เช็กวิธีขอใบกำกับภาษีลดหย่อนค่าน้ำมัน "ช้อปดีมีคืน 2566" ดูเลยที่นี่

06 มกราคม 2566

เช็กวิธีขอใบกำกับภาษีลดหย่อนค่าน้ำมัน "ช้อปดีมีคืน 2566" ดูเลยที่นี่มีคำตอบ พร้อมเงื่อนไข หลังรัฐบาลเปิดโอกาสให้ใช้ค่าน้ำมันมาลดหย่อนภาษีได้

ช้อปดีมีคืน 2566 เปิดโอกาสให้ใช้บิลค่าน้ำมันสามารถนำมาประกอบการลดหย่อนภาษีได้ 

 

ส่วนวิธีการขอใบกำกับภาษีที่จะนำมาใช้ในมาตรการ "ช้อปดีมีคืน" ต้องทำอย่างไร "ฐานเศรษฐกิจ" จะพาไปไขคำตอบ

 

มาตรการภาษีช้อปดีมีคืน 2566 นั้น เมื่อเติมน้ำมันรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ระหว่างวันที่ 1 มกราคม-15 กุมภาพันธ์ 2566 โดยสามารถนำค่าน้ำมันไปใช้ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 40,000 บาท ซึ่งจะต้องยื่นระหว่างเดือนมกราคม-มีนาคม 2567 

 

สำหรับผู้ที่จะใช้สิทธิ์ต้องเป็นบุคคลธรรมดาและขอใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ ขั้นตอนและเงื่อนไข ประกอบด้วย  

 

ทั้งนี้ ตามมาตรการช้อปดีมีคืน 2566 สามารถนำค่าน้ำมันที่เติมระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 15 กุมภาพันธ์ 2566 ไปลดหย่อนภาษีได้ 

 

อย่างไรก็ดี เงื่อนไขสำคัญก็คือต้องเป็นบุคคลธรรมดาและขอใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบที่ระบุข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนเท่านั้น จึงจะสามารถนำไปยื่นลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 40,000 บาท 

 

โดย 30,000 บาทแรก ใช้ได้ทั้งใบกำกับภาษีรูปแบบกระดาษและอิเล็กทรอนิกส์ ส่วน 10,000 บาทหลัง เฉพาะใบกำกับภาษีรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น

อย่างไรก็ตาม ก่อนเติมน้ำมันจะต้องแจ้งพนักงานว่าต้องการขอใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ เพื่อนำไปลดหย่อนภาษีตามมาตรการ "ช้อปดีมีคืน 2566" โดยจะต้องใช้บัตรประชาชนเพื่อลงข้อมูล 

 

เมื่อพนักงานนำใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบมาให้อย่าลืมตรวจเช็กชื่อ-ที่อยู่ขอ และผู้ให้บริการว่าถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ 

 

หลังจากนั้นให้เก็บใบกำกับภาษีไว้สำหรับยื่นลดหย่อนภาษีประจำปี ภ.ง.ด.90/91 ระหว่างเดือนมกราคม-มีนาคม 2567

 

เงื่อนไขการเติมน้ำมันลดหย่อนภาษี ช้อปดีมีคืน 2566

 • เป็นผู้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
 • เติมน้ำมันระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 15 กุมภาพันธ์ 2566
 • สามารถลดหย่อนภาษีได้ตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 40,000 บาท
 • โดย 30,000 บาทแรก ต้องมีใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ (ม.86/4) ได้ทั้งในรูปแบบกระดาษหรือ e-Tax Invoice/ e-Receipt
 • 10,000 บาทหลัง เฉพาะใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ แบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt เท่านั้น
 • การใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา มาตรการช้อปดีมีคืน ครั้งนี้ สำหรับแบบ ภ.ง.ด.90/91 ที่จะยื่นระหว่างเดือนมกราคม-มีนาคม 2567

ใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบที่ถูกต้องเป็นอย่างไร

 • มีคำว่า “ใบกำกับภาษี”
 • มีชื่อ ที่อยู่ และเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของผู้ขายสินค้าหรือให้บริการ
 • มีชื่อ ที่อยู่ ของเรา (ผู้ซื้อสินค้าหรือรับบริการ)
 • มีเลขที่ใบกำกับภาษี
 • มีชื่อ ชนิด ประเภท จำนวนหรือปริมาณ และราคาของสินค้าหรือบริการ
 • มีจำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มของสินค้าหรือบริการ
 • จะต้องระบุทะเบียนรถคันที่เติมน้ำมันในใบกำกับภาษีทุกครั้ง