svasdssvasds

"สมาคมเพื่อนชุมชน" เพิ่มศักยภาพ อสม.-แกนนำชุมชนป้องกันโรคติดต่อ

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
15 พ.ย. 2565 เวลา 13:56 น.

"สมาคมเพื่อนชุมชน" เพิ่มศักยภาพ อสม.-แกนนำชุมชนป้องกันโรคติดต่อ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น

นางสาวเชาวนี พันธุ์พฤกษ์ ผู้บริหารสมาคมเพื่อนชุมชน เปิดเผยว่า สมาคมเพื่อนชุมชน ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง เทศบาลตำบลเนินพระและเทศบาลตำบล จัดกิจกรรมโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพอสม. และแกนนำชุมชน ด้านการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อในพื้นที่ ประจำปี 2565 เพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้และทักษะที่จำเป็นในการป้องกันและส่งเสริมสุขภาพอนามัยให้กับชุมชนห่างไกลโรคภัยไข้เจ็บ โดยมีแกนนำชุมชนในพื้นที่  150 คนเข้าร่วม

 

สำหรับการอบรมดังกล่าวมุ่งเน้นให้ความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อทั้งเชื้อไวรัสโควิด-19 โรคไข้หวัดใหญ่ โรคติดเชื้อทางเดินหายใจ (RSV) โรคมือเท้าปาก โรคติดต่อทางเดินอาหารและน้ำ โรคติดต่อนำโดยยุงลาย และโรคติดต่อนำโดยแมลงอื่นๆ  โดยให้ตระหนักถึงการดูแลสุขภาพ การป้องกัน และการควบคุมโรคติดต่อ 

รวมถึงการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล(PPE)  ปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง ผลกระทบและอันตรายหากใช้อุปกรณ์ต่างๆ ไม่ถูกต้อง การวางแผนและเตรียมรับมือเมื่อเกิดโรคระบาดในชุมชน ฯลฯ 

 

สมาคมเพื่อนชุมชนเพิ่มศักยภาพ อสม.-แกนนำชุมชนป้องกันโรคติดต่อ

“อสม.และผู้นุมชุมชนถือเป็นกำลังสำคัญในการช่วงแบ่งเบาภาระงานของบุคลากรสาธารณสุขอีกทั้งได้ช่วยดูแลสุขภาพชุมชนมาอย่างต่อเนื่องสมาคมเพื่อนชุมชนจึงได้ร่วมมือกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการจัดโครงการอบรมครั้งนี้เพื่อยกระดับการป้องกันโรคติดต่อต่างๆ เพราะหากแพร่ระบาดย่อมกระทบต่อเศรษฐกิจและชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน” 

อย่างไรก็ดี ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา 12 ปี สมาคมฯ ได้จัดโครงการด้านสุขภาพอย่างต่อเนื่อง อาทิ  โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ โครงการสนับสนุนทุนพยาบาลและสนับสนุนทุนบุคลากรด้านสาธารณสุข ให้กับลูกหลานชาวระยองจำนวนร่วม 500 ทุน

 

โครงการสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ศูนย์บริการสาธารณสุข ในพื้นที่ เพื่อสามารถให้บริการดูแลสุขภาพคนในชุมชนได้อย่างทั่วถึง

แท็กที่เกี่ยวข้อง

logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด