ข่าวดี! จีนเปิดให้ชาวต่างชาติ รวมคนไทยขอวีซ่าท่องเที่ยวได้แล้ว

14 มี.ค. 2566 | 09:05 น.

จีนเปิดรับชาวต่างชาติรวมคนไทยเดินทางเข้าจีนแล้ว โดยสามารถขอวีซ่าได้ ใน 12 ประเภทวีซ่า ตั้งแต่วันที่ 15 มี.ค.นี้ โดยหลักเกณฑ์การยื่นขอวีซ่า รวมถึงนโยบายการเข้าประเทศจีนสำหรับชาวต่างชาติ เช็ครายละเอียดได้ที่นี่

ล่าสุดสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย เปิดเผยว่า สถานทูตจีนจะมีการปรับเปลี่ยนเกี่ยวกับวีซ่าจีน และได้ประกาศกฎเกณฑ์การยื่นขอวีซ่าจีนสำหรับชาวต่างชาติ ตามประกาศจากประเทศจีน ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ.2566 เป็นต้นไป 

 • นโยบายการเข้าประเทศจีนสำหรับชาวต่างชาติ  ดังนี้

 

1. วีซ่าที่ได้รับการอนุมัติก่อนวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2563 แล้วยังไม่หมดอายุ สามารถนำกลับมาใช้ได้อีกครั้ง

2. หน่วยงานบริการด้านการยื่นขอวีซ่าทุกที่ประจำการในประเทศต่างๆ จะกลับมาดำเนินการออกวีซ่าประเภท ให้แก่ชาวต่างชาติที่ต้องการไปประเทศจีน  โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ประกาศกฎระเบียบการยื่นขอวีซ่าจีน

3. หน่วยงานวีซ่าหน้าด่าน จะกลับมาดำเนินการออกวีซ่าหน้าด่านประเภทต่างๆ อีกครั้ง โดยพิจารณาเป็นไปตามกฎเกณฑ์การอนุมัติ

4. การกลับมาใช้กฎการยกเว้นวีซ่าในมณฑลไหหลำ การล่องเรือสำราญผ่านท่าเรือเมืองเซี่ยงไฮ้ คณะทัวร์ที่เดินทางไปเที่ยวเขตปกครองพิเศษฮ่องกงหรือมาเก๊า แล้วจะผ่านเข้าประเทศจีนทางมณฑลกวางตุ้ง และคณะทัวร์จากประเทศสมาชิกอาเซียนที่เข้าท่องเที่ยวเมืองกุ้ยหลินในเขตปกครองตนเองกว่างซี สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อีเมล์ [email protected]

ทั้งนี้ตามประกาศจากประเทศจีน ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ.2566 เป็นต้นไป สถานทูตจีนจะรับยื่นคำร้องขอวีซ่าดังต่อไปนี้

1.ประเภทวีซ่า และกฎระเบียบการรับยื่นคำร้อง

 

วีซ่า L

จุดประสงค์: เดินทางเข้าประเทศจีนเพื่อการท่องเที่ยว

เอกสารหลัก: - เอกสารการจองตั๋วเครื่องบินไป-กลับ และใบจองโรงแรม-ที่พัก กรณียื่นขอวีซ่าท่องเที่ยวแบบกลุ่ม กรุณายื่นเอกสาร หนังสือเชิญสำหรับวีซ่าแบบกลุ่ม (Invitation letter for Tourist Group)ที่ออกโดยบริษัท/หน่วยงานการท่องเที่ยวในประเทศจีนที่ได้รับการอนุญาต

วีซ่า M

จุดประสงค์: เดินทางเข้าประเทศจีนเพื่อกิจกรรมที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจ

เอกสารหลัก: - หนังสือเชิญที่ออกโดยบริษัท/หน่วยงานในประเทศจีน โดยต้องระบุข้อมูลผู้ติดต่อ และเบอร์มือถือของผู้ติดต่อ

วีซ่า F

จุดประสงค์: เดินทางเข้าประเทศจีนเพื่อกิจกรรมทางด้านการแลกเปลี่ยน เยี่ยมเยือน หรือกิจกรรมที่ไม่เกี่ยวข้องเชิงพาณิชย์

เอกสารหลัก: - หนังสือเชิญที่ออกโดยองค์กร/หน่วยงานในประเทศจีน

วีซ่า Z

จุดประสงค์: เดินทางเข้าประเทศจีนเพื่อทำงาน

เอกสารหลัก: - หนังสือชี้แจงอนุญาตทำงานในประเทศจีนสำหรับชาวต่างชาติ(Notification Letter of Foreigner's Work Permit in the People's Republic of China)

วีซ่า Q1, Q2

จุดประสงค์: เดินทางเข้าประเทศจีนเพื่อเยี่ยมเยือนสมาชิกครอบครัวที่เป็นชาวจีนหรือชาวต่างชาติที่ถือใบอนุญาตถิ่นพำนักถาวรของจีน โดยมีความสัมพันธ์อันได้แก่ คู่สมรส  พ่อแม่ พ่อแม่ของคู่สมรส ลูก คู่สมรสของลูก พี่น้อง ปู่ย่าตายาย หลานชายหลานสาว

เอกสารหลัก:

 • หนังสือเชิญจากสมาชิกของครอบครัวที่เป็นชาวจีนหรือชาวต่างชาติที่ถือใบอนุญาตถิ่นพำนักถาวรของประเทศจีน
 • เอกสารแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผู้สมัครกับผู้เชิญ
 • สำเนาบัตรประชาชนจีน สำหรับผู้เชิญชาวจีน
 • สำเนาหนังสือเดินทาง และสำเนาบัตรอนุญาตถิ่นพำนักถาวร (Permanent Residence ID Card) สำหรับผู้เชิญชาวต่างชาติที่ถือใบอนุญาตถิ่นพำนักถาวรของประเทศจีน

วีซ่า S1, S2

จุดประสงค์:

 • เดินทางเข้าประเทศจีนเพื่อเยี่ยมเยือนสมาชิกในครอบครัวที่เป็นชาวต่างชาติที่ทำงาน/เรียน หรือพำนักด้วยจุดประสงค์อื่นในประเทศจีน แบบระยะสั้น หรือระยะยาว โดยมีความสัมพันธ์อันได้แก่ คู่สมรส พ่อแม่ พ่อแม่ของคู่สมรส และลูกที่อายุต่ำกว่า 18 ปี
 • เดินทางเข้าจีนเพื่อจัดการกิจธุระส่วนตัว  

เอกสารหลัก: 

 • หนังสือเชิญจากสมาชิกครอบครัวชาวต่างชาติที่พำนักในประเทศจีน
 • เอกสารแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผู้สมัครกับผู้เชิญ
 • สำเนาหนังสือเดินทางและสำเนาใบอนุญาตพำนักอาศัย(Residence Permit)ของผู้เชิญ
 • กรณีเดินทางเข้าจีนเพื่อจัดการกิจธุระส่วนตัว กรุณาแสดงเอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้องตามที่เจ้าหน้าที่กงสุลร้องขอ  

วีซ่า X1, X2

จุดประสงค์: เดินทางเข้าประเทศจีนเพื่อศึกษา แบบหลักสูตรระยะสั้น และระยะยาว

 • เอกสารหลักสำหรับวีซ่า X1
 • Visa application for study in China(JW201/202) ทั้งฉบับจริงและสำเนา
 • ใบตอบรับเข้าศึกษา (Admission Notice/Acceptance letter) ทั้งฉบับจริงและสำเนา

เอกสารหลักสำหรับวีซ่า X2

 • ใบตอบรับเข้าศึกษา (Admission Notice/Acceptance letter) ทั้งฉบับจริงและสำเนา

 วีซ่า J1, J2

จุดประสงค์: เดินทางเข้าประเทศจีนเพื่อเข้าประจำการสำนักงานข่าวต่างประเทศที่ตั้งอยู่ในจีน(วีซ่า J1) หรือนักข่าวที่ต้องการเดินทางเข้าประเทศจีนระยะสั้นเพื่อการทำข่าว(วีซ่า J2)

เอกสารหลัก

 • สำหรับวีซ่า J1 หนังสือชี้แจงเพื่อขอวีซ่าที่ออกโดย ฝ่ายข่าวของกระทรวงการต่างประเทศจีน และหนังสือชี้แจงอย่างเป็นทางการจากสำนักข่าวหรือหน่วยงานต้นสังกัดของผู้สมัครขอวีซ่า
 • สำหรับวีซ่า J2 หนังสือชี้แจงเพื่อขอวีซ่าที่ออกโดย ฝ่ายข่าวของกระทรวงการต่างประเทศจีน หรือหน่วยงานอื่นที่ได้รับการอนุญาต และหนังสือชี้แจงอย่างเป็นทางการจากสำนักข่าวหรือหน่วยงานต้นสังกัดของผู้สมัครขอวีซ่า

หมายเหตุ: โปรดติดต่อขอขั้นตอนการดำเนินการขอเอกสารกับฝ่ายข่าวของสถานทูต/สถานกงสุลจีนล่วงหน้า

 วีซ่า C

จุดประสงค์: สำหรับลูกเรือที่เดินทางเข้าประเทศจีนเพื่อปฏิบัติงานด้านการบริการ และการขนส่งทางเรือและเครื่องบิน

เอกสารหลัก:

 • หนังสือชี้แจงหรือหนังสือรับรองที่ออกโดยบริษัทการขนส่งต่างชาติ หรือหนังสือเชิญจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเทศจีน

 วีซ่า D

จุดประสงค์: เดินทางเข้าประเทศจีนเพื่อการตั้งถิ่นพำนักถาวร

เอกสารหลัก:

 • แบบฟอร์มยืนยันการตั้งถิ่นพำนักถาวรสำหรับชาวต่างชาติ(the Confirmation Form for Foreigners Permanent Residence Status) ที่ออกโดยกระทรวงความมั่นคงของประเทศจีน(Ministry of Public Security) ทั้งฉบับจริงและสำเนา

 วีซ่า G

จุดประสงค์: การเดินทางไปยังภูมิภาคหรือประเทศที่สามโดยผ่านประเทศจีน

เอกสารหลัก:

 •  บัตรโดยสารเครื่องบิน/รถ/เรือแบบต่อเนื่อง โดยระบุวันที่เดินทางออกจากประเทศจีนไปยังภูมิภาคหรือประเทศที่สามเรียบร้อยแล้ว

วีซ่า R

สำหรับชาวต่างชาติที่มีความสามารถระดับสูง หรือมีความสามารถเฉพาะทาง และเป็นที่ต้องการอย่างเร่งด่วนภายใต้ข้อกำหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของรัฐบาลจีน กรุณายื่นคำร้องพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องตามระเบียบและข้อบังคับ

หมายเหตุ: เอกสารที่กล่าวข้างต้นทั้งหมดจะยังไม่รวมเอกสารพื้นฐาน

จากนโยบายการปรับเปลี่ยนนโยบายการทำวีซ่าของจีน ทำให้ชาวต่างชาติ รวมถึงคนไทย สามารถขอวีซ่าเข้าประเทศจีนได้แล้ว

 

2. ขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการ

ผู้ที่ต้องการขอวีซ่าจีน(ไม่รวมผู้สมัครขอวีซ่าเขตปกครองพิเศษฮ่องกง และ มาเก๊า) กรุณากรอกแบบฟอร์มขอวีซ่า และนัดหมายวัน-เวลายื่นคำร้องทางออนไลน์ที่เว็บไซต์ visaforchina (คลิ๊กที่นี่) เมื่อทำการนัดหมายเสร็จแล้ว กรุณาพิมพ์ใบยืนยันการนัดหมาย และแบบฟอร์มขอวีซ่า พร้อมทั้งเซ็นชื่อลงบนหน้ายืนยันของแบบฟอร์มขอวีซ่า กรุณาเตรียมหนังสือเดินทาง พร้อมเอกสารประกอบคำร้องมายื่นที่ศูนย์บริการยื่นขอวีซ่าจีนกรุงเทพฯ ตามวันและเวลาที่ได้นัดหมาย

สำหรับผู้สมัครที่เดินทางเข้าประเทศจีนด้วยจุดประสงค์ด้านมนุษยธรรม ได้แก่ เยี่ยมเยือนสมาชิกในครอบครัวที่มีอาการป่วยหนัก หรือจัดการงานศพของสมาชิกในครอบครัว หรือเหตุผลจำเป็นเร่งด่วนอื่นๆ กรุณาติดต่อศูนย์ฯวีซ่าจีนล่วงหน้าที่อีเมล์ [email protected] 

คำร้องของผู้สมัครจะได้รับการพิจารณาหรือได้รับการอนุมัติวีซ่าหรือไม่นั้น สถานทูตจีนจะเป็นผู้ตัดสินโดยพิจารณาตามสถานการณ์จริงของผู้สมัคร