svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

ลงพื้นที่ภาคใต้ คุมเข้มมาตรฐานทุเรียน ลำไยส่งออกจีน

31 ตุลาคม 2565

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ลงพื้นที่ภาคใต้ คุมเข้มคุณภาพ มาตรฐาน ทุเรียน ลำไย ส่งออกป้องตลาดจีน ขับเคลื่อนนโยบาย “มนัญญา ไทยเศรษฐ์” รุกคลีนิคเกษตรเคลื่อนที่ บริการขึ้นทะเบียน ต่ออายุ ปรับปรุงรหัส GAP ชี้ผิดเงื่อนไขตามพิธีสาร ถือเป็นความผิดทางอาญา

ลงพื้นที่ภาคใต้  คุมเข้มมาตรฐานทุเรียน ลำไยส่งออกจีน

 

นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า นางสาว มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สั่งการให้อธิบดีกรมวิชาการเกษตร พร้อมด้วย ผู้อำนวยการ อาทิ กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช, สถาบันพืชสวน และ  ผอ สวพ เขต 7  พร้อมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ภาคใต้ เพื่อคุมเข้ม คุณภาพ มาตรฐานทุเรียน ส่งออกไปจีน  

 

ลงพื้นที่ภาคใต้  คุมเข้มมาตรฐานทุเรียน ลำไยส่งออกจีน

 

พร้อมกับสั่งเดินหน้าปรับรหัสสวน GAP รูปแบบใหม่ เพื่อให้ทันการขึ้นทะเบียนส่งออกไปยังประเทศจีนรอบต่อไป ป้องกันการสวมสิทธิ์  เตือนผู้ประกอบการ และโรงคัดบรรจุรายใดส่งทุเรียนด้อยคุณภาพ ซึ่งกระทบต่อภาพลักษณ์และเศรษฐกิจ และผิดเงื่อนไขตามพิธีสารส่งออกผลไม้ไทยจีน ถือเป็นความผิดทางอาญา

 

ลงพื้นที่ภาคใต้  คุมเข้มมาตรฐานทุเรียน ลำไยส่งออกจีน

 

โดย กรมวิชาการเกษตรจะได้จัดทีมเฉพาะกิจอำนวยความสะดวก เร่งออกบริการคลีนิคเกษตรเคลื่อนที่ เพื่อรับขึ้นทะเบียน ต่ออายุ และปรับปรุงรหัส GAP ทั่วประเทศ  โดยระดมทีมงานจาก สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1- 8 (สวพ. 1-8) และ กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช (กมพ.)  รวมถึง ศูนย์วิจัยพืชสวน และศูนย์วิจัยพืชไร่ในเขตพื้นที่นั้นๆ ปูพรมทำงานตามแผนปฎิบัติงานที่ผู้บริหารกรมวิชาการเกษตรได้ประชุมร่วมกันเมื่อเดือนกันยายน ณ จังหวัดเชียงใหม่

 

ลงพื้นที่ภาคใต้  คุมเข้มมาตรฐานทุเรียน ลำไยส่งออกจีน

 

นายระพีภัทร์ กล่าวว่า วันนี้ ( 31 ต.ค.65)ได้ลงพื้นที่ประชุมหารือกับ นาย วีรวัฒน์ จิรวงส์ นายกสมาคมชาวสวนไม้ผลจังหวัดชุมพร  และกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ หรือ Fruit Board  นายวิโรจน์ แสงบางกา ที่ปรึกษาสมาคมสวนผลไม้จังหวัดชุมพร และตัวแทนพี่น้องเกษตรกร  รวมถึง ตัวแทนผู้ประกอบการโรงคัดบรรจุ เพื่อเตรียมความพร้อมต่างๆ เพื่อการส่งออกทุเรียนใต้สู่ประเทศจีน พร้อมมอบใบรับรอง GAP ที่ปรับปรุงรหัสใหม่ให้กับกลุ่มเกษตรกร ที่เข้าร่วมประชุม

 

ลงพื้นที่ภาคใต้  คุมเข้มมาตรฐานทุเรียน ลำไยส่งออกจีน

 

"ได้สั่งการให้ สวพ เขตที่ 7 เร่งออกใบรับรอง GAP รูปแบบใหม่ และการขึ้นทะเบียร GAP ให้กับเกษตรกรรายใหม่ เพื่อให้ทันฤดูกาลส่งออกทุเรียนภาคใต้  โดยการอำนวยความสะดวกในการบริการคลีนิคเกษตรเคลื่อนที่ เพื่อรับขึ้นทะเบียน ต่ออายุ และปรับปรุงรหัส GAP ในพื้นที่จังหวัดชุมพร นครศรีธรรมราช และสุราษฎร์ธานี อาทิ อำเภอ ท่าแซะ ประทิว สวี  หลังสวน  ทุ่งตะโก ท่าศาลา นบพิตำ พนม  คีรีรัฐนิคม บ้านนาสาร เป็นต้น"

 

ลงพื้นที่ภาคใต้  คุมเข้มมาตรฐานทุเรียน ลำไยส่งออกจีน

 

นายระพีภัทร์  กล่าวในตอนท้ายว่า อีกเป้าหมายสำคัญในการลงพื้นที่ครั้งนี้ได้เน้นย้ำให้ผู้ประกอบการโรงคัดบรรจุ ตระหนักถึงการปฏิบัติตามเงื่อนไขคัดบรรจุทุเรียนสดที่มีคุณภาพมาตรฐาน เพื่อการส่งออกไปตลาดจีน ซึ่งปัจจุบันในพื้นทีจังหวัดชุมพร มีจำนวน  353 โรงคัดบรรจุ (ล้ง) ที่ผ่านการขึ้นทะเบียนกับ กรมวิชาการเกษตรของไทย และกระทรวงศุลกากรของจีนแล้ว พร้อมได้ บูรณาการเข้มข้นกับ ผู้ว่าราชการจังหวัด และฝ่ายปกครอง เพื่อป้องกันการลักลอบตัดทุเรียนอ่อน และทุเรียนด้อยคุณภาพ รวมถึง ป้องกันการสวมสิทธิ์ทุเรียน

ลงพื้นที่ภาคใต้  คุมเข้มมาตรฐานทุเรียน ลำไยส่งออกจีน