svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

แรงงาน เร่งปั้นบุคลากรด้านการท่องเที่ยว 7,000 อัตรา ป้อนตลาด

28 มกราคม 2566

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เร่งพัฒนาแรงงานคุณภาพ ด้านการท่องเที่ยวและบริการ ประเดิมเปิดฝึกสัปดาห์หน้า 10 จังหวัด ป้อนตลาดแรงงานกว่า 7,000 อัตรา

จากภาวะการขาดแคลนแรงงานในภาคธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ ซึ่งสถานประกอบกิจการเรียกร้องให้ภาครัฐ เร่งผลิตแรงงานให้ได้ทั้งปริมาณและคุณภาพ นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า กรมพัฒนาฝีมือแรงงานจึงเร่งดำเนินการฝึกแรงงานมีความรู้ ความสามารถ (Smart Worker) พร้อมเข้าสู่การทำงาน 

ล่าสุด ได้รับข้อมูลจากการสำรวจความต้องการแรงงานจากผู้ประกอบการทั่วประเทศ พบว่าสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวแจ้งความต้องการบรรจุพนักงานเข้าทำงานสูงสุด 10 จังหวัด รวมกว่า 7,000 อัตรา ประกอบด้วย ภูเก็ต เชียงใหม่ ชลบุรี พังงา สุราษฎร์ธานี กาญจนบุรี ตราด ระยอง ประจวบคีรีขันธ์ และสงขลา

ถือเป็นโอกาสทองของแรงงานไทย ที่จะได้รับโอกาสบรรจุเข้าทำงา นหลังจากได้รับการพัฒนาทักษะฝีมือตรงตามที่ตลาดแรงงานต้องการ ตำแหน่งงานที่สถานประกอบกิจการแจ้งความประสงค์รับเข้าทำงาน อาทิ พนักงานต้อนรับ พนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม พนักงานทำความสะอาด/แม่บ้าน ผู้ประกอบอาหารไทย พนักงานนวดแผนไทย & สปา เป็นต้น

นางสาวบุปผา เรืองสุด รองปลัดกระทรวงแรงาน รักษาราชการแทนอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กล่าวว่า กรมฯ ได้มอบหมายให้ 10 จังหวัด เร่งดำเนินการประกาศรับสมัครผู้ว่างงาน และแรงงานที่สนใจทำงานในภาคบริการ เข้ารับการพัฒนาทักษะฝีมือ กำหนดให้ประกาศรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนแรงงานอย่างเร่งด่วน  

นอกจากนี้ กรมฯ จะแจ้งข้อมูลของผู้ประกอบกิจการที่ต้องการรับคนเข้าทำงานส่งไปยังผู้ที่ผ่านการอบรมด้วย อาจมีผู้ผ่านการฝึกอบรมจากจังหวัดอื่นๆ สนใจไปทำงานในจังหวัดอื่น เช่น ผู้ผ่านการฝึกอบรมนวดแผนไทยและสปาจากสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ ส่วนใหญ่จะไปทำงานในจังหวัดท่องเที่ยว อาทิ เชียงใหม่ ภูเก็ต ดังนั้น ผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าฝึกอบรมได้ทั้ง 10 จังหวัดข้างต้น หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.dsd.go.th 

แรงงาน เร่งปั้นบุคลากรด้านการท่องเที่ยว 7,000 อัตรา ป้อนตลาด