svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

‘อาเซียน-แคนาดา’ ถกเข้มความตกลง ACAFTA 

04 ธันวาคม 2565

 ‘อาเซียน-แคนาดา’ ถกเข้มความตกลง ACAFTA  รอบ 2 เดินหน้าหารือขอบเขตการเจรจา และแลกเปลี่ยนร่างข้อบทความตกลงพื้นฐาน พร้อมเตรียมเจรจารอบต่อไปในปีหน้า

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า อาเซียนและแคนาดาได้ร่วมประชุมเจรจาเพื่อจัดความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-แคนาดา (ACAFTA) รอบที่ 2 ช่วงวันที่ 21-24 พฤศจิกายน65หลังจากที่ได้จัดการประชุมรอบแรกเมื่อต้นเดือน ก.ย. ที่ผ่านมา โดยการประชุมครั้งนี้ มีความคืบหน้าเป็นไปตามแผนงานที่ตั้งเป้าไว้ ซึ่งจะสรุปผลการเจรจาส่วนใหญ่ให้ได้ภายในปี 2566

 

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

โดยการประชุมครั้งนี้เพื่อเจรจาและติดตามความคืบหน้าในภาพรวม และการเจรจากลุ่มย่อยตามประเด็นการค้าที่สำคัญไม่ข่าวจะเป็น การค้าสินค้า การค้าบริการ การลงทุน ทรัพย์สินทางปัญญา

การแข่งขันทางการค้า การจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การส่งเสริม MSMEs และความร่วมมือทางเศรษฐกิจ รวมทั้งประเด็นการค้าใหม่ๆ ได้แก่ แรงงาน สิ่งแวดล้อม และการค้าที่ให้ความสำคัญกับทุกภาคส่วน

‘อาเซียน-แคนาดา’ ถกเข้มความตกลง ACAFTA 

โดยที่ประชุมได้หารือเรื่องขอบเขตของการเจรจาแต่ละประเด็น และได้เริ่มแลกเปลี่ยนร่างข้อบทของความตกลงที่จะใช้เป็นพื้นฐานการเจรจากันแล้ว โดยเฉพาะเรื่องการค้าสินค้า กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า พิธีการศุลกากร การอำนวยความสะดวกทางการค้า

มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช อุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า การค้าบริการ บริการโทรคมนาคม และการลงทุน ทั้งนี้ ในปี 2566 อาเซียนและแคนาดาได้กำหนดให้มีการประชุมรอบที่ 3 ในช่วงไตรมาสแรก และวางแผนที่จะจัดให้มีการประชุม 4 รอบ อีกด้วย

ทั้งนี้ ในช่วง 9 เดือน (ม.ค. – ก.ย. 2565) การค้าระหว่างอาเซียนกับแคนาดา มีมูลค่า 23,246.73 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยอาเซียนส่งออกไปแคนาดา มูลค่า 17,667.87 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และอาเซียนนำเข้าจากแคนาดา มูลค่า 5,578.86 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สินค้าส่งออกสำคัญ อาทิ เครื่องจักรกลไฟฟ้า เครื่องจักรกล สิ่งทอ และรองเท้า และสินค้านำเข้าสำคัญ อาทิ ธัญพืช เครื่องจักรกล เยื่อกระดาษและเศษกระดาษ เนื้อสัตว์ และเครื่องใน

‘อาเซียน-แคนาดา’ ถกเข้มความตกลง ACAFTA 
 

สำหรับในช่วง 10 เดือน (ม.ค. – ต.ค. 2565) การค้าระหว่างไทยกับแคนาดา มีมูลค่า 2,788 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัว 20.3% จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยไทยส่งออกไปแคนาดา มูลค่า 1,797.60 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัว 18% และไทยนำเข้าจากแคนาดา มูลค่า 990.30 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัว 37.2% สินค้าส่งออกสำคัญ อย่าง เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป ข้าว และผลิตภัณฑ์ยาง และสินค้านำเข้าสำคัญ อาทิ ปุ๋ยและยากำจัดศัตรูพืชและสัตว์ เยื่อกระดาษและเศษกระดาษ แผงวงจรไฟฟ้า และเคมีภัณฑ์