svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

“กรมขนส่งทางราง” เคลียร์ปมดราม่าสั่งเบรกรถไฟอีวี 50 คัน

11 มีนาคม 2566

“กรมขนส่งทางราง” โต้ ปมสั่งเบรกรถไฟอีวี 50 คัน ยันไม่เป็นความจริง สั่งการถไฟ เร่งจัดหารถโดยสารปรับอากาศ 184 คัน ให้บริการประชาชน เหตุรถโดยสารไม่พียงพอ

รายงานข่าวจากกรมการขนส่งทางราง (ขร.) เปิดเผยถึงกรณีกรมฯสั่งเบรก จัดหารถไฟ EV  50 คัน นั้นยืนยันว่าไม่เป็นความจริง  เพราะกรมฯไม่เคยสั่งชะลอการจัดหารถดังกล่าว โดยที่ผ่านมา กรมฯได้สนับสนุนการศึกษาการใช้เทคโนโลยีพลังงานไฟฟ้า เพื่อ Decarbonization ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ลดมลพิษ  รวมทั้งผลักดันเทคโนโลยีต่างๆ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

 

ทั้งนี้ยังส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมระบบขนส่งทางรางขึ้นในประเทศไทย รวมทั้งช่วยสนับสนุนการใช้วัสดุภายในประเทศ โดยใช้หลักการ “Thai First : ไทยทำ ไทยใช้”เพื่อให้เกิดการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางโดยคนไทย เป็นการพึ่งพาตนเอง ให้เกิดการพัฒนาระบบรางที่อย่างยั่งยืน เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และลดการพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศมาโดยตลอด
 

ส่วนการเร่งจัดหารถโดยสารปรับอากาศ 184 คันนั้น ขณะนี้กรมฯได้มอบหมายให้การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เร่งจัดหารถโดยสารปรับอากาศ จำนวน 184 คัน เพื่อรองรับการใช้บริการของประชาชน เนื่องจากที่ผ่านมาได้มีการติดตามการบริการและการเดินทางระบบรางของประชาชนอยู่เสมอ และรับทราบถึงความเดือดร้อนจากการที่รถโดยสารไม่เพียงพอ ทำให้เกิดความล่าช้าในการให้บริการ รวมทั้งเร่งจัดหารถโดยสารอื่นๆ เพิ่มเติมเพื่อแก้ปัญหารถไฟหมุนเวียนไม่เพียงพอ และรองรับรถไฟทางคู่ที่จะก่อสร้างแล้วเสร็จ 

 

“ระหว่างที่ยังมีความจำเป็นต้องใช้รถเดิมที่มีอยู่ ให้ รฟท. ดำเนินการบำรุงรักษารถจักรและรถไฟ ตามรอบการซ่อมบำรุง ให้มีสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ เพื่อรองรับการใช้บริการของประชาชนได้อย่างมีคุณภาพ สะดวกและปลอดภัย”
 

“กรมขนส่งทางราง” เคลียร์ปมดราม่าสั่งเบรกรถไฟอีวี 50 คัน