เจาะเซฟ "โกฟุก" ผู้ต้องหา "คดีฟอกเงินหวยออนไลน์" ถือสินทรัพย์กว่า 1,500 ล้าน

05 กุมภาพันธ์ 2567

"โกฟุก" หรือ นายสง่า กังวาล ผู้ต้องหา "คดีฟอกเงินหวยออนไลน์" และหลบเลี่ยงภาษีน้ำมัน ความเสียหายรวมกว่า 10,000 ล้าน พบนั่งกรรมการ 2 แห่ง ถือหุ้น 3 แห่ง ถือสินทรัพย์กว่า 1,500 ล้าน

กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้ขยายผลจับกุมเครือข่ายหวยออนไลน์ จากการได้รับเบาะแสขบวนการหลอกลวงให้ประชาชนเข้าซื้อรางวัลเลขท้ายของรางวัลที่ 1 และรางวัลเลขท้าย 2 ตัว ภายใต้เว็บไซต์หลายเว็บไซต์ เช่น ร่ำรวยร้อยล้าน นพเก้า นาคราช ชอบหวย ล๊อตโต้เอ็มเอ็ม ดีเอ็นเอ เยเย่ และอื่นๆ 

จากการสืบสวนสอบสวนพบว่า เป็นการกระทำของกลุ่มบุคคลภายใต้เครือข่าย “โกฟุก” จึงได้เปิดปฏิบัติการตรวจค้นเป้าหมายเครือข่าย “โกฟุก” จำนวน 27 จุด ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและหลายจังหวัด เมื่อวันที่ 1 ก.พ. 2567  และได้มีการจับกุม นายสง่า กังวาล หรือ โกฟุก เจ้าของและนายทุนของเครือข่ายหวยออนไลน์ดังกล่าว เมื่อวันที่ 5 ก.พ. 2567  เป็นคดีพิเศษที่ 10/2567

เบื้องต้นพบเงินหมุนเวียนในระบบกว่า 1,000 ล้านบาท ทรัพย์สินที่สำคัญ เช่น เงินสด 55 ล้านบาท ทองคำ น้ำหนัก 350 บาท โฉนดที่ดิน-หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด 8 ฉบับ รถยนต์ 8 คัน พระเครื่อง 97 รายการ นาฬิกาหรู 47 เรือน อาวุธปืน 10 กระบอก กระเป๋า รองเท้า เสื้อผ้าแบรนด์เนม กว่า 400 รายการ

กรมสอบสวนคดีพิเศษ ทลายเครือข่าย โกฟุก

นอกจากนี้ยังพบพฤติการณ์ การสร้างหลักฐานการส่งออกน้ำมันเชื้อเพลิงไปนอกประเทศที่เป็นเท็จแล้วนำมาขอคืนภาษี  โดยเบื้องต้นพบว่ามีการดำเนินการต่อเนื่องมากว่า 10 ปี ทำให้รัฐสูญเสียภาษีนับ 10,000 ล้านบาท ซึ่งจะได้มีการสืบสวนขยายผลต่อไป

ฐานเศรษฐกิจ ได้ตรวจสอบข้อมูลการถือหุ้น และประกอบธุรกิจของนายสง่า กังวาล หรือ โกฟุก พบข้อมูลการนั่งเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม จำนวน 2 บริษัท และพบการถือหุ้น ในอีก 3 บริษัท มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้นกว่า 1,591 ล้านบาท

นายสง่า กังวาล หรือ โกฟุก เป็นกรรมการ 2 บริษัท ได้แก่

1. บริษัท อาร์ เอส ไมนิ่ง จำกัด   

ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการทำเหมืองสินแร่โลหะมีค่า จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 12 ก.ย. 2565 ทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท มีรายชื่อกรรมการ 3 ราย ได้แก่ นายสง่า กังวาล (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม),นายเจริญพงษ์ ศรประสิทธิ์ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) และนายปัญญาเดช ตันติธนากร

ส่วนข้อมูลนำส่งงบการเงิน ปี 2565 มีสินทรัพย์รวม 5,001,384 บาท หนี้สินรวม 6,000 บาท รายได้รวม 13,344 บาท รายจ่ายรวม 17,960 บาท ขาดทุนสุทธิ 4,615 บาท

2. บริษัท แกรนด์อันดามัน (ไทยแลนด์) จำกัด  

ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับกิจกรรมบริการสำรองอื่นๆ และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องซึ่งมิได้ จัดประเภทไว้ในที่อื่น ทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท มีรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม 2 ราย ได้แก่ นายสง่า กังวาล และนางสาวรัชนี หีบเพ็ชร์

ส่วนข้อมูลนำส่งงบการเงิน ปี 2566 มีสินทรัพย์รวม 3,336,695 บาท หนี้สินรวม 15,000 บาท รายได้รวม 1,258 บาท รายจ่ายรวม 589,457 บาท ขาดทุนสุทธิ 588,199 บาท

กรมสอบสวนคดีพิเศษ ทลายเครือข่าย โกฟุก

นายสง่า กังวาล หรือ โกฟุก ได้ถือหุ้นจำนวน 3 บริษัท ได้แก่

1. บริษัท โปรเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน)  

ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับเทคโนโลยีและการสื่อสาร และให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศด้านศูนย์ข้อมูล Data Center และบริการอินเทอร์เน็ต ISP และบริการคลาวด์  ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างสำหรับงานโทรคมนาคมและสาธารณูปโภคพื้นฐาน โดยมีทุนจดทะเบียน 237 ล้านบาท

ข้อมูลการถือหุ้น : นายสง่า กังวาล หรือ โกฟุก ถือหุ้น อันดับ 5 จำนวน 7,923,800 หุ้น คิดเป็น 2.50%

ส่วนข้อมูลงบการเงิน 9 เดือน ปี 2566 พบข้อมูลดังนี้

 • สินทรัพย์รวม 1,578.89 ล้านบาท 
 • หนี้สินรวม 1,029.79 ล้านบาท 
 • รายได้รวม 565.28 ล้านบาท 
 • รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย 529.45 ล้านบาท 
 • กำไรสุทธิ 9.01 ล้านบาท

2. บริษัท อาร์ เอส ไมนิ่ง จำกัด   

ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการทำเหมืองสินแร่โลหะมีค่า โดยมีทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท

ข้อมูลการถือหุ้น : นายสง่า กังวาล หรือ โกฟุก ถือหุ้น อันดับ 1 จำนวน 42,500  หุ้น คิดเป็น 85.00%

ส่วนข้อมูลงบการเงิน ปี 2565 พบข้อมูลดังนี้

 • สินทรัพย์รวม 5,001,384 บาท 
 • หนี้สินรวม  6,000 บาท 
 • รายได้รวม  13,344 บาท 
 • รายจ่ายรวม 17,960 บาท 
 • ขาดทุนสุทธิ  4,615.55บาท

3. บริษัท แกรนด์อันดามัน (ไทยแลนด์) จำกัด   

ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับกิจกรรมการบริการทัวร์ดำน้ำ และการรับจองตั๋วเครื่องบิน โดยมีทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท

ข้อมูลการถือหุ้น : นายสง่า กังวาล หรือ โกฟุก ถือหุ้น อันดับ 2 จำนวน 21,500  หุ้น คิดเป็น 43.00%

ส่วนข้อมูลงบการเงิน ปี 2566 พบข้อมูลดังนี้

 • สินทรัพย์รวม 3,336,695 บาท 
 • หนี้สินรวม  15,000 บาท 
 • รายได้รวม  1,258 บาท 
 • รายจ่ายรวม 589,457 บาท 
 • ขาดทุนสุทธิ  588,199 บาท

ทั้งนี้ บริษัทโปรเอ็น คอร์ป จำกัด(มหาชน) หรือ PROEN ได้แจ้งผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 5 ก.พ. 2567 ว่าบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและไม่มีส่วนรู้เห็นใด ๆ ทั้งสิ้นเกี่ยวกับนายสง่า กังวาล หรือ โกฟุก ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ลำดับที่ 5 (ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2566) บริษัทจึงไม่มีผลกระทบใดๆ และยังคงดำเนินกิจการตามปกติ