พาณิชย์ คาดปี67 ส่งออกข้าวลดเหลือ 7.5 ล้านตัน เล็งขยายตลาดแอฟริกาใต้-ฮ่องกง

01 ก.พ. 2567 | 10:19 น.

กระทรวงพาณิชย์คาดการณ์ปี 67 ส่งออกข้าว 7.5 ล้านตัน เจอปัจจัยท้าทาย สถานการณ์เอลนีโญ ผลผลิตข้าวไทยลดลง อินโดนีเซียข้าวค้างสต๊อก เล็งขยายตลาด แอฟริกาใต้-ฮ่องกง รวมทั้งเจรจาซื้อขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ กับรัฐบาลอินโดนีเซีย และจีน

นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมการค้าต่างประเทศ ร่วมกับสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย  คาดการณ์การส่งออกข้าวไทยในปี 2567 จะอยู่ที่ 7.5 ล้านตัน ขณะที่ในปี 2566 มีปริมาณการส่งออกถึง 8.76 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่า 178,136 ล้านบาท (ประมาณ 5,144 ล้านดอลลาร์ หากเทียบกับปี 2565  พบว่าปริมาณส่งออกเพิ่มขึ้น 13.62% ขณะที่มูลค่าส่งออกเพิ่มขึ้น 28.43%

และจากข้อมูลใบอนุญาตส่งออกข้าว ล่าสุดตั้งแต่วันที่ 1-30 มกราคม 2567 พบว่ามีปริมาณส่งออก 1,122,358 ตัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 43.96%

พาณิชย์ คาดปี67 ส่งออกข้าวลดเหลือ 7.5 ล้านตัน เล็งขยายตลาดแอฟริกาใต้-ฮ่องกง

 

อย่างไรก็ตามปัจจัยที่สำคัญต่อการคาดการณ์เป้าหมายส่งออกข้าวไทยในปีนี้ ได้แก่

1. ปรากฏการณ์เอลนีโญ ส่งผลให้ผลิตข้าวของไทย คาดว่าจะลดลงจากปีก่อน 5.87%

2. ผลผลิตข้าวโลกที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นกว่าปีก่อน ทำให้ปริมาณอุปทานข้าวโลกเพิ่มขึ้น

3. การนำเข้าข้าวของประเทศคู่ค้ามีแนวโน้มปรับตัวลดลง ส่วนหนึ่งเกิดจากความนิยมของการบริโภคข้าวลดลง อาทิ จีน ญี่ปุ่น และมาเลเซีย ทำให้การแข่งขันทางด้านราคารุนแรงขึ้น ขณะที่ไทยมีต้นทุนการผลิตค่อนข้างสูง ทำให้ราคาข้าวไทยสูงกว่าประเทศผู้ผลิตและประเทศผู้ส่งออกเช่น จีน เวียดนาม และอินเดีย

4. มีสัญญาณว่าอินโดนีเซียอาจซื้อข้าวน้อยกว่าปีที่ผ่านมา เพราะมีข้าวค้างสต็อกจากปี 2566 ค่อนข้างมาก

5. จีนมีการผลิตข้าวมากขึ้น และเริ่มปรับเปลี่ยนจากการเป็นผู้นำเข้าข้าวให้เป็นผู้ผลิตข้าวที่เพียงพอต่อการบริโภคของประชากรและอาจส่งออกในอนาคต

6. อินเดียอาจประกาศยกเลิกการระงับการส่งออกข้าวขาวฯ ซึ่งจะทำให้ภาคเอกชนของอินเดีย กลับมาส่งออกข้าวได้เสรีตามปกติ

พาณิชย์ คาดปี67 ส่งออกข้าวลดเหลือ 7.5 ล้านตัน เล็งขยายตลาดแอฟริกาใต้-ฮ่องกง

อย่างไรก็ตาม แนวทางรับมือในการขายข้าวให้ประเทศคู่ค้า ซึ่งราคาข้าวไทยสูงกว่าราคาข้าวของประเทศผู้ส่งออกรายอื่น เพราะต้นทุนการผลิตที่สูง ไทยต้องเร่งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของข้าวไทยในตลาดโลก โดยพัฒนาพันธุ์ข้าวให้มีผลผลิตต่อไร่สูง เพื่อลดต้นทุนการใช้ปุ๋ย และการกำจัดแมลง

"หากไทยไม่มุ่งเน้นพัฒนา ปรับปรุง ในเรื่องดังกล่าว จะทำให้ไทยเสียเปรียบในการแข่งขันทางการค้าข้าวในตลาดโลกในที่สุด" นายรณรงค์ กล่าว

พาณิชย์ คาดปี67 ส่งออกข้าวลดเหลือ 7.5 ล้านตัน เล็งขยายตลาดแอฟริกาใต้-ฮ่องกง

นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์  กล่าวว่า กรมการค้าต่างประเทศ พร้อมทำงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เพื่อส่งเสริมและผลักดันการส่งออกข้าวไทยตามนโยบายของนายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.พาณิชย์ ในการ "รักษาตลาดเดิม เพิ่มตลาดใหม่" ในการส่งออกไปต่างประเทศ โดยจะมีจะจัดงานขึ้นในปี 2567 อาทิ การจัดงานประชุมข้าวนานาชาติ Thailand Rice Convention (TRC) 2024 ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2567 ซึ่งเป็นงานประชุมใหญ่ที่ผู้เชี่ยวชาญในวงการค้าข้าวโลกมาพบปะแลกเปลี่ยนข้อมูลสถานการณ์ตลาดข้าวโลกและเจรจาธุรกิจระหว่างกัน

รวมทั้งจะมีการจัดงาน TRC สัญจร ลงพื้นที่เพื่อให้ข้อมูลแนวโน้มความต้องการข้าวในตลาดโลกแก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรสามารถผลิตข้าวได้ตรงกับความต้องการของตลาดมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ กรมฯ มีแผนเดินทางไปกระชับความสัมพันธ์ และขยายตลาดข้าวกับแอฟริกาใต้ ฮ่องกง ญี่ปุ่น สิงคโปร์ มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ ซึ่งเป็นตลาดข้าวที่สำคัญอันดับต้น ๆ ของไทย รวมทั้งการเจรจาซื้อขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ (G to G) กับรัฐบาลอินโดนีเซีย และจีน รวมถึงประเทศอื่นที่มีความประสงค์ขอซื้อข้าวในรูปแบบ G to G ตลอดจนการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าที่สำคัญ และจัด Thai Rice Roadshow ประชาสัมพันธ์ข้าวไทยในตลาดจีนด้วย

พาณิชย์ คาดปี67 ส่งออกข้าวลดเหลือ 7.5 ล้านตัน เล็งขยายตลาดแอฟริกาใต้-ฮ่องกง

ทั้งนี้ ในปี 2566 มีปริมาณการส่งออกถึง 8.76 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่า 178,136 ล้านบาท (ประมาณ 5,144 ล้านดอลลาร์ หากเทียบกับปี 2565  พบว่าปริมาณส่งออกเพิ่มขึ้น 13.62% ขณะที่มูลค่าส่งออกเพิ่มขึ้น 28.43%