“โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ” โชว์นวัตกรรมยืดอายุสัตว์เลี้ยง

04 เม.ย. 2565 | 04:25 น.

โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ ชูนวัตกรรมทางการรักษาสัตว์ มาตรฐานเดียวกับการรักษาคน เพื่อให้สัตว์เลี้ยงมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีความสุขมากขึ้น และมีอายุขัยที่ยืนยาว รองรับความต้องการเลี้ยงสัตว์มากขึ้น

การพัฒนาของโลกในยุคปัจจุบัน กำลังหันมาให้ความสำคัญกับการค้นคว้าคิดค้น เพื่อผลักดันให้เกิดนวัตกรรมขึ้นมา เพื่อตอบสนองความต้องการในการดำรงชีวิต และช่วยอำนวยความสะดวกในการทำงานด้านต่าง ๆ มากยิ่งขึ้น และไม่เพียงเฉพาะแค่นวัตกรรมสำหรับคนเท่านั้น

“โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ”  โชว์นวัตกรรมยืดอายุสัตว์เลี้ยง

การพัฒนานวัตกรรมสำหรับสัตว์ก็มีความสำคัญไม่แพ้กัน หลังจากคนส่วนใหญ่กำลังหันมานิยมเลี้ยงสัตว์เพื่อเป็นเพื่อนมากขึ้น จากสภาพสังคมที่กำลังเปลี่ยนไปสู่สังคมสูงวัย คู่รักไม่ต้องการมีลูก และกลุ่ม LGBT ที่มีความต้องการเลี้ยงสัตว์มากขึ้น

สัตวแพทย์หญิง นวพร ชวนปรีชา ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ เปิดเผยว่า ปัจจุบันนวัตกรรม หรือเทคโนโลยีในการรักษาสัตว์ หลายคนเข้าใจว่าคือ การพัฒนาอุปกรณ์ขึ้นมาเพียงอย่างเดียว แต่แท้จริงแล้วนวัตกรรมไม่ใช่แค่การมีอุปกรณ์ที่ทันสมัยเพียงอย่างเดียวเท่านั้น

 

แต่จะรวมไปถึงเรื่องของความรู้ใหม่ และเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับการรักษาสัตว์ เช่นเดียวกับการพัฒนายามากมายที่มีความทันสมัย เหมาะสมกับโลกในยุคปัจจุบัน โดยนวัตกรรมเหล่านี้หากนำมาร่วมกับอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยแล้วจะช่วยส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรม หรือเทคโนโลยีในการรักษาโรคของสัตว์ได้มากยิ่งขึ้นตามไปด้วย

“ความสำคัญของนวัตกรรมทางการรักษาสัตว์ เรียกได้ว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งในปัจจุบันนี้ เพราะจะช่วยให้สามารถประมวลผล และวิเคราะห์โรคให้กับสัตว์ได้อย่างละเอียดชัดเจนแม่นยำมากขึ้นกว่าเดิม รวมถึงพัฒนาขีดความสามารถในการรักษาสัตว์ได้มากยิ่งขึ้นอีกด้วย ตัวอย่างเช่นในเรื่องยาพื้นฐานที่มีการพัฒนาขึ้นมา เช่น ยาป้องกันเห็บหมัด

 

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาได้ถูกพัฒนาขึ้นมามาก เมื่อก่อนมีแค่ฉีดหรือหยอด แต่ตอนนี้มีทั้งหยอด กิน ระยะสั้น ระยะยาว หรือยาแก้อาการคัน เดี๋ยวนี้สามารถพัฒนาขึ้นมาแก้อาการได้ 100% โดยไม่มีผลข้างเคียง ถือเป็นการพัฒนาเพื่อสร้างประสิทธิภาพในการป้องกันโรคได้มากขึ้นกว่าเดิม และยังมีความปลอดภัยมากขึ้นด้วย” 

 

อย่างไรก็ตามในส่วนของนวัตกรรมต่าง ๆ ของโรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อเอง ปัจจุบันก็มีอย่างหลากหลาย ตั้งแต่อุปกรณ์ที่ทางโรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อพยายามหาทางค้นคว้าพัฒนาอยู่อย่างต่อเนื่อง เช่น อุปกรณ์ของสัตว์โดยเฉพาะ หรือนวัตกรรมที่เทียบเคียงกับคน อาทิ เครื่อง CT Scan เป็นต้น อีกทั้งยังมีเรื่องของเทคนิคที่คุณหมอได้มีการพัฒนาความรู้มาโดยตลอด เช่น การพัฒนาการผ่าตัดให้กับสัตว์แบบสมัยใหม่ หรือการใช้ยาหรือเวชภัณฑ์ที่มีความปลอดภัยกับสัตว์ที่เข้ามาทำการรักษามากขึ้นด้วย

 

โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ มีการใช้นวัตกรรมและอุปกรณ์ในหลาย ๆ ศูนย์การรักษา เช่น คลินิกโรคตาโดยมีการตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่องที่สามารถตรวจได้ถึงจอประสาทตาด้านใน พร้อมทั้งถ่ายภาพออกมาเพื่อให้เจ้าของสัตว์เลี้ยงเห็นอาการขอโรค ก่อนวางแผนการรักษาได้ตรงจุดและมีความเข้าใจที่ตรงกัน รวมไปถึงการผ่าตัดเปลี่ยนต้อกระจก ใส่เลนส์ตาเทียม และเลเซอร์สลายต้อหิน เป็นต้น ขณะที่คลินิกผิวหนัง ก็มีนวัตกรรมการใช้เลเซอร์ในการรักษาผิวหนัง การลดการอักเสบ หรือการใช้เลเซอร์ในการทำกายภาพ เช่นเดียวกับการพัฒนาทางเลือกในการฝังเข็มด้วย

 

พร้อมกันนี้ยังมีการใช้เครื่อง CT Scan ซึ่งเป็นเครื่องที่มีมาตรฐานเดียวกับการรักษาคน รวมทั้งยังมีเครื่องเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคปี และเครื่องอัลตราซาวด์ในการตรวจดูช่องอก และช่องท้อง สามารถช่วยในการวินิจฉัยโรคได้แม่นยำครบมิติ

 

ที่สำคัญอีกเรื่องนั่นคือ โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ ยังมีนวัตกรรมในการผ่าตัดแบบเลเซอร์ หรือเป็นการผ่าตัดแบบไฟฟ้า หรือการผ่าตัดส่องกล้อง เพื่อช่วยให้ผลการรักษา และการพักฟื้นได้ดีขึ้นมากกว่าเดิมเป็นทางเลือกให้กับเจ้าของสัตว์ได้มีความสบายใจมากขึ้น

 

“ด้วยนวัตกรรมมากมายที่มีอยู่ตอนนี้ ทั้งเครื่องมือ อุปกรณ์ การรักษา และยาต่าง ๆ รวมไปถึงนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับอาหารสัตว์ และการดูแลที่ทันสมัย ทำให้สัตว์เลี้ยงมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีความสุขมากขึ้น และมีอายุขัยที่ยืนยาวมากขึ้น เช่นเดียวกับนวัตกรรมด้านเวชศาสตร์การชะลอวัย ซึ่งคุณหมอก็สามารถวินิจฉัยว่า เมื่อถึงช่วงวัยนี้น้องหมา หรือน้องแมวจะต้องได้รับสารอาหารอย่างไรบ้าง หรือตรวจสุขภาพ การดูแลแบบไหนถึงจะเหมาะสมกับช่วงเวลานั้น

 

ที่สำคัญอีกอย่างคือการใช้นวัตกรรมด้านการเก็บข้อมูลเข้ามาช่วยทั้งข้อมูลลูกค้า สัตว์เลี้ยง เวชระเบียนสัตว์ป่วย ทำให้เกิดความรวดเร็วในการรักษาสัตว์ และยังช่วยให้วิเคราะห์สถิติความเสี่ยงต่าง ๆ เพื่อหาทางเฝ้าระวังและรับมือได้ดีขึ้น”