“พาณิชย์” เซ็น MOU 15 ห้างค้าปลีก เก็บข้อมูลวัดดัชนีเศรษฐกิจ

15 ก.พ. 2567 | 08:50 น.

กระทรวงพาณิชย์ เซ็น MOU กับ 15 ห้างโมเดิร์นเทรด เก็บข้อมูลราคาขายปลีกสินค้าอุปโภคบริโภค ใช้วัดดัชนีเศรษฐกิจ รวมถึงพิจารณาปรับลดดอกเบี้ย การขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ

นายนภินทร ศรีสรรพางค์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า ได้ลงนามบันทึกความตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ 15 ห้างปลีกสำคัญของประเทศ ซึ่งเป็นการให้ข้อมูลราคาค้าปลีก สินค้าอุปโภค บริโภค วัสดุก่อสร้างโดยกลุ่มห้างค้าปลีก ซึ่งเป็นการป้อนข้อมูลผ่านดิจิตอล และช่วยพัฒนาการจัดทำดัชนีเศรษฐกิจการค้า ซึ่งมีโดยสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.)  ดูแลในส่วนนี้ และข้อมูลต่าง ๆ ที่จากกลุ่มห้างโมเดิร์นเทรนต่าง ๆ ทั้งดัชนีราคาผู้บริโภคซึ่งจะนำไปคำนวณอัตราเงินเฟ้อในประเทศไทย ซึ่งเป็นหัวใจหลักในการวัดค่าครองชีพ รวมถึงไปใช้ในหน่วยงานของภาครัฐ อาทิ กระทรวงการคลัง  เพื่อพิจารณาการปรับขึ้นหรือลดอัตราดอกเบี้ยเชิงนโยบาย กระทรวงแรงงาน นำไปประกอบการในการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ รวมถึงหน่วยงานจัดซื้อจัดจ้าง จะพิจารณาในการซื้อวัสดุต่าง ๆ ไปกำหนดราคากลาง ซึ่งที่ผ่านมาการเก็บข้อมูลค่อนข้างจะลำบาก ซึ่งมีสินค้ากว่า 430 ประเภทสินค้า รวม 150,000 ชนิด

“ตอนนี้ได้ความร่วมมือจากบริษัทนิติบุคคลที่สามารถนำส่งข้อมูลราคา ให้กับกระทรวงพาณิชย์โดยผ่านระบบดิจิตอล และเชื่อว่าข้อมูลที่ได้มาจะเป็นข้อมูลที่แม่นยำและมีมาตรฐาน เป็นประโยชน์ทุกภาคส่วน  ทั้งภาครัฐ และเอกชน โดยจะเริ่มมีการส่งข้อแชตั้งแต่เดือน มีนาคม 2567 เป็นต้นไป” นายนภินทร กล่าว

นายนภินทร ศรีสรรพางค์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์

สำหรับ 15 ผู้ประกอบการห้างค้าปลีกมีดังนี้ 

 1.  สมาคมผู้ค้าปลีกไทย
 2. บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
 3. บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน)
 4. บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด
 5. บริษัท ซี.เจ. เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป จำกัด
 6. บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด
 7. บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)
 8. บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด
 9. บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
 10. บริษัท ฟู้ดแลนด์ ซุปเปอร์มาเก็ต จำกัด
 11. บริษัท เมกา โฮม เซ็นเตอร์ จำกัด
 12. บริษัท  อิออน (ไทยแลนด์) จำกัด
 13. บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด
 14. บริษัท เอสซีจี ดิสทริบิวชั่น จำกัด และ
 15. บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

“พาณิชย์” เซ็น MOU 15 ห้างค้าปลีก เก็บข้อมูลวัดดัชนีเศรษฐกิจ

“พาณิชย์” เซ็น MOU 15 ห้างค้าปลีก เก็บข้อมูลวัดดัชนีเศรษฐกิจ

“พาณิชย์” เซ็น MOU 15 ห้างค้าปลีก เก็บข้อมูลวัดดัชนีเศรษฐกิจ