ไลอ้อน สร้างสังคมสุขภาพช่องปากดี ส่งต่อความรู้เด็กกรุงเทพคริสเตียนฯ

08 ม.ค. 2566 | 01:25 น.

“ไลอ้อน” สร้างทักษะการดูแลสุขภาพช่องปาก ส่งทีมไลอ้อนให้ความรู้เด็ก รร.กรุงเทพคริสเตียนฯ เพื่อการดูแลสุขอนามัยช่องปากและฟัน รวมทั้งการล้างมืออย่างถูกวิธี 

จากปฏิญาณของไลอ้อน...“จะเป็นคนดี คิดดี พูดดี ทำดี รู้รักสามัคคี มีความซื่อสัตย์สุจริต จะทำดีเพื่อประโยชน์ตน เพื่อประโยชน์ท่าน เพื่อประโยชน์สุขที่แท้จริงของสังคมและประเทศชาติ” คือแนวทางในการสร้างประโยชน์ต่อสังคม 

ไลอ้อน สร้างสังคมสุขภาพช่องปากดี ส่งต่อความรู้เด็กกรุงเทพคริสเตียนฯ
ล่าสุด “บุญฤทธิ์ มหามนตรี” ประธานกรรมการ บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด ได้ขยายแนวทางสู่การลงมือปฏิบัติ ด้วยการเสริมสร้างความรู้และทักษะการดูแลสุขภาพช่องปากให้กับเยาวชน โดยการส่งทีมไลอ้อนลงพื้นที่ให้ความรู้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ 2 โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ในงานกิจกรรมสัปดาห์สุขภาพ กิจกรรมรักการอ่าน และกิจกรรมป้องกันสารเสพติด ประจำปี 2565 

ทีมวิทยากรได้ให้ความรู้เกี่ยวกับ “การดูแลสุขภาพช่องปากและฟัน” และ “การล้างมือป้องกันโรคติดต่อและการดูแลอนามัยส่วนบุคคล” ที่ถูกวิธี เสริมสร้างทักษะด้านการดูแลสุขภาพช่องปากและสุขอนามัยส่วนบุคคล พร้อมทั้งมอบผลิตภัณฑ์ ครีมอาบน้ำคิเรอิคิเรอิ น้ำยาบ้วนปาก และยาสีฟันเด็กโคโดโม ให้กับเด็กๆ

“บุญฤทธิ์ มหามนตรี” ประธานกรรมการ บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด

กิจกรรมของไลอ้อน ถือเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมโรงเรียน นอกจากการจัดอบรม ทางโรงเรียนยังมีการจัดให้เด็กนักเรียนได้ตรวจสุขภาฟันและช่องปากกับทันตแพทย์ หากพบเด็กที่มีปัญหาสุขภาพปากและฟัน จะทำการส่งข้อมูลแจ้งทางผู้ปกครองให้พาไปดูแลด้านทันตกรรมต่อไป
  ไลอ้อน สร้างสังคมสุขภาพช่องปากดี ส่งต่อความรู้เด็กกรุงเทพคริสเตียนฯ

นอกจากนี้ ทางโรงเรียนยังจัดบอร์ดนิทรรศการเกี่ยวกับอาหารและโภชนาการที่ถูกต้อง ทั้งวิธีการแปรงฟัน การวางตำแหน่งของแปรงสีฟัน ปริมาณการของยาสีฟัน หรือวิธีการวางอุปกรณ์แปรงฟันต่างๆ ซึ่งปกติทางโรงเรียนจะจัดให้เด็กได้แปรงฟันช่วงพักกลางวัน พร้อมรณรงค์ลดหวาน หรือรับประทานหวานให้น้อยที่สุด ภายใต้คอนเซ็ปท์  “โรงเรียนอ่อนหวาน” โดยอุปกรณ์เครื่องปรุงในโรงเรียนจะไม่มีนํ้าตาล การปรุงอาหารจะเน้นรสจืดให้เหมาะกับเด็ก เป็นการช่วยดูแลสุขภาพให้กับเด็กนักเรียน

ไลอ้อน สร้างสังคมสุขภาพช่องปากดี ส่งต่อความรู้เด็กกรุงเทพคริสเตียนฯ
หน้า 18 หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 42 ฉบับที่ 3,850 วันที่ 5 - 7 มกราคม พ.ศ. 2566