svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

นั่งแท็กซี่ไปกลับสนามบินดอนเมือง-สุวรรณภูมิ สัมภาระขนาดไหนจ่ายเงินเพิ่ม

11 พฤศจิกายน 2565

AOT ย้ำนั่งแท็กซี่จดทะเบียน กทม. ไปกลับสนามบินดอนเมือง สนามบินสุวรรณภูมิ หากมีสัมภาระเกินที่กำหนดหรือมีขนาดใหญ่ต้องเสียเงินเพิ่ม ตามเกณฑ์กรมการขนส่งทางบกกำหนด สัมภาระขนาดไหนต้องจ่ายเงินเพิ่ม เช็คที่นี่

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)  หรือ AOT ย้ำ! กรมการขนส่งทางบก ได้กำหนดการเก็บค่าสัมภาระเพิ่มเฉพาะรถแท็กซี่จดทะเบียนในกรุงเทพฯ ที่ให้บริการไป - กลับสนามบินดอนเมือง หรือสนามบินสุวรรณภูมิเท่านั้น ส่วนรถแท็กซี่ให้บริการรับ - ส่งในเมืองทั่วไปเก็บเฉพาะค่าโดยสารตามมิเตอร์ปกติ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา

 

อัตราค่าสัมภาระที่จะเก็บเพิ่มตามที่กำหนดนี้ คนขับต้องแจ้งค่าบริการให้ผู้โดยสารทราบล่วงหน้าก่อนทำการรับจ้างทุกครั้ง และไม่มีการจัดเก็บค่าบริการในกรณีสัมภาระเป็นรถเข็น หรืออุปกรณ์สำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ หรือผู้ป่วย เช่น วีลแชร์ ไม้เท้า รวมถึงสัมภาระติดตัว ที่อยู่ในความดูแลของผู้โดยสารระหว่างการเดินทาง เช่น กระเป๋าถือ กระเป๋าคอมพิวเตอร์ เป้สะพายหลัง ส่วนสัมภาระที่เก็บเพิ่มเติมคือ

 

นั่งแท็กซี่ไปกลับสนามบินดอนเมือง-สุวรรณภูมิ สัมภาระขนาดไหนจ่ายเงินเพิ่ม

 

1.สัมภาระขนาดใหญ่หรือกระเป๋าเดินทางที่มีขนาดความกว้าง ยาว หรือสูงด้านใดด้านหนึ่งเกินกว่า 26 นิ้วขึ้นไป ให้เก็บค่าบริการชิ้นละไม่เกิน 20 บาท

 

2.สัมภาระขนาดเล็กหรือกระเป๋าเดินทางที่มีขนาดความกว้าง ยาว หรือสูงด้านใดด้านหนึ่งไม่เกิน 26 นิ้ว แต่มีจำนวนหลายชิ้น ให้เก็บค่าบริการชิ้นที่ 3 ขึ้นไป ชิ้นละไม่เกิน 20 บาท

 

3.อุปกรณ์การกีฬา ถุงกอล์ฟ รถจักรยาน วินด์เซิร์ฟ หรือเครื่องดนตรี มีขนาดตั้งแต่ 50 นิ้วขึ้นไป ให้เก็บค่าบริการชิ้นละไม่เกิน 100 บาท

 

4.สัมภาระเป็นสินค้า สิ่งของอุปกรณ์ เครื่องมือ ที่บรรจุกล่องและที่มิได้มีการบรรจุกล่อง แต่มีการมัดรวมหรือหีบห่อรวมกันไว้ มีขนาดตั้งแต่ 50 นิ้วขึ้นไป ให้เรียกเก็บค่าบริการ ที่บรรจุกล่อง มัดรวมหรือหีบห่อชิ้นละไม่เกิน 100 บาท

 

ทั้งนี้สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ AOT Conatact Center โทร.1722 ตลอด 24 ชั่วโมง