svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

เปิดตารางวันสิ้นสุดการนำส่งเงินสมทบผ่าน e–payment ปี 2566

15 กุมภาพันธ์ 2566

เปิดตารางวันสิ้นสุดการนำส่งเงินสมทบผ่าน e–payment ปี 2566 สำนักงานประกันสังคม ขยายเวลาการชำระเงิน ออกไปอีก 7 วัน ดูรายละเอียดที่นี่

สำนักงานประกันสังคม ได้มีการขยายเวลาการชำระเงินสมทบผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e–payment) ออกไปอีก 7 วันทำการ นับแต่วันที่พ้นกำหนดวันที่ 15 ของเดือนถัดจากเดือนที่มีการหักเงินสมทบไว้ โดยไม่มีเงินเพิ่มตามกฎหมาย สำหรับค่าจ้างงวดเดือนมกราคม 2566 จนถึงงวดเดือนธันวาคม 2566 เป็นระยะเวลา 12 เดือน

งวดค่าจ้างเดือนมกราคม 2566 วันสิ้นสุดกำหนดชำระเงินสมทบ 24 กุมภาพันธ์ 2566

งวดค่าจ้างเดือนกุมภาพันธ์ 2566 วันสิ้นสุดกำหนดชำระเงินสมทบ 24 มีนาคม 2566

งวดค่าจ้างเดือนมีนาคม 2566 วันสิ้นสุดกำหนดชำระเงินสมทบ 27 เมษายน 2566

งวดค่าจ้างเดือนเมษายน 2566 วันสิ้นสุดกำหนดชำระเงินสมทบ 25 พฤษภาคม 2566

งวดค่าจ้างเดือนพฤษภาคม 2566 วันสิ้นสุดกำหนดชำระเงินสมทบ 26 มิถุนายน 2566

งวดค่าจ้างเดือนมิถุนายน 2566 วันสิ้นสุดกำหนดชำระเงินสมทบ 26 กรกฎาคม 2566

งวดค่าจ้างเดือนกรกฎาคม 2566 วันสิ้นสุดกำหนดชำระเงินสมทบ 24 สิงหาคม 2566

งวดค่าจ้างเดือนสิงหาคม 2566 วันสิ้นสุดกำหนดชำระเงินสมทบ 26 กันยายน 2566

งวดค่าจ้างเดือนกันยายน 2566 วันสิ้นสุดกำหนดชำระเงินสมทบ 26 ตุลาคม 2566

งวดค่าจ้างเดือนตุลาคม 2566 วันสิ้นสุดกำหนดชำระเงินสมทบ 24 พฤศจิกายน 2566

งวดค่าจ้างเดือนพฤศจิกายน 2566 วันสิ้นสุดกำหนดชำระเงินสมทบ 26 ธันวาคม 2566

งวดค่าจ้างเดือนธันวาคม 2566 วันสิ้นสุดกำหนดชำระเงินสมทบ 24 มกราคม 2567

หมายเหตุ วันสิ้นสุดการชำระเงินสมทบอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศเปลี่ยนแปลงวันหยุดราชการของสำนักนายกรัฐมนตรี