svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

ยุบ “IUU Hunter” ชาวประมง เฮลั่น ทั้งประเทศ

12 ธันวาคม 2565

ชาวประมง เฮลั่น ยุบ “IUU Hunter” วงการสันนิษฐานคำสั่งดังกล่าวอาจจะไม่ชอบด้วยกฎหมาย แล้วการที่ไปแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ จากจังหวัดต่างๆมาเป็นชุดปฎิบัติการ จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย พรบ.ตำรวจ

พลิกแฟ้มเหตุการณ์ไปเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ  (ผู้ช่วย ผบ.ตร.) ในฐานะประธานคณะทำงานเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบ ควบคุม และเฝ้าระวังการทำประมง IUU เปิดตัว ชุดปฏิบัติการจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ หรือหน่วย “IUU Hunter” 

 

แจ้งเกิด เป็นครั้งที่ 2 ครั้งแรกนั้นได้แจ้งเกิดสมัยรัฐบาลยุคคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) (คลิกอ่าน) ได้เข้าร่วมการตรวจเรือประมง เพื่อยกระดับการติดตาม ควบคุม และเฝ้าระวัง (Monitoring Control and Surveillance : MCS) ให้การประมงไทย ปราศจากการประมง IUU ปราศจากแรงงานบังคับ ปราศจากการค้ามนุษย์ อย่างแท้จริง นั้น

 

เปิดตัว IUU  Hunter

 

ล่าสุด แหล่งข่าวกรมประมง เผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ว่า  เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน  2565 พลตำรวจเอก จารุวัฒน์ ไวศยะ ประธานคณะอนุกรรมการตรวจสอบและติดตามการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการแก้ปัญหาการทำประมง และแรงงานในภาคประมง เซ็นยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งคณะทำงานและติดตามสถานการณ์การตรวจ ติดตาม ควบคุม เฝ้าระวังการทำประมงและแรงงานในภาคประมง คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบ ควบคุม เฝ้าระวัง การทำประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการ หรือ หน่วย “IUU Hunter”

 

 

 

ยุบ “IUU Hunter” ชาวประมง เฮลั่น ทั้งประเทศ

ด้วยคณะอนุกรรมการตรวจสอบและติดตามการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องในภาคประมงและแรงงานในภาคประมง เมื่อคราวการประชุมครั้งที่ 11/2565 วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565  ได้มีมติให้ยกเลิกคำสั่งที่ 1/2564 ลงวันที่ 9 ธันวาคม ท.ศ. 2564 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานติดตามสถานการณ์การตรวจ ติดตามควบคุม เฝ้าระวังการทำประมง และแรงงานในภาคประมง คำสั่งที่ 4/2564 ลงวันที่ 21  ธันวาคม พ.ศ. 2564,

 

 

คำสั่งที่ 6/2565  ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 , คำสั่งที่ 9 /2565 ลงวันที่ 5 เมษายน พ.ศ.2565,คำสั่งที่ 12/2565  ลงวันที่ 4 สิงหาคม  พ.ศ. 2565 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบควบคุม เฝ้าระวังการทำการประมง โดยไม่ชอบตัวกฎหมาย และคำสั่งที่ 14/2565  ลงวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เรื่องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการ

 

 

ยุบ “IUU Hunter” ชาวประมง เฮลั่น ทั้งประเทศ

 

อาศัยอำนาจตาม ข้อ 2.5 ของคำสั่งคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ ที่ 13/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบและติดตามการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องในภาคประมง และแรงงานในภาคประมง ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565  จึงให้ยกเลิกคำสั่งคณะอนุกรรมการฯ ดังต่อไปนี้

 

1.ให้ยกเลิกคำสั่งที่ 1/2564 ลงวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานติดตามสถานการณ์การตรวจ ติดตาม ควบคุม เฝ้าระวังการทำประมง และแรงงานในภาคประมง

 

2. ให้ยกเลิกคำสั่งที่ 1/2564  ลงวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2564 คำสั่งที่  6/2565  ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 , คำสั่งที่ 9/2565 ลงวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2565  และคำสั่งที่ 12/2565 ลงวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2565  เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบ ควบคุม เฝ้าระวัง การทำการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

 

3.ให้ยกเลิกคำสั่งที่ 14/2565 ลงวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการ

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

 

 

แหล่งข่าว กล่าวว่า คำสั่งแต่งตั้งนี้อาจไม่ชอบด้วยกฎหมาย เพราะการไปแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ จากจังหวัดต่างๆ มาเป็นชุดปฏิบัติการอาจจะขัดกับ 
พรบ.ตำรวจฯ จึงมีคำสั่งยกเลิกชุดดังกล่าวนี้ 

 

คำสั่งยุบ “IUU Hunter”