บิ๊กซี-ตปท.ส่งบริษัทลูก ร่วมทุนตั้งB-Med X ลุย Digital Healthcare

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
27 เม.ย. 2565 เวลา 12:31 น. 581

บิ๊กซี ส่งบริษัทลูก บีเจซี เฮลท์แคร์ ร่วมกับ แคริว่า ภายใต้ ปตท.ทุ่ม 20 ล้านบาท จัดตั้งบริษัทใหม่ ‘B-Med X’ พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลสำหรับผู้ให้บริการด้านสุขภาพ ความสวยความงาม และการแพทย์ตอบสนองไลฟ์สไตล์สุขภาพของสังคมไทยและเทคโนโลยีการรักษาในอนาคต

บีเจซี เฮลท์แคร์ ร่วมกับ แคริว่า จัดตั้งบริษัทใหม่ ‘B-Med X’ เปิดแพลตฟอร์มการดูแลสุขภาพเพื่อช่วยให้คนไทยเข้าถึงการบริการทางการแพทย์แบบไร้รอยต่อ มุ่งสร้างการเติบโตขยายความร่วมมือกับพันธมิตรด้านสุขภาพเติมเต็มระบบให้ครบวงจร

บิ๊กซี-ตปท.ส่งบริษัทลูก ร่วมทุนตั้งB-Med X ลุย Digital Healthcare

นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “การร่วมมือครั้งนี้มาจากทางบริษัทเห็นความสำคัญด้าน “การส่งเสริมและการป้องกันโรคในระบบปฐมภูมิ (Preventive and Primary Healthcare) ทั้งนี้ยังเป็นการสนับสนุนเป้าหมาย ยุทธศาสตร์ และการวางแผนระยะยาวด้านสาธารณสุข โดยการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านเฮลท์แคร์ เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ของประเทศอย่างมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน 

 

ซึ่งเรามีบริษัท บีเจซี เฮลท์แคร์ จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านการให้การบริการเครื่องมือแพทย์และเวชภัณฑ์ มามากกว่า 50 ปี โดยร่วมมือกับ บริษัท แคริว่า (CARIVA) ประเทศไทย จำกัด ผู้เชี่ยวชาญและนักพัฒนาด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์เกี่ยวกับเอไอและโรโบติกส์ จัดตั้ง “บริษัท บีเมด เอ็กซ์ จำกัด” (B-Med X) บริษัทพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล เพื่อเป็นช่องทางสำหรับผู้ให้บริการด้านสุขภาพ ความสวยความงาม และการแพทย์ เพื่อพัฒนาแพลตฟอร์มการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม (Healthcare Platform) เพื่อให้คนไทยเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และลดความแออัดการเข้าใช้บริการในโรงพยาบาล

“สำหรับศูนย์บริการทางการแพทย์ ‘B-Med X’ จะดำเนินการเปิดสาขาแฟลกชิป สโตร์ แห่งแรกในประเทศไทย ณ ศูนย์การค้าบิ๊กซี โดยคาดว่าจะเปิดในช่วงไตรมาสที่ 3 ปี 2565 และวางแผนขยายสาขาไปยังห้างสรรพสินค้าอื่นๆ เน้นในกรุงเทพและปริมณฑลเป็นหลัก เนื่องจากเป็นแหล่งที่มีประชาชนเข้ามาใช้บริการได้สะดวกและมีฐานประชากรหนาแน่นรวมถึงการสัญจรต่อวันเป็นจำนวนมาก

บิ๊กซี-ตปท.ส่งบริษัทลูก ร่วมทุนตั้งB-Med X ลุย Digital Healthcare

ลักษณะการให้บริการของ ‘B-Med X’ คือ เป็นแพลตฟอร์มที่ให้ความรู้ด้านสุขภาพ เพื่อช่วยประเมินอาการป่วยของตนเองเบื้องต้น หากต้องการพูดคุยปรึกษาปัญหาด้านสุขภาพเพิ่มเติมกับแพทย์และผู้เชี่ยวชาญก็สามารถเลือกใช้บริการได้ ซึ่งเป็นการบริการสุขภาพด่านแรก (Basic Screening) ก่อนส่งต่อไปยังการเข้าบริการสาธารณสุขในโรงพยาบาล ที่ตอบสนองกับไลฟ์สไตล์ของผู้ริโภคในปัจจุบันที่ประเมินอาการและเลือกรักษาตามความต้องการของตนเอง”

ด้านนางสุวรรณี ภู่นภานนท์ รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ธุรกิจสินค้าและบริการทางเวชภัณฑ์และเครื่องมือแพทย์ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “บริษัท บีเมด เอ็กซ์ จำกัด มีสัดส่วนการลงทุนและถือหุ้น คือ บริษัท บีเจซี เฮลท์แคร์ จำกัด 50% และ บริษัท แคริว่า (CARIVA) ประเทศไทย จำกัด 50% มีวิสัยทัศน์ร่วมกันคือ “To enhance human life by creating health innovations” เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพของคนไทย ผ่านการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านการแพทย์

 

ซึ่งจะเชื่อมระหว่างชีวิตออฟไลน์และชีวิตออนไลน์หรือดิจิทัลของผู้คนแบบไร้รอยต่อ สะดวกรวดเร็ว ราคาที่เหมาะสม และเปี่ยมด้วยคุณภาพ ทั้งนี้การเติบโตของธุรกิจ ‘B-Med X’ จะเน้นขยายความร่วมมือกับพันธมิตรผู้ให้บริการด้านสุขภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยเป็นจิกซอร์เติมเต็มแพลตฟอร์มดังกล่าว รวมถึงระบบสาธารณสุขของคนไทยให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น และพันธมิตรเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมศักยภาพซึ่งกันและกัน นำพาธุรกิจไปสู่จุดหมายของการเติบโตอย่างยั่งยืน”

บิ๊กซี-ตปท.ส่งบริษัทลูก ร่วมทุนตั้งB-Med X ลุย Digital Healthcare

ดร. ธนา สราญเวทย์พันธุ์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด เปิดเผยว่า “บริษัท แคริว่า (CARIVA) ประเทศไทย จำกัด ผู้นำด้านธุรกิจแพลตฟอร์มด้านเทคโนโลยีเครือข่ายข้อมูลสุขภาพ เทคโนโลยีบล็อกเชนและปัญญาประดิษฐ์ ภายใต้การกำกับดูแลของบริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส หรือเออาร์วี (ARV) ในเครือ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ.โดยแคริว่ามีวิสัยทัศน์ในการนำเทคโนโลยีมายกระดับการดูแลสุขภาพของคนไทยเสมอมา

 

จึงมีแนวคิดในการสร้างแพลตฟอร์มที่นำเสนอข้อมูลสุขภาพที่ดีและทันสมัยเพื่อช่วยลดความยุ่งยากในการเข้าถึงข้อมูลและเร่งการสร้างนวัตกรรมด้านสุขภาพที่จะ “เปลี่ยนชีวิต” ของผู้คนให้ดียิ่งขึ้น เราพบว่าประเทศไทยนั้นมีความพร้อมด้านการรักษาโรคมากกว่าการป้องกันโรคทำให้มีผู้ป่วยจำนวนมาก ส่งผลให้การสาธารณสุขหรือโรงพยาบาลนั้นค่อนข้างแออัดและมีคนใช้บริการจนล้น

 

ซึ่งช่องว่างในส่วนนี้แก้ไขได้ด้วยการเชื่อมต่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลด้านสุขภาพได้ง่าย และทั่วถึงยิ่งขึ้น อีกทั้งยังสามารถประเมินได้ว่าตนเองมีสถานะทางสุขภาพอย่างไร ซึ่งจะนำมาสู่การดูแลตัวเองและป้องกันตนเองได้ตั้งแต่เนิ่นๆ โดยปัจจุบันข้อมูลเหล่านี้กระจัดกระจายอยู่ตามโรงพยาบาล คลินิก แล็บ และอุปกรณ์ IOT ต่างๆ ซึ่งเราไม่สามารถเข้าถึงได้ หรือแม้จะเข้าถึงได้ก็ไม่สามารถเอามารวมกันให้เกิดเป็นข้อมูลที่สำคัญในการป้องกันสุขภาพได้

 

แคริว่า ซึ่งมีความพร้อมด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ เครือข่ายข้อมูลสุขภาพและ blockchain ประกอบกับมีความแข็งแกร่งด้านเครือข่ายพันธมิตรในอุตสาหกรรมทางการแพทย์ (healthcare industry) จึงอยากเข้ามาเพิ่มขีดความสามารถในการดูแลตนเองให้กับประชาชน ซึ่งภายใต้ความร่วมมือของเรากับ บีเจซี เฮลท์แคร์ จะนำไปสู่การสร้างธุรกิจแพลตฟอร์มดูแลสุขภาพแบบองค์รวมอย่าง “บี-เมด เอ็กซ์” ซึ่งจะมาช่วยลดช่องว่างด้านสุขภาพและสาธารณสุขให้กับคนไทย และลดค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขของไทยได้เป็นจำนวนมาก

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง