พบบริษัทเปลี่ยนป้ายสถานีกลางบางซื่อ 6 ปีกวาดงานรฟท. 5.2 หมื่นล้าน

03 ม.ค. 2566 | 10:20 น.

เจาะข้อมูล “ยูนิค” บริษัทเปลี่ยนป้ายชื่อ “สถานีกลางบางซื่อ” เป็น “สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์”  พบ 6  ปีกวาดงานก่อสร้างจาก รฟท. กว่า 5.2 หมื่นล้าน

กรณีการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ว่าจ้างบริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน)  หรือ UNIQ ก่อสร้างโครงการปรับปรุงป้ายชื่อสถานีกลางบางซื่อ เป็น สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ และตราสัญลักษณ์ของการรถไฟแห่งประเทศไทย สูงถึง 33.169 ล้านบาท กลายเป็นที่วิพากษณ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวาง

ป้ายชื่อสถานีกลางบางซื่อ ที่กำลังจะเปลี่ยนเป็น สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์

บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน) เป็นหนึ่งในยักษ์รับเหมาของประเทศไทย มีสินทรัพย์รวม 45,441.75 ล้านบาท หนี้สินรวม 37,351.62 ล้านบาท แต่ผลการดำเนินงานกลับมีกำไรเพียงเล็กน้อย โดยในปี 2564 มีกำไร 27.78 ล้านบาท และ 31.33 ล้านบาทในงวด 9 เดือนปี 2565

บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน)  มีผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 อันดับแรก ประกอบด้วย

  1. นางถนอมศรี สุดโต 23.05%
  2. นายเกรียงศักดิ์ สุวิวัฒน์ธนชัย 12.46%
  3. นางมุกดา อาริยวัฒน์ 11.91%
  4. นายธวัช เสริมคชสีห์ 3.30%
  5. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 1.60%
  6. นายศิลา วินัยวัฒนวงศ์     1.54%
  7. นายณัฐพงษ์ เลิศล้ำประเสริฐกุล 1.47%
  8. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 1.24%
  9. น.ส.วันทนีย์ รุจิราวรรณกร 1.04%
  10. นายณัฐ โอษธีศ 0.99%

 

ฐานเศรษฐกิจ ตรวจสอบพบว่าในช่วง 6 ปีที่ผ่านมา ตั้งแต่ปี 2560-2565 บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน) คว้างานโครงการก่อสร้างภาครัฐ ทั้งสิ้น 18 โครงการมูลค่ารวม 80,871.135 ล้านบาท ในจำนวนนี้เป็นโครงการของ รฟท. ทั้งสิ้น 8 โครงการมูลค่างานรวม  52,512.028 ล้านบาท

 

โครงการก่อสร้างภาครัฐที่ UNIQ ได้รับ
 

28 ธันวาคม 2560 กิจการร่วมค้า ยูเอ็น - เอสเอช ซึ่งประกอบด้วย บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน) และ ซิโนไฮโดร คอร์ปอเรชั่น ลิมิเต็ด ได้ลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้าง กับการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ในการ ก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงลพบุรี - ปากน้ำโพ สัญญาที่ 1 ช่วงบ้านกลับ - โคกกะเทียม (ทางรถไฟยกระดับ) มูลค่ารวม 10,050 ล้านบาท มูลค่าเฉพาะของยูนิค 5,125.5 ล้านบาท

 

28 ธันวาคม 2560 ทาง บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน) ได้ลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้าง กับ การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ในการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงลพบุรี - ปากน้ำโพ สัญญาที่ 2 ช่วงท่าแค – ปากน้ำโพ มูลค่า 8,649 ล้านบาท

 

24 ธันวาคม 2562 กิจการร่วมค้า บีที - ยูเอ็น ซึ่งประกอบด้วย บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน) และ บริษัท บอมบาร์ดิเอร์ ทรานสปอร์เทชั่น ซิกแนล (ประเทศไทย) จํากัด ได้ลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้าง กับ การรถไฟ แห่งประเทศไทย (รฟท.) ในการก่อสร้างโครงการจัดหาและติดตั้งระบบอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม ในโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงลพบุรี-ปากน้ำโพ มูลค่า 2,768 ล้านบาท

 

31 กรกฎาคม 2563 กิจการร่วมค้า ยูเอ็น-เอเอส ซึ่งประกอบด้วย บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน) และ บรำษัท อสิตากิจ จํากัด ได้ลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้าง กับ กรมชลประทาน ในการก่อสร้างขุดคลองระบายน้ำ หลากพร้อมอาคารประกอบ สัญญาที่ 1 โครงการคลองระบายน้ำหลากบางบาล - บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มูลค่า 2,758.085 ล้านบาท

 

24 กันยายน 2563 บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน) ได้ลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้าง กับ กรมทางหลวง ในการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 366 สายเลี่ยงเมืองลพบุรีด้านใต้ ตอน 2 มูลค่า 849 ล้านบาท

 

13 พฤศจิกายน 2563 กิจการร่วมค้า ยูเอ็น-เอเอสที ซึ่งประกอบด้วย บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน) และ บริษัท อสิตากิจ จํากัด ได้ลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้าง กับ การไฟฟ้านครหลวง โครงการเปลี่ยน ระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน โครงการส่วนต่อขยายตามแนวรถไฟฟ้าสายสีม่วง ถ.กรุงเทพ-นนทบุรี -ถ.ติวานนท์ มูลค่า 1,871.965 ล้านบาท

 

18 ธันวาคม 2563 การรถไฟแห่งประเทศไทย ได้ประกาศให้ บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน) เป็น ผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีการคัดเลือก จ้างเหมาบริการซ่อมบํารุงรักษาประแจสับราง ซ่อมบํารุงรักษาลิฟท์ และ บันไดเลื่อน ของโครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ-ตลิ่งชัน มูลค่า 86 ล้านบาท

 

29 มีนาคม 2564 บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน) ได้ลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่ง ราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูง เพื่อเชื่อมโยงภูมิภาคช่วงกรุงเทพมหานคร-หนองคาย (ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพมหานคร-นครราชสีมา) งานสัญญา 4-6 งานโยธา สําหรับช่วงพระแก้ว สระบุรี กับการรถไฟแห่งประเทศไทย มูลค่า 9,428.999 ล้านบาท

 

30 เมษายน 2564 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ได้ลงนามสัญญาจ้างจัดทําทางเชื่อมต่อระหว่างสถานีกลางบางซื่อ (รฟท.) กับสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินบางซื่อ (รฟม.) กับบริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน) 19.992 ล้านบาท

 

5 กรกฎาคม 2564 บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน) ได้ลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักร ไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูง เพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วง กรุงเทพมหานคร หนองคาย (ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพมหานคร-นครราชสีมา) งานสัญญาที่ 4-2 งานโยธา สําหรับช่วง ดอนเมือง - นวนคร กับการรถไฟแห่งประเทศไทย มูลค่า 10,570 ล้านบาท

 

11 ตุลาคม 2564 กิจการร่วมค้า ยูเอ็น-ซีซี ซึ่งประกอบด้วย บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน) และ บริษัท ซีวิล คอนสตรัคชั่น เซอร์วิสเซส แอนด์ โปรดักส์ จํากัด ได้ลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการทางพิเศษสาย พระราม 3- ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ 1 กับการทางพิเศษแห่งประเทศไทย มูลค่า 7,350 ล้านบาท โดยบมจ.ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จํานวน 70% บจก. ซีวิล คอนสตรัคชั่น เซอร์วิสเซส แอนด์ โปรดักส์ จํานวน 30%

 

29 ธันวาคม 2564 กิจการร่วมค้า ยูนิค ซึ่งประกอบด้วย บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน) บริษัท พี.ซีอีที จํากัด บริษัท ไทยพี่ค่อนและอุตสาหกรรม จํากัด และ บริษัท วัชรขจร จํากัด ได้ลงนาม ในสัญญาจ้างก่อสร้าง กับ การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ในการก่อสร้างทางรถไฟ สายบ้านไผ่-มหาสารคาม ร้อยเอ็ด-มุกดาหาร-นครพนม สัญญา 2 ช่วงหนองพอก-สะพานมิตรภาพ 3 มูลค่า 28,306 ล้านบาท เป็นมูลค่าของยูนิค 15,851.36 ล้านบาท

 

31 มกราคม 2565 กิจการร่วมค้า ยูเอ็น-เอเอสไอ ซึ่งประกอบด้วย บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน) และ บริษัท อสิตากิจ จํากัด ได้ลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้าง กับ กรมทางหลวง (ทล.) ในการก่อสร้างงานรับจ้างเหมา โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข 82 สายทางยกระดับบางขุนเทียน-บ้านแพ้ว ช่วงเอกชัย-บ้านแพ้ว ตอน 6 มูลค่า 279.75 ล้านบาท  

 

วันที่ 11 มีนาคม 2565 บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน) ได้ลงนามในสัญญาจ้างออกและก่อสร้าง กับ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่ง ประเทศไทย (รฟม.) ในงานจ้างก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ (วง แหวนกาญจนาภิเษก) สัญญาที่ 4 งานออกแบบและก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่งและสถานีใต้ดิน ช่วงสะพานพุทธ - ดาวคะนอง มูลค่า 14,982 ล้านบาท

 

30 กันยายน 2565 บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน) ได้ลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้าง กับ กรมทางหลวงชนบท (ทช.) ในการก่อสร้างสะพานข้ามคลองมหาสวัสดิ์ ถนนราชพฤกษ์ จ.นนทบุรี 1 แห่ง มูลค่า 1,181.515 ล้านบาท

 

30 กันยายน 2565 กิจการร่วมค้า ยูเอ็นเอ ซึ่งประกอบด้วย บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน) และ บริษัท อสิตากิจ จํากัด ได้ลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้าง กับ กรมทางหลวงชนบท (ทช.) ในการ ก่อสร้างสะพานบนสายทาง รย.4060 อ.เขาชะเมา, แก่งหางแมว จ.ระยอง, จันทบุรี 2 แห่ง มูลค่า 587.516 ล้านบาท

 

21 ตุลาคม 2565 บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน) ได้ลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้าง กับการประปานครหลวง (กปน.) ในการก่อสร้างวางท่อประปา และงานที่เกี่ยวข้องพร้อมโครงการก่อสร้าง สะพาน ข้ามคลองมหาสวัสดิ์ ถนนราชพฤกษ์ จ.นนทบุรี ของกรมทางหลวงชนบท มูลค่า 66.8 ล้านบาท

 

29 ธันวาคม 2565 บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน) ได้ลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้าง กับ การรถไฟ แห่งประเทศไทย (รฟท.) ในการก่อสร้างโครงการปรับปรุงป้ายชื่อสถานีกลางบางซื่อเป็นสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ และตราสัญลักษณ์ของการรถไฟแห่งประเทศไทย มูลค่า 33.169 ล้านบาท