svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

JICA ผนึก อาสาสมัครเพื่อนไทย แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ พัฒนาชุมชน ศก.และสังคม

26 มีนาคม 2566

JICA ผสานความร่วมมือ อาสาสมัครเพื่อนไทย และภาครัฐบาล แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ สร้างกลไก พัฒนาทรัพยากรบุคคล ชุมชน เศรษฐกิจ และสังคม ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น หรือ JICA (ไจก้า) ได้เปิดเผยถึงการทำงานโครงการความร่วมมือ และการให้ความช่วยเหลือด้านการพัฒนาประเทศแก่ประเทศกำลังพัฒนา ผ่าน 2 โครงการสำคัญ คือ โครงการ Friends From Thailand (FFT) หรือโครงการอาสาสมัครเพื่อนไทย และโครงการ อาสาสมัคร JICA Japan Overseas Cooperation Volunteers (JOCV)

 

JICA ผนึก อาสาสมัครเพื่อนไทย แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ พัฒนาชุมชน ศก.และสังคม

ความช่วยเหลือที่ผ่านมา ไจก้าได้สานพลังผ่านโครงการอาสาสมัคร ซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญที่ทำให้ไทยและญี่ปุ่น สามารถแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาทรัพยากรบุคคล ชุมชน เศรษฐกิจ และสังคมอย่างยั่งยืน

JICA ผนึก อาสาสมัครเพื่อนไทย แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ พัฒนาชุมชน ศก.และสังคม

“กรวรรณ โฆษกิจจาเลิศ” หนึ่งในอาสาสมัครเพื่อนไทย กล่าวว่า โครงการ Friends From Thailand (FFT) หรือโครงการอาสาสมัครเพื่อนไทย เป็นโครงการที่จัดตั้งขึ้นโดยกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (TICA) กระทรวงการต่างประเทศ เพื่อส่งอาสาสมัครเพื่อนไทยไปยังประเทศผู้รับ โดยอาสาสมัครจะทำหน้าที่ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศไทย 

เดือนกันยายน 2565 อาสาสมัครเพื่อนไทย ได้เดินทางไปปฎิบัติงาน ที่เมืองคุชิโระ จังหวัดฮอกไกโด และเมืองคุมาโมโตะ จังหวัดคุมาโมโตะ ประเทศญี่ปุ่น เป็นครั้งแรก โดย “กรวรรณ” มีภารกิจในการส่งเสริมการท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวในพื้นที่เมืองคุชิโระ ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายในหมู่คนไทยมากยิ่งขึ้น 

JICA ผนึก อาสาสมัครเพื่อนไทย แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ พัฒนาชุมชน ศก.และสังคม
 

แนวทางความร่วมมือระหว่างไจก้า และ TICA ถือเป็นการริเริ่มความร่วมมือแบบใหม่ ผ่านไจก้า ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐบาลญี่ปุ่น ที่ดำเนินโครงการความร่วมมือ และให้ความช่วยเหลือด้านการพัฒนาประเทศแก่ประเทศกำลังพัฒนา ทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงส่งเสริมการยกระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ โดยไจก้าได้จัดตั้งสำนักงานประจำประเทศไทยตั้งแต่ปี 2517 ดำเนินโครงการความช่วยเหลือ 4 รูปแบบ ได้แก่ ความร่วมมือทางวิชาการ (Technical Cooperation) ความร่วมมือแบบเงินกู้เพื่อการพัฒนา (Loan) ความร่วมมือแบบให้เปล่า (Grant)  และความร่วมมือระหว่างภาครัฐบาลและภาคเอกชน (Public-Private Partnership) ซึ่งเป็นความร่วมมือทั้งในระดับทวิภาคี ไปจนถึงระดับภูมิภาค


ส่วนอีกหนึ่งโครงการ คือ โครงการ อาสาสมัคร JICA Japan Overseas Cooperation Volunteers (JOCV) ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลญี่ปุ่นและประเทศต่างๆ ทั่วโลก เพื่อแลกเปลี่ยนความร่วมมือและความรู้ความเชี่ยวชาญ ระหว่างรัฐบาลญี่ปุ่นและประเทศต่างๆ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยเริ่มมีการส่งอาสาสมัครครั้งแรกมายังประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. 2524 ปัจจุบันมีอาสาสมัครถูกส่งมามากกว่า 1,000 คน 
 

ไจก้าและกรมความร่วมมือระหว่างประเทศไทย มีแนวคิดที่สอดคล้อง เกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ผ่านการแลกเปลี่ยน และการถ่ายทอดประสบการณ์องค์ความรู้ในระดับฐานราก เป็นองค์ประกอบสำคัญในการขับเคลื่อนพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม เช่น การส่งอาสาสมัคร 2 คน คือ Nao Karino และ Miki Tokugawa ไปที่บ้านเอื้ออาทรบางบัวทอง 1 เพื่อช่วยส่งเสริมสุขภาพในชุมชน โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้สูงอายุ รวมไปถึงการจัดสัมมนาในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพภายในชุมชนให้แก่อาสาสมัคร ผู้ที่สนใจ และชาวไทยผู้ที่เกี่ยวข้องในชุมชน โดยทางไจก้าพร้อมให้การสนับสนุนโครงการความร่วมมือระดับประเทศ เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในอนาคต 

 

หน้า 18 หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 43 ฉบับที่ 3,872 วันที่ 23 - 25 มีนาคม พ.ศ. 2566