"ประกันสังคม"สรุปการจ่ายประโยชน์ทดแทน เดือน ธ.ค.65 เช็คเลย

19 ม.ค. 2566 | 04:36 น.

"ประกันสังคม"สรุปการจ่ายประโยชน์ทดแทนกองทุนประกันสังคม 7 กรณี เดือนธันวาคม 2565 มีอะไรบ้าง จำนวนเท่าไร เช็คเลย

"ประกันสังคม"รายงานการจ่ายประโยชน์ทดแทน กองทุนประกันสังคม 7 กรณี(ณ จุดจ่ายเงินทุกช่องทาง)ทั่วประเทศ เดือนธันวามคม 2565  มีดังนี้

เจ็บป่วย

 • ผู้ใช้บริการ 99,290 ครั้ง
 • จำนวนเงิน 64,418,479.05 บาท

คลอดบุตร

 • ผู้ใช้บริการ 32,139 ครั้ง
 • จำนวนเงิน 538,213,019.49 บาท

ทุพพลภาพ

 • ผู้ใช้บริการ 23,761 ครั้ง
 • จำนวนเงิน 82,352,025.45 บาท

ตาย

 • ผู้ใช้บริการ 6,466 ครั้ง
 • จำนวนเงิน 200,249,670.12 บาท

สงเคราะห์บุตร

 • ผู้ใช้บริการ 1,297,013 ครั้ง
 • จำนวนเงิน 1,086,058,850.00 บาท

บำเหน็จชราภาพ

 • ผู้ใช้บริการ 27,569 ครั้ง
 • จำนวนเงิน 957,629,809.08 บาท

บำนาญชราภาพ

 • ผู้ใช้บริการ 513,641 ครั้ง
 • จำนวนเงิน 1,493,256,236.09 บาท

ว่างงาน

 • ผู้ใช้บริการ 233,796 ครั้ง
 • จำนวนเงิน 707,340,424.75 บาท

\"ประกันสังคม\"สรุปการจ่ายประโยชน์ทดแทน เดือน ธ.ค.65 เช็คเลย

ที่มา : สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน - Social Security Office