svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

ไทยเบฟ ยันเดินหน้านำ Beerco เข้าตลาดหุ้นสิงคโปร์ แค่รอจังหวะ

29 กรกฎาคม 2565

ไทยเบฟ ส่งหนังสือถึงตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ แจงนำ Beerco เข้าระดมทุน แต่ยังไม่มีกำหนดเวลาที่ชัดเจน อยู่ระหว่างการพิจารณา หลังสื่อนอกตีข่าวจะเข้าตลาด ก.ย.-ต.ค. นี้

วันนี้ (29 กรกฎาคม 2565) บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ส่งหนังสือชี้แจงต่อตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ เกี่ยวกับกรณีที่สื่อต่างประเทศ รายงานว่า ไทยเบฟ เลื่อนกำหนดการนำธุรกิจเบียร์หรือเบียร์โค (Beerco) เข้าระดมทุนในตลาดฯ ออกไปเป็นเดือนกันยายน-ตุลาคม นั้น ไม่เป็นความจริง

 

ไทยเบฟ อ้างถึงประกาศก่อนหน้านี้ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 และ 15 มิถุนายน 2565 เกี่ยวกับการเข้าจดทะเบียนหุ้นสามัญของบริษัท BeerCo Limitedบนกระดานหลักของ Singapore Exchange Securities Trading Limited (“รายการ Spin-off Listing ที่เสนอ”และ “SGX-ST” ตามลำดับ) และการรับจดหมายแสดงคุณสมบัติตามเงื่อนไขของ SGX-ST ตามลำดับ

ไทยเบฟ ยันเดินหน้านำ Beerco เข้าตลาดหุ้นสิงคโปร์ แค่รอจังหวะ

ไทยเบฟ ขอชี้แจงว่า ขณะนี้บริษัทยังตั้งใจนำธุรกิจเบียร์หรือ เบียร์โค (Beerco) เข้าระดมทุนในตลาดฯ เช่นเดิม แต่ยังไม่มีกำหนดเวลาที่ชัดเจน เนื่องจากอยู่ระหว่างการพิจารณาปัจจัยที่เกี่ยวข้องทั้งหมดรวมถึงสภาวะตลาดที่เป็นอยู่และยังไม่มีการตัดสินใจขั้นสุดท้ายเกี่ยวกับกำหนดเวลา

 

การได้รับหนังสืออนุญาตให้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แบบมีเงื่อนไข (Letter of Conditional Eligibility-to-List หรือ “ETL”) เมื่อเดือนพ.ค. 2565 นั้นเป็นเพียงหนึ่งในเงื่อนไขของการนำธุรกิจเข้าระดมทุนในตลาดฯ เท่านั้น ยังต้องมีกระบวนการต่างๆ อีกหลายขั้นตอน รวมถึงการตัดสินใจของบอร์ดบริหารของบริษัท

 

“ไทยเบฟขอย้ำว่าการรับหนังสือ ETL เท่านั้น  เป็นหนึ่งในข้อกำหนดที่ต้องปฏิบัติตามเพื่อให้ไทยเบฟดำเนินการตามข้อเสนอ Spin-off รายชื่อและรายชื่อแยกย่อยที่เสนอยังคงอยู่ภายใต้การอนุมัติที่จำเป็นจาก หน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องตลอดจนสภาวะตลาดที่เป็นอยู่”

ไทยเบฟ ยันเดินหน้านำ Beerco เข้าตลาดหุ้นสิงคโปร์ แค่รอจังหวะ

อย่างไรก็ดี บอร์ดของไทยเบฟยังต้องพิจารณาปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้องรอบด้าน ผู้ถือหุ้นและผู้มีโอกาสเป็นนักลงทุนควรใช้ความระมัดระวังตลอดเวลาและแสวงหาคำแนะนำอย่างมืออาชีพที่เหมาะสมในการซื้อขายหุ้นและหลักทรัพย์ของไทยเบฟ และละเว้นจากการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการลงทุนซึ่งอาจเป็นผลเสีย

 

BeerCo เป็น บริษัท ที่จัดตั้งขึ้นในสิงคโปร์ในฐานะบริษัทโฮลดิ้งเพื่อการผลิต และจัดจำหน่ายเบียร์ โดยมีปรับโครงสร้างภายในกลุ่มไทยเบฟซึ่งดำเนินการและแล้วเสร็จในปี 2563 เรื่องการปรับปรุงและรวมธุรกิจเบียร์และการดำเนินงานของกลุ่มไทยเบฟ ภายใต้ BeerCo ยกเว้นการขายผลิตภัณฑ์เบียร์ไทยนอกประเทศไทย

   

ทั้งนี้ธุรกิจที่อยู่ภายใต้ BeerCo ประกอบด้วยการผลิต และจัดจำหน่ายเบียร์ อาทิ ช้าง, อาชา, เฟเดอร์บรอย ในประเทศไทย รวมถึงการผลิตและจัดจำหน่าย “ Bia Saigon และ“ 333” ในเวียดนาม ภายใต้ Saigon Beer-Alcohol-Beverage Corporation หรือ SABECO แต่ไม่รวมการขายเบียร์ในประเทศอื่นๆ

 

BeerCo มีทรัพย์สินประกอบด้วยโรงกลั่นในไทยและเวียดนามรวม 26 แห่ง ผลประกอบการปีงบประมาณ 2563 สิ้นสุดวันที่วันที่ 30 กันยายน 2020 รายได้ของ BeerCo Group อยู่ที่ประมาณ 4.7 พันล้านดอลลาร์สิงคโปร์ กำไรหลังหักภาษีอยู่ที่ประมาณ 348 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์