svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

3 วิธีขึ้นเงินสลากกินแบ่งรัฐบาล หลังกองสลากยกเลิกจ่ายเป็นเงินสด

01 เมษายน 2566

ถูกสลากกินแบ่งรัฐบาล ขึ้นเงินได้ 3 วิธีนี้หลังจากสำนักงานสลากประกาศงดจ่ายเงินรางวัลเป็นเงินสด เริ่มตั้งแต่งวดประจำวันที่ 1 เมษายน 2566

1 เมษายน 2566 นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้แจ้งขอยกเลิกการให้บริการจ่ายเงินรางวัลเป็นเงินสดตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.2566 เป็นต้นไป โดยผู้ถูกรางวัลสามารถเลือกรับเงินรางวัลได้ด้วยวิธี ดังต่อไปนี้ 

วิธีที่ 1

การโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร ยกเว้นวงเงินเกิน 2,000,000 บาทขึ้นไปจะโอนได้เฉพาะบัญชีธนาคารออมสิน หรือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส) เท่านั้น

วิธีที่ 2

รับเช็คธนาคารกรุงไทยสาขาสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล โดยสั่งจ่ายชื่อผู้รับเงินรางวัล และ

วิธีที่ 3

รับเงินรางวัลกับตัวแทน ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา

นางสาวไตรศุลี กล่าวว่า เดิมทีการขึ้นเงินของผู้ถูกรางวัล ยอดเงินรวมไม่เกิน 20,000 บาท จะสามารถเลือกรับเป็นเงินสดหรือโอนเข้าบัญชีธนาคารได้ แต่หลังจากวันที่ 1 เม.ย.66 เป็นต้นไป จะยกเลิกการให้บริการจ่ายเงินรางวัลเป็นเงินสด

ส่วนหลักเกณฑ์การขึ้นเงินอื่น ๆ ยังคงเดิม ซึ่งผู้ขึ้นเงินต้องเป็นบุคคลธรรมดาอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ โดยในส่วนของธนาคารจะไม่รับสลากที่มีสภาพไม่สมบรูณ์ มีรอยลบ ขูดขีด หรือชำรุด โดยการให้บริการผู้ถือสลากมีปัญหา เช่น ชำรุด ในสำนักงานฉลากกินแบ่งรัฐบาลอาจใช้เวลามากกว่าปกติ

ขอเตือนประชาชนที่ถูกรางวัล ไม่ควรเปิดเผยภาพและข้อมูลสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกรางวัลเผยแพร่ต่อสาธารณะ เพราะนอกจากจะเป็นการปกป้องสิทธิและความปลอดภัยของตัวเองแล้ว ยังเป็นการป้องกันไม่ให้มิจฉาชีพนำภาพไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้องด้วย

เนื่องจากในปัจจุบันมีการหลอกลวงเกี่ยวกับการซื้อขายสลากฯ เช่น อ้างว่ามีเลขหลุดจากสำนักงานสลากฯ หรือการหลอกลวงบอกใบ้เลขเด็ดผ่านจดหมายหลอกลวงหรือสื่อสังคมออนไลน์ รวมถึงการแอบอ้างว่าสามารถจัดสรรสลากให้นำไปจำหน่าย ถ้าหลงเชื่อจะสูญเสียทรัพย์จำนวนมาก ขอให้ใช้ความระมัดระวัง