“เบทาโกร” ชูสัญลักษณ์ BQM ย้ำความเชื่อมั่นผู้บริโภค

27 มิ.ย. 2565 | 07:03 น.

เบทาโกร เปิดตัวแคมเปญ “Connect all the differences with Betagro quality” สร้างมาตรฐานอาหารเดียวกัน“BQM” สัญลักษณ์ระบบมาตรฐานการจัดการคุณภาพ ด้านความปลอดภัยของอาหารสูงสุด ครอบคลุมตั้งแต่การเพาะพันธุ์ฟาร์มต้นทางถึงกระบวนการผลิตและแปรรูปตลอดห่วงโซ่อาหาร

เบทาโกรตอกย้ำความเป็นผู้นำในการส่งมอบผลิตภัณฑ์อาหารคุณภาพสู่ผู้บริโภค ส่งแคมเปญ “Connect all the differences with Betagro quality” เชื่อมทุกไลฟ์สไตล์ที่แตกต่าง วางใจได้ด้วยมาตรฐานอาหารเดียวกันจากเบทาโกร ชู “BQM” สัญลักษณ์ระบบมาตรฐานการจัดการคุณภาพ ด้านความปลอดภัยของอาหารสูงสุด

 

ครอบคลุมการตรวจสอบ ติดตาม และควบคุมคุณภาพการผลิตตามมาตรฐานอาหารปลอดภัยระดับสากล ตั้งแต่การเพาะพันธุ์ฟาร์มต้นทางจนถึงกระบวนการผลิตและแปรรูปอย่างเคร่งครัดตลอดห่วงโซ่อาหาร เพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจได้ว่าบนความแตกต่างที่หลากหลาย ทุกผลิตภัณฑ์คุณภาพจากเบทาโกรสามารถตอบโจทย์ทุกความต้องการได้อย่างตรงใจ

ดร.โอลิเวอร์ ก็อตชัลล์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจอาหาร บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า เบทาโกรให้ความสำคัญและติดตามความเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค เพื่อก้าวข้ามข้อจำกัดของรูปแบบการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนไป ให้เข้าถึงทุกความต้องการบนความแตกต่างของไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภค

 

ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่มีส่วนช่วยในการกำหนดทิศทางการดำเนินงาน และเป็นแรงผลักดันสำคัญที่ทำให้เรามุ่งมั่นในการพัฒนานวัตกรรมอาหารอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งมอบอาหารที่มีคุณภาพและปลอดภัยสู่ผู้บริโภคทุกคนทั่วโลก

บนบริบทของความแตกต่างของผู้บริโภคในยุคนี้ที่มาพร้อมกับความเปลี่ยนแปลงของภาวะแวดล้อม ทั้งในด้านความคิด ความชอบ ความเชื่อ รูปแบบการใช้ชีวิต หรือแม้แต่ความต่างของตัวตนที่เปิดกว้าง ด้วยเหตุนี้ เบทาโกรจึงได้ออกแคมเปญ “Connect all the differences with Betagro quality ชีวิตแตกต่าง แต่เรื่องอาหารวางใจมาตรฐานเบทาโกร” เพื่อสื่อสารไปยังผู้บริโภคทุกกลุ่ม

 

โดยมุ่งตอกย้ำความมุ่งมั่นในการส่งมอบอาหารคุณภาพ บนความต้องการที่แตกต่างในทุกรูปแบบของการใช้ชีวิต ภายใต้มาตรฐาน “BQM” ซึ่งไม่ว่าจะมีความหลากหลายอย่างไร แต่ทุกคนยังคงเลือก “อาหารที่มีคุณภาพ ” เป็นสิ่งเชื่อมโยงความเหมือนในความต่างอย่างเดียวกัน ซึ่งเป็นพื้นฐานของการมีสุขภาพและโภชนาการที่ดี ที่จะมีส่วนช่วยให้สามารถเลือกใช้ชีวิตได้ในแบบที่ต้องการ 

 

นายไตรรัตน์ ทองปลอด ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจโปรตีน บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) กล่าวเสริมว่า การเลือกรับประทานอาหารที่มีคุณภาพ มีส่วนสำคัญที่มีส่วนช่วยให้ร่างกายมีสุขภาพแข็งแรง นำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดี เป็นที่มาของแนวคิด Smart food, Good life ที่ผลักดันให้เรายังคงมุ่งมั่นพัฒนาอาหารคุณภาพให้ผู้บริโภคทุกคนได้มั่นใจ ด้วยมาตรฐานการจัดการเรื่องคุณภาพและความปลอดภัยของอาหารตลอดห่วงโซ่อาหาร (Betagro Quality Management: BQM) ซึ่งเป็นมาตรฐาน 24/7 มีการควบคุม ตรวจสอบ ติดตาม และควบคุมคุณภาพการผลิตตามมาตรฐานอาหารระดับสากล ตลอด 24 ชั่วโมงโดยไม่มีวันหยุด เพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ทุกประเภทของเบทาโกร นอกจากจะตอบโจทย์ความต้องการบนไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างได้อย่างตรงใจแล้ว ยังวางใจในมาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ์ได้อีกด้วยBetagro Quality Management หรือ “BQM” เป็นมาตรฐานการจัดการคุณภาพในด้านความปลอดภัยของอาหาร คุณภาพอาหาร สวัสดิภาพสัตว์ ความใส่ใจในการบริการ และความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร ซึ่งจะต้องเป็นมาตรฐานขั้นสูงมาตรฐานเดียว ครอบคลุมระบบการจัดการคุณภาพที่ได้รับการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ ตั้งแต่ฟาร์มเพาะพันธุ์ รวมถึงการขนส่งไปแปรรูปเป็นเนื้อสัตว์และอาหารพร้อมทาน เพื่อให้อยู่บนมาตรฐานคุณภาพของเบทาโกร และข้อกำหนดตามกฎระเบียบที่กำหนดโดยหน่วยงานภาครัฐ ประเทศคู่ค้า และลูกค้าธุรกิจ ระบบ BQM ช่วยให้ความมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ มีคุณภาพตรงตามความต้องการของคู่ค้าและผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศ


 
เพื่อตอกย้ำความมุ่งมั่นในการส่งมอบผลิตภัณฑ์คุณภาพภายใต้มาตรฐาน BQM สู่ผู้บริโภค เบทาโกรจึงสร้างสรรค์หนังโฆษณาผ่านผู้คนที่มีความหลากหลาย ร่วมถ่ายทอดรูปแบบไลฟ์สไตล์ที่สะท้อนความแตกต่าง แต่ยังคงเชื่อมโยงกันได้ด้วยมาตรฐานอาหารคุณภาพของเบทาโกร และเลือกใช้การสื่อสารผ่านทุกช่องทาง ครอบคลุมสื่อโฆษณานอกบ้าน สื่อออฟไลน์-ออนไลน์ และโซเชียลมีเดีย เพื่อกระตุ้นการรับรู้แคมเปญและสร้างความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์มากขึ้น 


 
“ไม่ว่าผู้คนทั่วโลกจะมีไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างกันอย่างไร แต่ความต้องการและเลือกอาหารที่มีคุณภาพให้กับตนเองและคนที่รัก ยังคงเป็นความต้องการที่เหมือนกันบนความต่างอย่างลงตัว เบทาโกรเราเข้าใจในความหลากหลายของการใช้ชีวิต ทุกผลิตภัณฑ์ของเราจึงไม่เพียงแต่ได้รับการพัฒนามาจากความก้าวหน้าของนวัตกรรมอาหารเพื่ออนาคตเท่านั้น แต่ยังได้รับแรงบันดาลใจจากความต้องการที่หลากหลายของผู้คนทั่วโลก และความเชื่อมั่นในมาตรฐานคุณภาพอาหารเบทาโกร ภายใต้สัญลักษณ์ BQM”