พาณิชย์เผย ยอดเศรษฐกิจชายแดน-ผ่านแดน ปี 65 เฉียด 1.8 ล้านล้าน

24 ม.ค. 2566 | 09:28 น.

พาณิชย์เผย ยอดเศรษฐกิจชายแดน-ผ่านแดน ปี 65 เฉียด 1.8 ล้านล้าน มาเลเซีย ยังเป็นคู่ค้าอันดับ1ของไทย รองลงมาเป็นลาว กัมพูชา เมียนมา  ยอดส่งออกโตต่อเนื่องเหตุสินค้าไทยยังเป็นที่ต้องการของตลาดเพื่อนบ้าน

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยจากการสถานการณ์การค้าชายแดนและผ่านแดนเริ่มคลี่คลายหลังจากสถานการณ์โควิดมีทิศทางที่ดีขึ้นและประเทศเพื่อรนบ้านเริ่มเปิดด่านและมีกิจกรรมจากเศรษฐกิจมากขึ้น ส่งผลให้การค้าชายแดนและผ่านแดนในปีที่ผ่านมากลับคึกคัก

 

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

 

โดยการค้าชายแดนและผ่านแดนของปี 2565 มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 1,790,520 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.44% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน แบ่งเป็นการส่งออกมูลค่า 1,029,837 ล้านบาท ลดลง 0.26% และการนำเข้ามูลค่า 760,683 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.84%

โดยไทยได้ดุลการค้าในปี 2565 ทั้งสิ้น 269,155 ล้านบาททั้งนี้ไทยมี การค้าชายแดนกับ 4 ประเทศ คือ มาเลเซีย กัมพูชา เมียนมา และสปป. ลาวปี 2565 มีมูลค่าการค้ารวม 1,058,153 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 14.37% เมื่อเทียบกับปีก่อน แบ่งเป็นการส่งออกมูลค่า 648,030 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 13.68% และการนำเข้ามูลค่า 410,123 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 15.48%

 

พาณิชย์เผย ยอดเศรษฐกิจชายแดน-ผ่านแดน ปี 65 เฉียด 1.8 ล้านล้าน

ประเทศที่ไทยได้ดุลการค้าชายแดน

  • มาเลเซีย มูลค่าส่งออก 183,523 ล้านบาท (+0.62%) สินค้าส่งออกสำคัญ ได้แก่ น้ำยางข้น เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ส่วนประกอบและอุปกรณ์อื่นๆ ของรถยนต์
  •  สปป.ลาว มูลค่าส่งออก 156,738 ล้านบาท (+25.64%) สินค้าส่งออกสำคัญ ได้แก่ น้ำมันดีเซล น้ำมันสำเร็จรูปอื่นๆ ทองคำยังไม่ได้ขึ้นรูป
  • กัมพูชา มูลค่าส่งออก 164,186 ล้านบาท (+14.72%) สินค้าส่งออกสำคัญ ได้แก่ รถยนต์นั่ง (เครื่องสันดาปภายใน) รถปิคอัพ รถบัส และรถบรรทุก (เครื่องสันดาปภายใน) เครื่องดื่มอื่นๆ (นม UHT น้ำมะพร้าว กาแฟ)
  • เมียนมา มูลค่าส่งออก 143,582 ล้านบาท (+19.87%) สินค้าส่งออกสำคัญ ได้แก่ น้ำมันดีเซล น้ำมันสำเร็จรูปอื่นๆ โทรศัพท์มือถือและสมาร์ทโฟน

พาณิชย์เผย ยอดเศรษฐกิจชายแดน-ผ่านแดน ปี 65 เฉียด 1.8 ล้านล้าน

 

ส่วน การค้าผ่านแดนไปประเทศที่สาม (จีน เวียดนาม สิงคโปร์และประเทศอื่นๆ)
ปี 2565 มีมูลค่ารวม 732,368 ล้านบาท ลดลง 12.80% เมื่อเทียบกับปีก่อน แบ่งเป็นการส่งออกมูลค่า 381,808 ล้านบาท ลดลง 17.44% และการนำเข้ามูลค่า 350,560 ล้านบาท ลดลง 7.12% โดยจีนยังเป็นตลาดส่งออกหลัก และไทยได้ดุลการค้ารวมทั้งสิ้น 31,248 ล้านบาท

สถิติการค้าผ่านแดนไปประเทศที่สาม

  •  จีน มูลค่าส่งออก 157,954 ล้านบาท (-18.92%) สินค้าส่งออกสำคัญ ได้แก่ ทุเรียนสด ผลิตภัณฑ์ยางอื่นๆ ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์
  • เวียดนาม มูลค่าส่งออก 49,424 ล้านบาท (+6.68%) สินค้าส่งออกสำคัญ ได้แก่ อุปกรณ์กึ่งตัวนำ น้ำแร่น้ำอัดลมที่ปรุงรส สินค้าปศุสัตว์อื่นๆ
  •  สิงคโปร์ มูลค่าส่งออก 52,325 ล้านบาท (-4.80%) สินค้าส่งออกสำคัญ ได้แก่ ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ แผงวงจรไฟฟ้า เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
  •  ประเทศอื่น ๆ (เช่น ฮ่องกง สหรัฐฯ และญี่ปุ่น ) มูลค่าส่งออก 122,105 ล้านบาท (-26.60%) สินค้าส่งออกสำคัญ ได้แก่ ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ ยางธรรมชาติที่กำหนดไว้ในทางเทคนิค (ยางแท่ง) ถุงมือยาง