svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

กนอ.ร่วมลงทุน ไทยแท้งค์ เทอร์มินัลฯ บริหารจัดการท่าเรือสาธารณะฯ

12 ธันวาคม 2565

กนอ.ร่วมลงทุน ไทยแท้งค์ เทอร์มินัลฯ บริหารจัดการท่าเรือสาธารณะฯ หลัง ครม.ไฟเขียว ระบุระยะเวลาการให้สิทธิ 30 ปี

นายวีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยว่า กนอ. ได้ดำเนินการร่วมทุนกับบริษัท ไทยแท้งค์เทอร์มินัล จำกัดในรูปแบบ Public Private Partnership (PPP) หรือร่วมทุนระหว่างรัฐและเอกชน 

 

โดยเอกชนได้รับสิทธิในการประกอบกิจการท่าเทียบเรือสาธารณะเพื่อขนถ่ายสินค้าเหลว และคลังเก็บสินค้าเหลว พร้อมอาคารและสิ่งปลูกสร้างบนพื้นที่โครงการ ระยะเวลาการให้สิทธิ 30 ปี นับตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญา และจัดสรรผลตอบแทนให้แก่ภาครัฐตามข้อตกลง 

 

สำหรับการดำเนินการดังกล่าวนั้น เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ซึ่งได้เห็นชอบผลการคัดเลือกเอกชนและเงื่อนไขสำคัญของสัญญาร่วมลงทุน โครงการบริหารจัดการท่าเทียบเรือสาธารณะเพื่อขนถ่ายสินค้าเหลว ซึ่งเป็นโครงการร่วมลงทุนโครงการแรก ที่ กนอ. ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 

ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินกิจการท่าเทียบเรือสาธารณะเพื่อขนถ่ายสินค้าเหลว และคลังเก็บสินค้าเหลว บริเวณท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง มีเนื้อที่โครงการรวม 182.1535 ไร่ 

 

นายวีริศ กล่าวต่อไปอีกว่า โครงการบริหารจัดการท่าเทียบเรือสาธารณะเพื่อขนถ่ายสินค้าเหลว ถือเป็นโครงการร่วมลงทุนที่ 2 ที่ กนอ. ร่วมทุนฯ ถัดจากโครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 (ช่วงที่ 1) โดยบริษัท ไทยแท้งค์เทอร์มินัล จำกัด มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการท่าเรือมากกว่า 30 ปี กนอ. จึงเชื่อมั่นในศักยภาพของบริษัทฯ ในการดำเนินงาน 

 

กนอ.ร่วมลงทุน ไทยแท้งค์ เทอร์มินัลฯ บริหารจัดการท่าเรือสาธารณะฯ

โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมปิโตรเคมี สร้างความเชื่อมั่นต่อนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ ทำให้เกิดการเชื่อมโยงระบบขนส่งแบบไร้รอยต่อของประเทศไทยไปสู่ประตูเศรษฐกิจโลก โดย กนอ. ต่อรองได้มากกว่าที่ ครม.กำหนด จาก 10,600 ล้านบาท เป็น 14,881 ล้านบาท 

 

นายวีริศ กล่าวอีกว่าส บริษัทฯ มีหน้าที่บำรุง รักษา และซ่อมแซมถังกักเก็บสินค้าเหลว จำนวน 102 ถัง (ถังเก็บแบบตั้งบนดิน On Ground) และถังกักเก็บของเสีย (Slop Tank) จำนวน 5 ถัง รวมถึงงานก่อสร้างทดแทนถังกักเก็บสินค้าเหลวข้างต้น เพื่อรักษามาตรฐานของถังกักเก็บสินค้าเหลวให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ราชการกำหนด 
 

สามารถรองรับปริมาณสินค้าเหลวได้ไม่ต่ำกว่า 723,000 ลูกบาศก์เมตรตลอดระยะเวลาโครงการ และให้มีการลงทุนเพิ่มพร้อมออกค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโครงการตลอดระยะเวลา 30 ปี มูลค่า 14,881 ล้านบาท 

 

โดย กนอ. จะได้ผลตอบแทนตลอดระยะเวลาโครงการเป็นเงินมูลค่ารวม 20,236.68 ล้านบาท ซึ่ง ครม.กำหนดให้มีการเจรจาเพื่อเพิ่มสัดส่วนของบริษัทไทยเพิ่มมากขึ้น เพราะปัจจุบันบริษัทไทยมีความเชี่ยวชาญมากขึ้นเมื่อเทียบกับ 30 ปีที่ผ่านมา