท โดยจ่ายภาษีเงินได้ 1,977,287 บาท และผลประกอบการมีกำไรสุทธิ 7,652,665 บาท

งบการเงิน ปี 2564 พบว่า บริษัทมีสินทรัพย์รวม 1,270,457,704 บาท เพิ่มขึ้นสูงสุด มีหนี้สินรวม 2,894,513,831 บาท โดยมีรายได้รวม 22,993,678 บาท และรายจ่ายรวม 10,248,139 บาท จ่ายภาษีเงินได้ 2,556,611 บาท และผลประกอบการมีกำไรสุทธิ 10,177,063 บาท

งบการเงิน ปี 2565 พบว่า ซึ่งเป็นปีล่าสุดบริษัทมีสินทรัพย์รวม 1,266,191,686 บาท มีหนี้สินรวม 2,891,997,086 บาท โดยมีรายได้รวม 19,863,244 บาท และรายจ่ายรวม 9,191,619 บาท จ่ายภาษีเงินได้ 2,142,305 บาท และผลประกอบการมีกำไรสุทธิ 8,524,445 บาท