svasdssvasds

เปิดขั้นตอนสอบขึ้นทะเบียนผู้ใช้สารสกัด “กัญชา” พร้อมรายชื่อ 24 ศูนย์สอบ

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
20 พ.ค. 2565 เวลา 9:35 น. 4.5k

กรมการแพทย์ เปิดสอบขึ้นทะเบียนผู้สั่งใช้สารสกัดจากกัญชาทางการแพทย์ ครั้งที่ 1/2565 ตั้งแต่วันนี้ – 10 มิย. นี้ พร้อมรายชื่อ 24 ศูนย์สอบทั่วประเทศ

กองวิชาการแพทย์ กรมการแพทย์ ออกประกาศสอบขึ้นทะเบียนผู้สั่งใช้สารสกัดจากกัญชาทางการแพทย์ ครั้งที่ 1/2565 โดยเปิดรับลงทะเบียนสอบขึ้นทะเบียน ผู้สั่งใช้สารสกัดจากกัญชาทางการแพทย์ ครั้งที่ 1/2565 (สำหรับผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตร E-learning Basic Course และยังไม่เคยสอบขึ้นทะเบียนผู้สั่งใช้กัญชาทางการแพทย์)

ประกาศสอบขึ้นทะเบียนผู้สั่งใช้สารสกัดจากกัญชาทางการแพทย์ ครั้งที่ 1/2565

โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 10 มิถุนายน 2565 ที่ http://e-learning-dmta.dms.go.th/  พร้อมประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนสอบ ในวันที่ 14 มิถุนายน 2565 2565 ผ่านทาง Website: หรือตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนได้ที่ 025906055, 025906056

 

กำหนดสอบขึ้นทะเบียนในวันที่ 17 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ศูนย์สอบในกรุงเทพมหานคร  สำหรับศูนย์สอบต่างจังหวัดให้ติดต่อสอบถามผู้ประสานงานในพื้นที่

 

หลักฐานการสมัครสอบ ประกอบด้วย

 1. ไฟล์สำเนาใบประกอบวิชาชีพลงชื่อสำเนาถูกต้อง
 2. ไฟล์ใบรับรองผ่านการอบรมการใช้สารสกัดกัญชาทางการแพทย์ในรูปแบบออนไลน์ (E-learning Basic Course) ซึ่งอายุไม่เกิน 2 ปี นับจนถึงวันปิดรับสมัคร
 3. ไฟล์หลักฐานยืนยันการชำระเงินค่าลงทะเบียน (ค่าลงทะเบียน 2,500 บาท)
 4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและสถานที่สอบ ในวันที่ 14 มิถุนายน 2565 ผ่านทาง http://e-learning-dmta.dms.go.th/ หรือตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนได้ที่ 025906055, 025906146 ในเวลาราชการ
 5. กำหนดการจัดสอบขึ้นทะเบียนในวันที่ 17 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น.
 6. ค่าใช้จ่ายต่างๆ กรุณาเบิกจากต้นสังกัด

 

หมายเหตุ : สำหรับเภสัชกร การสมัครขึ้นทะเบียนฯ เป็นไปตามความสมัครใจ ทั้งนี้เป็นเพียงการวัดความรู้เท่านั้น ไม่มีผลต่อการสั่งใช้สารสกัดจากกัญชาแต่อย่างใด โดยผู้ที่ผ่านการขึ้นทะเบียนจะมีชื่อและข้อมูลปรากฏในฐานข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)   

 

ศูนย์สอบขึ้นทะเบียนผู้สั่งใช้สารสกัดจากกัญชาทางการแทพย์ ครั้งที่ 1/2565 ศูนย์สอบขึ้นทะเบียนผู้สั่งใช้สารสกัดจากกัญชาทางการแพทย์ ครั้งที่ 1/2565

 

โดยทั้ง 24 ศูนย์สอบ ได้แก่

 1. กรุงเทพมหานคร
 2. เขตสุขภาพที่ 5 (สสจ.เพชรบุรี)
 3. เขตสุขภาพที่ 8 (สสจ.อุดรธานี)
 4. สสจ. เลย
 5. สสจ.พะเยา
 6. สสจ.แพร่
 7. สสจ.แม่ฮ่องสอน
 8. สสจ.น่าน
 9. สสจ.ลำพูน
 10. สสจ.ลำปาง
 11. สสจ.เชียงใหม่
 12. สสจ.เชียงราย
 13. สสจ.บุรีรัมย์
 14. สสจ.ชัยภูมิ
 15. สสจ.ลพบุรี
 16. สสจ.กระบี่
 17. สสจ.สุราษฎร์ธานี
 18. สสจ.ภูเก็ต
 19. สสจ.นครศรีธรรมราช
 20. สสจ.ระนอง
 21. สสจ.ชุมพร
 22. สสจ.พังงา
 23. สสจ.สตูล
 24. สสจ.ปัตตานี

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง