คลังชี้ลดภาษีน้ำมันแล้ว ราคาดีเซลควรลดทันทีลิตรละ 2 บาท

17 ม.ค. 2566 | 11:53 น.

รมว.คลัง ชี้ครม. อนุมัติขยายเวลาปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลลงลิตรละ 5 บาท ออกไปอีก 4 เดือน แนะกองทุนน้ำมันฯ ควรลดราคาดีเซลลงทันที 1-2 บาท/ลิตร ให้อยู่ที่ลิตรละ 33-35 บาท

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ 17 ม.ค.66 เห็นชอบขยายเวลาปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลลงลิตรละ 5 บาท ออกไปอีก 4 เดือน มีผลตั้งแต่วันที่ 21 ม.ค.- 20 พ.ค.66 ซึ่งบรรเทาผลกระทบประชาชนโดยตรง และส่งผ่านถึงการลดต้นทุนของสินค้าและบริการได้ แม้ทำให้รัฐสูญเสียรายได้ก็ตาม

 

อย่างไรก็ดี กระทรวงการคลังมีความเห็นเพิ่มเติมว่า กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงควรพิจารณาการบริหารจัดการเสถียรภาพของราคาน้ำมันดีเซล และสถานะทางการเงินของกองทุนฯ ให้เหมาะสม โดยพิจารณาปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลทันที 1 - 2 บาทต่อลิตร และบริหารจัดการให้ราคาขายปลีกน้ำมันดีเซล อยู่ในช่วงระหว่างราคา 33 – 35 บาทต่อลิตร

 

“เราเสนอความเห็นเพิ่มเติมอีกว่า ควรพิจารณาจัดเก็บเงินเข้ากองทุนในอัตราที่แตกต่างกัน ระหว่างประเภทน้ำมันดีเซล รวมทั้งพิจารณาความเป็นได้ในวิธีการนำเทคโนโลยี เช่น แอพพลิเคชั่น หรือบัตรส่วนลดมาใช้ในการอุดหนุนราคาน้ำมันในอนาคตเพื่อให้สามารถดำเนินการได้เฉพาะกลุ่มเป้าหมาย”

ทั้งนี้ กระทรวงการคลังจะติดตามสถานการณ์ราคาน้ำมันอย่างใกล้ชิด และจะพิจารณาความเหมาะสมของมาตรการต่างๆ เพื่อให้การดำเนินนโยบายช่วยลดค่าครองชีพให้กับประชาชนกลุ่มเปราะบางซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพทางการเงินการคลังของประเทศในระยะยาว