svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

กปน.ประกาศน้ำประปาไหลอ่อนคืนนี้

17 พฤษภาคม 2559
รายงานข่าวจากการประปานครหลวง (กปน.) เปิดเผยว่า เนื่องด้วย การประปานครหลวง จะดำเนินการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบท่อประธานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 800, 1000 และ 1,200 มิลลิเมตร บริเวณแยกพงษ์เพชร ในคืนนี้ (วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2559) ตั้งแต่เวลา 23.00 น. - 05.00 น. ของวันรุ่งขึ้น ซึ่งในระหว่างดำเนินการ ส่งผลให้ น้ำประปาไหลอ่อน ในพื้นที่ดังต่อไปนี้

•ถนนงามวงศ์วานทั้งสองฝั่ง ตั้งแต่แยกพงษ์เพชรถึงแยกแคราย

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน หากประสบข้อขัดข้องกรุณาแจ้ง “ศูนย์บริการประชาชน” โทร. 1125 ตลอด 24 ชั่วโมง การประปานครหลวงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

นอกจากนี้ ประชาชนสามารถติดตามข่าวสาร กปน. พร้อมตรวจสอบพื้นที่น้ำประปาไม่ไหล ผ่านแอปพลิเคชัน MWA onMobile ทั้งระบบ iOS และ Android