"ภูมิธรรม" หวังกนง.ลดดอกเบี้ยกระตุ้นเศรษฐกิจ

21 ก.พ. 2567 | 06:40 น.

"ภูมิธรรม" ชี้ มาตรการทางการคลังกับมาตรการทางการเงินควรเดินควบคู่กัน รัฐบาลพร้อมเดินหน้าเต็มที่ ย้ำ "กนง." ควรปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงให้มีความเหมาะสม เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ

นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า  มาตรการในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจจำเป็นจะต้องมีมาตรการทางการคลังและมาตรการทางการเงินควบคู่ไปด้วย ซึ่งตอนนี้รัฐบาลได้ดำเนินการมาตรการทางการคลังเกือบครบแล้ว ทุกอย่างเราได้ดำเนินการและเตรียมความพร้อมและมาตรการทางการเงินควรที่จะเดินควบคู่ไปด้วยกัน

นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

การพิจารณาอัตราดอกเบี้ยก็ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการนโยบายการเงิน(กนง.) ที่จะต้องดูแล ซึ่งก็ได้มีข้อเสนอแนะหากมีการดำเนินงานออกมาที่เหมาะสมและส่งผลดีก็เป็นสิ่งที่เกิดจากความร่วมมือกันของทุกฝ่าย และเป็นการทำงานและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ ซึ่งจะต้องดำเนินไปควบคู่กับมาตรการทางการเงินและการคลัง โดยจะต้องมีการประสานเพื่อให้เกิดประโยชน์ส่วนรวมมากที่สุด และมองว่าไม่ได้มีผลกระทบต่อวินัยทางการเงิน โดยมองสิ่งที่เป็นผลลัพธ์ที่จะออกมา ที่จะสร้างประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของประเทศ

"แต่ถ้าถามผมส่วนตัว ผมเห็นว่าควรจะปรับลดดอกเบี้ยลงให้เหมาะสม แต่รัฐบาลจะไม่เข้าไปแทรกแซง อยู่การที่พิจารณาของธปท. ส่วนต้องมีการเรียกประชุม กนง.วาระพิเศษ หรือไม่ ก็ขึ้นอยู่กับ กนง. เองจะเป็นผู้ตัดสิน ขึ้นอยู่กับการประเมินข้อมูลของแต่ละฝ่าย มาช้าดีกว่าไม่มา หลังจากนี้ถ้ายังมีเอกชนรายใดสามารถเสนอความเห็นเพิ่มเติมเข้ามาก็ยิ่งดี ยิ่งทำให้ภาพปัญหาชัดเจนขึ้น การแก้ไขปัญหาจะได้มากขึ้น" นายภูมิธรรม กล่าว