svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

PwC ขึ้นแท่นผู้นำบริการที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์ความยั่งยืน - ESG 2566

02 เมษายน 2566

PwC ผงาดขึ้นผู้นำบริการที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์ความยั่งยืน - ESG 2566 จาก IDC MarketScape เผย องค์กรธุรกิจไทยตื่นตัว วางแผนความยั่งยืนเชิงกลยุทธ์ที่ปฏิบัติและวัดผลได้จริง

สำนักวิจัย IDC MarketScape (ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2566, IDC #US49044922) ได้ทำการประเมินความสามารถและกลยุทธ์ทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) ของบริษัทที่ปรึกษาธุรกิจหลายแห่งโดยอิงตามกรอบการทำงานที่ครอบคลุมและชุดของพารามิเตอร์ ที่คาดว่าจะเอื้อต่อความสำเร็จในการให้บริการด้าน ESG ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยองค์ประกอบสำคัญของการประเมินนี้ คือ การรวบรวมมุมมองของผู้ใช้บริการที่ปรึกษาทางธุรกิจเกี่ยวกับลักษณะสำคัญ และความสามารถของผู้ให้บริการด้านที่ปรึกษาโดยตรงจากลูกค้าและผ่านการสำรวจ ซึ่งบริษัท PwC  ได้รับการยกย่องให้เป็นผู้นำบริการที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์ความยั่งยืน - ESG ปี 2566 

 

นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท PwC ประเทศไทย กล่าวว่า PwC เห็นความตื่นตัวของหน่วยงานกำกับและบริษัทต่าง ๆ ในประเทศไทยที่ช่วยกันผลักดันให้เกิดการวางแผนความยั่งยืนเชิงกลยุทธ์ที่สามารถปฏิบัติได้จริง และวัดผลได้มากขึ้น 

นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท PwC ประเทศไทย

ความเชี่ยวชาญของบุคลากรของ PwC ประเทศไทย ในการพัฒนากลยุทธ์ความยั่งยืนที่ครอบคลุมไม่ว่าจะเป็นการทำแผนงาน พร้อมแนวทางปฏิบัติ การกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัด รวมไปถึงการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืน และการตรวจสอบรายงานความยั่งยืน ทำให้ PwC สามารถช่วยเหลือลูกค้าให้บรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืนขององค์กรที่ได้มาตรฐานและการยอมรับจากนานาชาติ

 

PwC ไม่ได้ทำหน้าที่เพียงแค่ให้คำปรึกษา แต่ยังนำเสนอโซลูชันด้าน ESG ที่เหมาะสมกับธุรกิจและตลาดมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่แตกต่างกันไป อันจะช่วยให้ลูกค้ารู้เท่าทันและเคลื่อนไหวในเรื่องต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสมและสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน

นาย วิล แจ็คสัน-มัวร์ หุ้นส่วนและหัวหน้ากลุ่มธุรกิจอีเอสจีทั่วโลก บริษัท PwC ประเทศสหราชอาณาจักร กล่าวว่า ESG เป็นมากกว่าคุณสมบัติที่ธุรกิจพึงมี แต่เป็นเรื่องของการสร้างความแตกต่างสำหรับธุรกิจของลูกค้าและโลกของเรา เพื่อสร้างผลลัพธ์ที่ยั่งยืนที่จะช่วยขับเคลื่อนคุณค่าและการเติบโต

 

ในขณะเดียวกัน ก็เสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับสิ่งแวดล้อมและสังคม การเป็นชุมชนนักแก้ปัญหา ยังผสมผสานประสบการณ์เข้ากับพันธกิจ เพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะช่วยลูกค้าเปลี่ยนทฤษฎีไปสู่การปฏิบัติ และรับมือกับความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ต่าง ๆ ในโลกปัจจุบันแล้วคว้าโอกาสที่ดีที่สุดสำหรับวันพรุ่งนี้