กรุงศรี-เมเจอร์ แคร์ ส่งมอบ ห้องหนังเพื่อการเรียนรู้ โสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ

18 มี.ค. 2566 | 05:00 น.

กรุงศรี ร่วมผนึกกำลัง มูลนิธิเมเจอร์ แคร์ สร้าง “ห้องหนังเพื่อการเรียนรู้” ห้องที่ 59 ให้กับน้องที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ ต่อยอดเป้าหมายการช่วยเหลือและให้โอกาสผู้ขาดแคลนในสังคม ให้ได้รับองค์ความรู้และเปิดจินตการอย่างเท่าเทียม

การจัดทำห้องหนังเพื่อการเรียนรู้ เป็นส่วนหนึ่งในแผนงานของ “มูลนิธิ เมเจอร์ แคร์” องค์กรที่ไม่หวังผลทางธุรกิจ ที่เกิดจากแนวความคิดความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) ของบริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน)

กรุงศรี-เมเจอร์ แคร์ ส่งมอบ ห้องหนังเพื่อการเรียนรู้ โสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ

โดย “วิชา พูลวรลักษณ์” ประธานกรรมการบริหาร บริษัทฯ และประธานกรรมการ มูลนิธิ เมเจอร์ แคร์ ด้วยเป้าหมายในการให้ความช่วยเหลือ และสร้างโอกาสให้กับทั้งเยาวชนและผู้สูงอายุ ที่ด้อยโอกาสในสังคม

กรุงศรี-เมเจอร์ แคร์ ส่งมอบ ห้องหนังเพื่อการเรียนรู้ โสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ

ล่าสุด ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) หนึ่งในพันธมิตรสำคัญได้ร่วมจับมือกับ มูลนิธิ เมเจอร์ แคร์ ต่อเติมความฝันให้กับน้องๆ เยาวชนของโรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ ซึ่งเป็นโรงเรียนสำหรับเยาวชนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ด้วยการสร้าง “ห้องหนังเพื่อการเรียนรู้” ห้องที่ 59 เพื่อเป็นการเปิดโลกแห่งการเรียนรู้ ต่อเติมจินตนาการ และสร้างความสุขให้กับน้อง ผ่านสื่อภาพยนตร์ การ์ตูน และสารคดี
     กรุงศรี-เมเจอร์ แคร์ ส่งมอบ ห้องหนังเพื่อการเรียนรู้ โสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ

“ห้องหนังเพื่อการเรียนรู้” จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยทำให้สื่อสนับสนุนการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น ช่วงกระตุ้นและสร้างแรงบันดาลใจให้กับน้องๆ เพื่อการเติบโตอย่างมีคุณภาพในสังคมอย่างเท่าเทียม 

โครงการ “ห้องหนังเพื่อการเรียนรู้” ริเริ่มขึ้นจาก มูลนิธิ เมเจอร์ แคร์ ที่ต้องการสร้างโลกกว้างแห่งโอกาสและการสร้างสรรค์  ช่วยต่อเติมความสุข และรอยยิ้มให้กับเยาวชน  ให้กับโรงเรียนที่อยู่ห่างไกลและเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของชุมชน นอกจากนี้ มูลนิธิเมเจอร์ แคร์ ยังมีกิจกรรมที่มอบโอกาสและให้ความช่วยเหลือเยาวชนและผู้สูงอายุ เป็นการ “เปิดโลกกว้าง สร้างรอยยิ้ม”

กรุงศรี-เมเจอร์ แคร์ ส่งมอบ ห้องหนังเพื่อการเรียนรู้ โสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ

ผ่าน การนำผู้ด้อยโอกาสในสังคมเข้าชมภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์เครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด และการมอบทุนสนับสนุน ซึ่งเป็นอีก 2 แผนงานหลักที่มูลนิธิเมเจอร์ แคร์ เดินหน้าทำมาอย่างต่อเนื่อง

กรุงศรี-เมเจอร์ แคร์ ส่งมอบ ห้องหนังเพื่อการเรียนรู้ โสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ

หน้า 18 หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 43 ฉบับที่ 3,870 วันที่ 16 - 18 มีนาคม พ.ศ. 2566