svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

บมจ.ยูนิคยอมแล้ว เหตุ "รฟท." สั่งเบรก รื้อป้ายสถานีกลางบางซื่อ 33 ล้าน

11 มกราคม 2566

"รฟท." ยันบมจ.ยูนิค ให้ความร่วมมือ หลังร่อนหนังสือสั่งระงับรื้อป้ายสถานีกลางบางซื่อ 33 ล้านบาท เหตุรอคณะกรรมการสอบผลข้อเท็จจริง ภายในวันที่ 20 ม.ค.นี้

นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.)​ กล่าวว่า จากกรณีที่การรถไฟฯ ส่งหนังสือระงับการรื้อย้ายฯ ปป้ายสถานีกลางบางซื่อ ถึงบริษัท ยูนิคฯ นั้น ยืนยันว่าทาง บริษัท ยูนิคฯ ไม่ได้ขัดข้อง และได้ส่งหนังสือตอบกลับ โดยยินดีให้ความร่วมมือ กลับทางการรถไฟฯ ในการรอผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ที่จะแล้วเสร็จ ในวันที่ 20 มกราคมนี้

 

 "แม้ในช่วงที่คณะกรรมการฯ พิจารณาผลสอบข้อเท็จจริง จะตรงกับระยะเวลาในการดำเนินงาน ส่งผลให้เอกชนมีระยะเวลาในการรื้อย้ายลดลง ทั้งนี้เอกชนสามารถทำหนังสือขอใช้สิทธิ์การขยายระยะเวลาในการรื้อย้ายมายังการรถไฟฯ ได้"

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรี​ว่าการ​กระทรวง​คมนาคม​ กล่าวว่า กรณีการปรับเปลี่ยนป้ายสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์​ วงเงิน 33 ล้านบาท เมื่อวันที่ 5 มกราคม ที่ผ่านมา ได้มีการสั่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง กรณีเปลี่ยนป้ายสถานีกรุงเทพอภิวัฒน์ โดยมี นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นประธาน ล่าสุดได้เริ่มประชุมนัดแรกไปแล้วเมื่อวันที่ 10 มกราคม ที่ผ่านมา ซึ่งยังไม่ได้รับการรายงานผลการประชุม เนื่องจากต้องการให้อิสระคณะกรรมการฯ ในการพิจารณา และได้กำหนดให้สรุปความชัดเจนในวันที่ 20 มกราคมนี้

 

"ผมเชื่อว่าเราไม่มีอะไรต้องปิดบัง แต่การดำเนินการในบางครั้ง จะให้ทันใจคนบางคน ที่บอกตัวเองว่ารู้ทุกเรื่องคงทำให้ไม่ได้ เพราะสิ่งเหล่านี้ถ้าเราตรวจสอบตามกระบวนการ โดยมีบุคลากรที่เชี่ยวชาญ และมีความเป็นกลางในการดำเนินการ เชื่อว่าเราจะสามารถตอบคำถามเหล่านี้ได้ทั้งหมด"

อย่างไรก็ตามไม่ว่าผลการตรวจสอบเป็นอย่างไรก็ให้เป็นไปตามขั้นตอนของคณะกรรมการฯ ส่วนกรณีที่การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.)​ ได้ส่งหนังสือถึง บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2566 เรื่อง ระงับงานรื้อย้าย จัดหา และติดตั้งงานก่อสร้างปรับปรุงป้ายชื่อสถานีกลางบางซื่อเป็นสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ และตราสัญลักษณ์ของการรถไฟฯ นั้น เชื่อว่าการรถไฟฯ จะใช้ดุลพินิจ เพื่อดำเนินการให้เกิดความโปร่งใส จากการตรวจสอบของคณะกรรมการในครั้งนี้ก่อน เพื่อให้เกิดความชัดเจน