"ระนอง"ดันต่อเขตอุตสาหกรรมต่อเนื่องประมงที่บ้านสามแหลมรับ SEC 

18 ก.พ. 2566 | 10:36 น.

ที่ประชุมกรอ.ระนองพิจารณา ข้อเสนอประเด็นผลักดันการจัดตั้งเขตประกอบการอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการประมง ขนาด 415 ไร่ที่บ้านสามแหลม ต.ปาน้ำ อ.เมืองระนอง เพื่อรองรับการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้(SEC) และการเจาะตลาดกลุ่ม BIMSTEC   


    เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมพลับพลึงธาร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดระนอง นายศักระ กปิลกาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ครั้งที่ 1/2566

โดยมีนายราชัน มีน้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง ประธานหอการค้าจังหวัด สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อบูรณาการร่วมกันเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดระนอง
     นายศักระ กปิลกาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง

สืบเนื่องจากการประชุมที่ผ่านมาตามโครงการศึกษาความเหมาะสม การจัดตั้งเขตประกอบการอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการประมงจังหวัดระนอง เพื่อรองรับการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้

ซึ่งพื้นที่ที่มีศักยภาพและความเหมาะสมที่สุด ต่อการจัดตั้งเขตประกอบการอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการประมงคือ พื้นที่บ้าน สามแหลม ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ขนาดพื้นที่ 415 ไร่  

ขอบคุณภาพจากกูเกิ้ล

ในการนี้จังหวัดระนองได้เสนอประเด็นในการผลักดัน การจัดตั้งเขตประกอบการอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการประมง โลจิสติกส์ การซ่อมตู้คอนเทนเนอร์ และหรือสถานีขนส่งสินค้าหรือศูนย์กระจายสินค้า ในพื้นที่จังหวัดระนอง เพื่อรองรับการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ SEC และ BIMSTEC   

มติในที่ประชุม การพัฒนาพื้นที่สาธารณะบริเวณทางแยกถนนเพชรเกษม ถนนรัตนโกสินทร์ 200 ปี  ปากซอย 15 ตำบลบางริ้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง และการแก้ไขปัญหาทัศนียภาพเมืองระนอง ในกรณีแก้ปัญหาอาคารตึกร้างบริเวณใกล้เคียงเทศบาลเมืองระนองจังหวัด ได้จัดประชุมหารือกับธนาคารกรุงไทยจำกัดสาขาระนอง เทศบาลเมืองระนอง และสำนักงานบังคับคดี เพื่อขอทราบข้อมูลเบื้องต้น  การพัฒนาคลองหาดส้มแป้นบริเวณชุมชนเมืองระนอง

จากนั้นมีการรายงานภาวะเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง รายงานสถานการณ์ด้านแรงงาน รายงานสถานการณ์ด้านการพาณิชย์  ซึ่งสนง.ท่องเที่ยวและกีฬา นำเสนอปฏิทินการท่องเที่ยวจังหวัดระนอง และมติที่ประชุมการขอเพิ่มรอบเที่ยวบินของสายการบินในจังหวัดระนอง ซึ่งทางสายการบินแอร์เอเซีย มีแผนจะเพิ่มเที่ยวบินเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว ซึ่งทาง ผอ.ท่าอากาศยานระนอง กล่าวว่าปัจจุบันอยู่ระหว่างการขยายรันเวย์ จาก 2,000 เมตร เพิ่มเป็น 2,400 เมตร มีการสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารเพิ่มเติม และอนาคตในปี 2569 จะขยายรันเวย์เพิ่มเป็น 2,900 เมตร