svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

อัด‘บิ๊กอีเวนต์’ปั้นอุดรธานีสู่เมืองแห่งภูมิภาค

26 มกราคม 2566

อุดรธานีกดปุ่มอัดบิ๊กอีเวนต์ตลอดทั้งปี 2566 โดย“L’Etape Thailand”การแข่งขันจักรยานระดับโลกจัดยาวถึง2568 ต่อด้วยมหกรรมพืชสวนโลก ผงาดเมืองศูนย์กลางระดับภูมิภาค

อีเวนต์เปลี่ยนเมืองอุดรธานี เริ่มเปิดม่านด้วยงานสักการะกรมหลวงประจักษ์ฯ ระลึก 130 ปี ตั้งเมืองอุดรฯ ต่อด้วยมหกรรมกีฬามหาวิทยาลัย “ดอกจานบ้านเชียงเกมส์” ต้นกุมภาฯ มีงานส่งเสริมท่องเที่ยวบ้านเชียงภายใต้ความร่วมมือ 3 เมืองมรดกโลก และมหกรรมแข่งขันจักรยานโลก “L’Etape Thailand” ต่อเนื่อง 3 ปี ถึงปี 2568 และปีถัดไปคือมหกรรมพืชสวนโลก 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ปัจจุบันนี้ที่การระบาดเชื้อโควิด-19 สิ้นสุดลง กลับมาเปิดกิจการฟื้นเศรษฐกิจเมืองจนเกือบเป็นปกติใหม่ นับแต่ต้นปี 2566 นี้ จังหวัดอุดรธานีมีกำหนดจัดกิจกรรมใหญ่ต่อเนื่อง ทั้งระดับจังหวัด ระดับชาติ ระดับภูมิภาค จนถึงระดับนานาชาติ ที่จะเป็นเครื่องยนต์ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเมืองอย่างมีนัยสำคัญ

อัด‘บิ๊กอีเวนต์’ปั้นอุดรธานีสู่เมืองแห่งภูมิภาค

 

อัด‘บิ๊กอีเวนต์’ปั้นอุดรธานีสู่เมืองแห่งภูมิภาค

เริ่มด้วยวันที่ 17-18 มกราคม 2566 วันที่ระลึก 130 ปีเมือง อุดรธานี เพื่อน้อมรำลึกถึง พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวง ประจักษ์ศิลปาคม ผู้ก่อตั้งเมืองอุดรธานี เมื่อ ร.ศ.112 หรือ พ.ศ. 2436 โดยทางจังหวัดร่วมกับมูลนิธิกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ฝ่ายปกครองทั้ง 20 อำเภอ ตลอดจนพ่อค้าประชาชนชาวอุดรธานี ร่วมกันจัดงานทั้งจังหวัด

วันแรกเป็นการอัญเชิญศาสตราวุธประจำพระองค์ จากพิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี ด้วยขบวนกองเกียรติยศ ผ่านถนนสายต่างๆ กลางเมือง เพื่อประดิษฐาน ณ ฐานที่ตั้งเบื้องหน้าพระอนุสาวรีย์

อัด‘บิ๊กอีเวนต์’ปั้นอุดรธานีสู่เมืองแห่งภูมิภาค

อัด‘บิ๊กอีเวนต์’ปั้นอุดรธานีสู่เมืองแห่งภูมิภาค

วันถัดมาตั้งแต่เช้ามีพิธีทำ บุญตักบาตรพระสงฆ์ 130 รูป พิธีถวายสักการะ ต่อด้วยพิธีบายศรีสู่ขวัญบ้านสู่ขวัญเมือง พร้อมกันในพื้นที่ทุกอำเภอ และการรำบวงสรวงโดยนางรำตัวแทนจากทุกอำเภอ

จากนั้น ระหว่าง 21-30 มกราคม 2566 เป็นมหกรรมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48 “ดอกจานบ้านเชียงเกมส์” ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ได้รับมอบหมายให้จัดตั้งแต่ปี 2563 แต่ต้องเลื่อนไปจากการระบาดเชื้อโควิด-19

โดยจะมีมหาวิทยาลัย 122 แห่งทั่วประเทศเข้าร่วม ในการแข่งขันกีฬา 35 ชนิดกีฬา คาดว่าจะมีนักกีฬา เจ้าหน้าที่ควบคุม คณาจารย์ และผู้ติดตามนักกีฬาและครอบครัว เดินทางมาอยู่ในจังหวัดอุดรธานีกว่า 10,000 คน จะทำให้เกิดเงินหมุนเวียนไม่ตํ่ากว่า 500 ล้านบาท

อัด‘บิ๊กอีเวนต์’ปั้นอุดรธานีสู่เมืองแห่งภูมิภาค

ถัดมาวันที่ 10-12 กุมภาพันธุ์ 2566 มีกิจกรรมการส่งเสริมท่องเที่ยวมรดกโลกบ้านเชียง ประจำปี 2566 ที่บริเวณลานวัฒนธรรมมรดกโลกบ้านเชียง ต.บ้านเชียง อ.หนองหาน จ.อุดรธานี ภาย ใต้โครงการพัฒนาและยกระดับอุตสาหกรรมไมซ์และการท่องเที่ยว

รวมทั้งเป็นกิจกรรมประจำของสมาชิกอาเซียน 3 ประเทศ คือ บ้านเชียง อุดรธานี ของไทย เมืองหลวงพระบาง ของสปป.ลาว และอ่าวฮาลองเบย์ จังหวัดกวางบินห์ จากเวียดนาม ที่ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือสามเหลี่ยมมรดกโลก เมื่อ พ.ศ. 2561 แผนงานหนึ่งคือให้หมุน เวียนเป็นเจ้าภาพ จัดการประชุมสามเหลี่ยมมรดกโลกและจัด งานฉลองมรดกโลก เพื่อร่วมกันอนุรักษ์และส่งเสริมการท่อง เที่ยว 3 เมืองมรดกโลก

อัด‘บิ๊กอีเวนต์’ปั้นอุดรธานีสู่เมืองแห่งภูมิภาค

นอกจากนี้ ต่อเนื่อง 3 ปี ระหว่างปี 2566-2568 จังหวัดอุดรธานี ได้รับมอบสิทธิจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. (TCEB) ให้เป็นเจ้าภาพงาน L’Etape Thailand by Tour De France หนึ่งในรายการแข่งขันจักรยานสำคัญระดับนานาชาติ ซึ่งจังหวัดอุดรธานี ได้ประชุมเตรียมความพร้อมกิจกรรมดังกล่าวมาเป็นระยะ 

ส่วนกิจกรรมระดับโลกอีกรายการในอีก 4 ปี คือ มหกรรมพืชสวนโลก 2569 (UDON THANI International Horาticultural Expo 2026) ภายใต้แนวคิด ‘Harmony of life’ วิถีชีวิต สายนํ้า และพืชพรรณ ระหว่างวันที่ 1 พ.ย. 2569 - 14 มี.ค. 2570 ซึ่งคาดจะมีผู้เข้าชมงานทั้งไทยและต่างชาติ มากกว่า 3.5 ล้านคน โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวจีน ที่สามารถเดินทางด้วยรถไฟความเร็วสูงผ่านประเทศลาว และต่อมายังจังหวัดอุดรธานีได้อย่างสะดวกสบาย

อัด‘บิ๊กอีเวนต์’ปั้นอุดรธานีสู่เมืองแห่งภูมิภาค

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า จังหวัดอุดรธานีเป็นศูนย์ กลางด้านต่างๆ ของภาคอีสานตอนบน ได้รับยกระดับให้เป็นเมืองไมซ์ เป็นเมืองสมาร์ทซิตี้ เมืองแห่งการกีฬา 1 ใน 6 จังหวัดของประเทศ มีความพร้อมในทุกๆ ด้าน ทั้งสถานที่พัก สถานบริการ ความปลอดภัย ตลอดจนความพร้อมด้านการเดินทางขนส่ง ครบทั้งทางบกคือ รถยนต์ รถโดยสาร รถไฟ หรือทางอากาศ ที่มีบริการครบทั้ง 5 สายการบิน ที่มีเส้นทางบินเชื่อมโยงทุกภูมิภาค วันละเกือบ 50 เที่ยวบิน

ในด้านการท่องเที่ยว มีครบทุกมิติทั้ง 3 ธรรม คือ ธรรมะ ธรรมชาติ และประเพณีวัฒนธรรม แหล่งช็อปปิ้ง ร้านค้า สินค้าของที่ระลึกก็มีให้เลือกหาซื้อ เช่น ตลาดผ้าพื้นเมืองบ้าน นาข่า แหล่งผ้าพื้นเมืองบ้านโนนกอก เพื่อต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมของจังหวัด 

ยงยุทธ ขาวโกมล/รายงาน
หน้า 10 หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 42 ฉบับที่ 3,856 วันที่ 26-28 มกราคม พ.ศ.2566