กำลังซื้อภาคกลางและกรุงเทพฯช็อตเก็บภาษีแวต”ชะลอตัว”

29 ต.ค. 2565 | 13:08 น.

กำลังซื้อภาคกลางและกรุงเทพฯออกอาการหมดแรง ยอดเก็บภาษีแวตชะลอตัว เงินลงทุนโรงงานเปิดใหม่ย่อตัวลง อย่างไรก็ตามดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคและความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมปรับตัวดีขึ้น

เศรษฐกิจภูมิภาคในเดือนกันยายน 2565 ได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการท่องเที่ยวในทุกภูมิภาค นอกจากนี้ ในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ ยังได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการบริโภคภาคเอกชนและการลงทุนภาคเอกชนที่ปรับตัวดีขึ้น ในขณะเดียวกัน ความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมก็ปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องในเกือบทุกภูมิภาค

 

นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง พร้อมด้วยนายวุฒิพงศ์ จิตตั้งสกุล ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการคลัง และนายพิสิทธิ์ พัวพันธ์ ผู้อำนวยการกองนโยบายเศรษฐกิจมหภาค เปิดเผย ภาวะเศรษฐกิจภูมิภาค ประจำเดือนกันยายน 2565 ว่า  เศรษฐกิจภูมิภาคในเดือนกันยายน 2565 ได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการท่องเที่ยวในทุกภูมิภาค 

กำลังซื้อภาคกลางและกรุงเทพฯช็อตเก็บภาษีแวต”ชะลอตัว”

นอกจากนี้ ในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ ยังได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการบริโภคภาคเอกชน และการลงทุนภาคเอกชนที่ปรับตัวดีขึ้น ในขณะเดียวกัน ความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมก็ปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องในเกือบทุกภูมิภาค โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

เศรษฐกิจภาคกลางในเดือนกันยายน 2565 ได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการท่องเที่ยว รวมทั้งความเชื่อมั่นผู้บริโภค และความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมที่ปรับตัวดีขึ้น

ด้านอุปสงค์ พบว่าเครื่องชี้เศรษฐกิจด้านการบริโภคภาคเอกชน สะท้อนจากการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ ราคาคงที่ชะลอตัว อย่างไรก็ตาม จำนวนรถยนต์นั่งจดทะเบียนใหม่ขยายตัว 45.3 %ต่อปี และจำนวนรถจักรยานยนต์จดทะเบียนใหม่ขยายตัว 51.5 %ต่อปี รายได้เกษตรกรขยายตัว 40.7 %ต่อปี แต่ชะลอตัว -2.5 %เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าหลังขจัดผลทางฤดูกาล อีกทั้งดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคอยู่ที่ระดับ 43.5 เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้าซึ่งอยู่ที่ระดับ 42.8 

 

เครื่องชี้ด้านการลงทุนภาคเอกชน สะท้อนจากจำนวนรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลจดทะเบียนใหม่ขยายตัว 5.8 %ต่อปี แต่ชะลอตัว -9.3 %เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าหลังขจัดผลทางฤดูกาล เช่นเดียวกับจำนวนรถบรรทุกจดทะเบียนใหม่ขยายตัว 21.1 %ต่อปี แต่ชะลอตัว-6.8 %เ มื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าหลังขจัดผลทางฤดูกาล นอกจากนี้เงินทุนของโรงงานที่เริ่มประกอบกิจการชะลอตัว 

 

ด้านอุปทาน เครื่องชี้ภาคอุตสาหกรรม สะท้อนจากดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมอยู่ที่ระดับ 95.3 เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้าซึ่งอยู่ที่ระดับ 93.3 เครื่องชี้ด้านการบริการ สะท้อนจากจำนวนผู้เยี่ยมเยือนขยายตัว 904.5 %ต่อปี และรายได้จากผู้เยี่ยมเยือนขยายตัว1,184.4 %ต่อปี 

 

ส่วนเศรษฐกิจ กทม. และปริมณฑลในเดือนกันยายน 2565 ได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการท่องเที่ยว รวมทั้งความเชื่อมั่นผู้บริโภคและความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมที่ปรับตัวดีขึ้น

 

 

ด้านอุปสงค์ พบว่าเครื่องชี้เศรษฐกิจด้านการบริโภคภาคเอกชน สะท้อนจากการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ ราคาคงที่ชะลอตัว -1.6 %ต่อปี แต่ขยายตัว 1.7 % เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าหลังขจัดผลทางฤดูกาล จำนวนรถยนต์นั่งจดทะเบียนใหม่ขยายตัว 71.1 %ต่อปีจำนวนรถจักรยานยนต์จดทะเบียนใหม่ขยายตัว 14.3 %ต่อปี แต่ชะลอตัว -6.3 % เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าหลังขจัดผลทางฤดูกาลดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคอยู่ที่ระดับ 43.3 เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้าซึ่งอยู่ที่ระดับ 42.2 และรายได้เกษตรกรขยายตัว 22.8 %ต่อปี 

 

เครื่องชี้ด้านการลงทุนภาคเอกชน สะท้อนจากจำนวนรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลจดทะเบียนใหม่ขยายตัว 36.0 % ต่อปี จำนวนรถบรรทุกจดทะเบียนใหม่ชะลอตัว เงินทุนของโรงงานที่เริ่มประกอบกิจการชะลอตัว ด้านอุปทาน เครื่องชี้ภาคอุตสาหกรรม สะท้อนจากดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมอยู่ที่ระดับ 95.3 เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้า