พันธบัตรสุขใจให้ออม เช็คช่องทางซื้อผ่านธนาคารไหนบ้าง หมดเขตวันไหน

13 ธ.ค. 2565 | 17:05 น.

พันธบัตรสุขใจให้ออม เปิดจำหน่ายเเล้ว เช็คช่องทางการซื้อผ่านธนาคารไหนบ้าง ประชาชนทั่วไป - นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไรฯ ซื้อได้ถึงวันไหน

พันธบัตรออมสุขใจให้ออม  พันธบัตรออมทรัพย์ รุ่นสุขใจให้ออม  วงเงินรวม 60,000 ล้านบาท เปิดจำหน่าย ตั้งแต่ 7 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา

 

ช่องทางจำหน่าย 2 ช่องทาง 

  • จำหน่ายพันธบัตรผ่าน วอลเล็ต สบม. วงเงิน 15,000 ล้านบาท ซึ่งจำหน่ายหมดแล้ว 
  • จำหน่ายผ่านธนาคารตัวแทนจำหน่ายสำหรับประชาชน วงเงิน 45,000 ล้านบาท 

จำหน่ายผ่านธนาคาร ทั้ง 4 แห่ง

  • ธนาคารกรุงเทพ
  • ธนาคารกรุงไทย
  • ธนาคารกสิกรไทย
  • ธนาคารไทยพาณิชย์ 
  • เริ่มตั้งแต่วันนี้ 13 ธันวาคม 2565  

แบ่งเป็น 2 กลุ่ม

ประชาชนทั่วไป

  • จองซื้อได้ระหว่างวันที่ 13 - 14 ธันวาคม 2565 วงเงิน 40,000 ล้านบาท
  • มี 2 รุ่นอายุ ได้แก่ รุ่นอายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.30 ต่อปี และรุ่นอายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.00 ต่อปี และไม่จำกัดวงเงินจองซื้อ โดย สบน. จะจัดสรรแบบ Small Lot First ซึ่งผู้จองซื้อทุกท่านจะได้รับจัดสรรพันธบัตร

 

นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไรที่กระทรวงการคลังกำหนด

  • ซื้อได้ระหว่างวันที่ 19 – 20 ธันวาคม 2565 วงเงิน 5,000 ล้านบาท มีรุ่นอายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.90 ต่อปี และไม่จำกัดวงเงินซื้อ โดย สบน. จะจัดสรรแบบ First Come First Served