เคาน์เตอร์เซอร์วิส คว้ารางวัล TQA ประจำปี 64

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
05 มี.ค. 2565 เวลา 4:43 น. 47

เคาน์เตอร์เซอร์วิส องค์กรหนึ่งเดียวที่คว้ารางวัลคุณภาพแห่งชาติ Thailand Quality Award : TQA ประจำปี 2564 จากสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

นายวีรเดช อัครผลพานิช รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด กล่าวว่า เคาน์เตอร์เซอร์วิสได้รับรางวัลอันทรงเกียรติสูงสุดบนเวทีรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award : TQA) ประจำปี 2564 จากสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม และเป็นองค์กรหนึ่งเดียวที่ได้รับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ สามารถยกระดับมาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการในภาพรวมสู่ระดับโลก มุ่งมั่นปรับปรุงและพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง

Thailand Quality Award : TQA

เคาน์เตอร์เซอร์วิสเป็นบริษัทในกลุ่มธุรกิจซีพีออลล์ อีกทั้งเป็นบริษัทแรกในไทยที่ริเริ่มและเป็นผู้นำในธุรกิจตัวแทนรับชำระเงินค่าสินค้าและบริการ ภายใต้วิสัยทัศน์ “เราให้บริการสะดวกจ่าย สบายรับ กับทุกชุมชน” เคาน์เตอร์เซอร์วิสได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาและยกระดับการบริหารจัดการคุณภาพอย่างต่อเนื่องด้วยเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ

 

กระตุ้นให้เกิดการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการปรับปรุงกระบวนการทำงาน  ปลูกฝังวิถีการทำงานด้วย TQA ธรรมชาติ บูรณาการแผนงานและกระบวนการที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์อย่างเป็นระบบ ส่งมอบนวัตกรรมที่มีคุณค่าแก่ลูกค้า สังคมและประเทศชาติ สู่ความยั่งยืนที่แท้จริง

วีรเดช อัครผลพานิช

โดยเคาน์เตอร์เซอร์วิสเริ่มเข้ารับการตรวจประเมินองค์กรมาตั้งแต่ปี 2549 และได้รับรางวัลบริหารสู่ความเป็นเลิศ TQC (Thailand Quality Class: TQC) ถึง 4 ครั้ง จากความพยายามในการพัฒนางานทุกด้านให้มีประสิทธิภาพสูงสุด รวมไปถึงการนำเกณฑ์ดังกล่าวมาปรับใช้ในการบริหารจัดการ ส่งผลให้ปัจจุบันเคาน์เตอร์เซอร์วิสเป็นองค์กรหนึ่งเดียวที่ได้รับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award : TQA) ประจำปี 2564 การันตีถึงความเป็นเลิศในการบริหารจัดการองค์กรเทียบเท่าระดับมาตรฐานโลก

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง