"ประกันสังคม"จ่ายผลโยชน์ทดแทนว่างงาน 9 เดือนปีนี้แล้วกว่า 6 พันล้านบาท

28 พ.ย. 2565 | 20:00 น.

"ประกันสังคม"จ่ายผลโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน 9 เดือนแรกปีนี้แล้วกว่า 6 พันล้านบาท แยกเป็นกรณีไหนบ้าง ดูรายละเอียดที่นี่

"ประกันสังคม"เผย ลูกจ้างสัญชาติไทย ลูกจ้างต่างด้าว ที่ว่างงาน ไม่ว่าจะตกงานจากถูกเลิกจ้าง สิ้นสุดสัญญาจ้าง หรือลาออกเอง ประกันสังคมจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน 9 เดือนแรก ปี 2565 แล้วกว่า 6,000 บาท แยกเป็น ดังนี้

 

 • มกราคม 743.43 ล้านบาท
 • กุมภาพันธ์ 744.93 ล้านบาท
 • มีนาคม 623.59 ล้านบาท
 • เมษายน 443.93 ล้านบาท
 • พฤษภาคม 832.09 ล้านบาท
 • มิถุนายน 970.94 ล้านบาท
 • กรกฎาคม 822.54 ล้านบาท
 • สิงหาคม 1,021.64 ล้านบาท
 • กันยายน 928.77 ล้านบาท


รวมจ่ายทั้งสิ้น 6,864.84 ล้านบาท แยกเป็น
 

 • ประโยชน์ทดแทน ถูกเลิกจ้าง: 1,742.47 ล้านบาท

 

 • ประโยชน์ทดแทน สิ้นสุดสัญญาจ้าง: 259.19 ล้านบาท

 

 • ประโยชน์ทดแทน สมัครใจลาออก: 4,863.19 ล้านบาท

\"ประกันสังคม\"จ่ายผลโยชน์ทดแทนว่างงาน 9 เดือนปีนี้แล้วกว่า 6 พันล้านบาท

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกันสังคมได้ที่ www.sso.go.th หรือโทรสายด่วน 1506 ให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

 

ที่มา : สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน - Social Security Office