svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

เร่งยกระดับแรงงานอุตฯปิโตรเลียม เตรียมส่งออกไปซาอุฯ หลายอัตรา 

20 ตุลาคม 2565

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เร่งยกระดับสมรรถนะแรงงานไทยในอุตสาหกรรมปิโตรเลียมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนไปทำงานซาอุดีอาระเบีย

20 ตุลาคม 2565 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า รัฐบาลเน้นย้ำให้กระทรวงแรงงานฝึกทักษะฝีมือให้แก่แรงงานในสาขาอาชีพที่ตลาดแรงงานมีความต้องการ ทั้งตลาดแรงงานในประเทศและต่างประเทศซึ่งแรงงานไทยจำเป็นจะต้องเตรียมความพร้อมก่อนไปทำงานต่างประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยประเทศซาอุดีอาระเบียซึ่งมีความต้องการแรงงานในตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับภาคอุตสาหกรรม อาทิ ปิโตรเลียม ก่อสร้าง และภาคบริการ เช่น การดูแลสุขภาพ นวดสปา โรงแรม และการประกอบอาหาร


ทั้งนี้ กระทรวงแรงงาน มีเป้าหมายในการจัดส่งแรงงานที่มีฝีมือและกึ่งฝีมือเพื่อสร้างรายได้เข้าประเทศ พร้อมทั้งสร้างโอกาสในการพัฒนาทักษะต่างแดนเพื่อสร้างความเข้มแข็งและประสบการณ์ให้แก่แรงงานไทย

ดังนั้น การส่งเสริมการมีงานทำโดยการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศ นับเป็นนโยบายเร่งด่วนที่สำคัญในการบรรเทาปัญหาการว่างงานในประเทศ และยังสามารถนำเงินตราเข้าประเทศได้ นับเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อเศรษฐกิจของไทยจึงได้มอบหมายให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานบูรณาการร่วมภาคีเครือข่ายจัดฝึกอบรมให้แก่แรงงานที่กำลังว่างงาน หรือแรงงานที่สนใจไปทำงานต่างประเทศ

 

ด้านนายประทีป ทรงลำยอง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานให้ดำเนินโครงการยกระดับสมรรถนะแรงงานในอุตสาหกรรมปิโตรเลียมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและฟื้นฟูความสัมพันธ์กับประเทศซาอุดีอาระเบีย เป้าหมาย 130 คน ซึ่งล่าสุดได้มีการเปิดโครงการดังกล่าวอย่างเป็นทางการ ณ โรงแรมลากูน่าแกรนด์ แอนด์ สปา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

 

โดยการฝึกอบรมแบ่งออกเป็น 5 รุ่น รุ่นละ 26 คน ระยะเวลาการฝึก 144 ชั่วโมง ดำเนินการฝึกโดยวิทยากรผู้มีความรู้และความเชี่ยวชาญจากบริษัท พีทีอี พลัส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทประกอบธุรกิจรับเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำด้านการบริหารงาน การเงิน และวิศวกรรม และบริษัท เอ็มพีซี ฟิวเจอร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจประเภท การขายส่ง-ปลีก การซ่อมยานยนต์ และจักรยานยนต์ ให้บริการด้าน การขายส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์งานวิศวกรรมโยธา งานเหมืองแร่ และงานก่อสร้าง ซึ่งนอกจากเป็นสถานที่ฝึกอบรมแล้วยังเป็นสถานทดสอบฝีมือแรงงานด้วย

โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับความรู้พื้นฐานของการผลิตน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ ความปลอดภัยในการทำงานในแท่นขุดเจาะ ความรู้และเทคนิคในการทำงาน พื้นฐานการดํารงชีวิตในต่างประเทศ และการเตรียมความพร้อมก่อนไปทำงานต่างประเทศซึ่งการฝึกอบรมรุ่นที่ 1 ดำเนินการแล้วเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2565 และอีก 4 รุ่น จัดฝึกอบรมตามแผนที่กำหนดไว้ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 24 ธันวาคม 2565

 

เมื่อฝึกจบจะได้เข้ารับการทดสอบฝีมือ หากผ่านการทดสอบแล้ว กรมพัฒนาฝีมือแรงงานจะประสานส่งรายชื่อให้แก่กรมการจัดหางานเพื่อดำเนินการจัดหาตำแหน่งงานและจัดส่งไปทำงานที่ประเทศซาอุดีอาระเบียต่อไป